+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina

Het afgelopen jaar hebben 206 Nederlandse zorgstudenten stage gelopen bij zorginstellingen in Noord-Duitsland. Omgekeerd hebben 27 Duitse studenten stage gelopen in Nederland, maar daar komen op korte termijn 85 Duitsers bij. De studenten maken gebruik van het grensoverschrijdende zorgproject Sorgen Für, Sorgen Das.

De tussentijdse resultaten van het project zijn in Oldenburg gepresenteerd aan betrokken bestuurders uit Groningen, Drenthe en Noord-Duitsland.

De Drentse gedeputeerde Cees Bijl is blij met dit tussentijdse resultaat: “Dit is een mooi voorbeeld van een praktische aanpak van grensoverschrijdende arbeid. Voor de studenten zijn taal, cultuur en regelgeving soms barrières, zij leren hier met onze hulp al vroeg in hun carrière overheen te stappen.”

In Nederland worden bij 12 zorginstellingen Duitse studenten geplaatst, in Duitsland werken 27 zorgwerkgevers mee.

Er gaan aanzienlijk meer Nederlandse studenten naar Duitsland dan andersom. Dat komt omdat er in Nederland als gevolg van de crisis is bezuinigd op de zorg en er te weinig stageplekken waren.

In Duitsland worden studenten in de zorg meestal duaal opgeleid; een traject van werken en leren. Daarom zijn de mogelijkheden in het buitenland stage te lopen wat beperkter.

In het project “Sorgen für – Sorgen dass” werken de Noordelijke regio’s in Nederland en Duitsland samen op het gebied van onderwijs en zorg.

Een van de doelstellingen is zo’n 800 studenten uit Noord-Nederland (400) en Noord-Duitsland (400) over en weer naar een stageplaats over de grens te begeleiden. Dit moet ook op langere termijn de grensoverschrijdende wederzijdse inzetbaarheid van zorgpersoneel vergroten.

Het project heeft haar eerste jaar afgerond en loopt nog tot 31 december 2018.

Het 3-jarige Interreg-VA-project ‘Sorgen für, sorgen dass (SFSD)’ is een initiatief van CMO STAMM, netwerk ZON en de provincies Groningen en Drenthe.

Het project wordt gefinancierd vanuit Europa (Interreg), en maakt deel uit van het koepelproject Arbeidsmarkt Noord.