+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina
Bijna 50 procent van online ondernemers in Duitsland betaalde duizenden Euro Abmahnboetes

Bijna 50 procent van online ondernemers in Duitsland betaalde duizenden Euro Abmahnboetes

Bijna de helft van alle online ondernemers met een op de Duitse markt gerichte commerciele website heeft de afgelopen 12 maanden minstens één Abmahnung van een Duits advocatenkantoor ontvangen.

Dat kost bedrijven al gauw duizenden Euro, blijkt uit onderzoek van Trusted Shops, een bedrijf dat keurmerken voor Duitse sites levert.

Abmahnung is de Duitse term voor een schriftelijke waarschuwing. Het is een formeel verzoek van één persoon aan een ander om een bepaald gedrag of een overtreding van de wet onmiddellijk te stoppen.

Indien dit formele verzoek wordt gedaan door een Duitse advocaat kan die daar kosten aan verbinden. Het kan dan om duizenden Euro gaan.

Herroepingsrecht

Bijna een kwart (23%) van alle waarschuwingen is het gevolg van inbreuken op het herroepingsrecht. Dit houdt in dat een overeenkomst die tot stand is gekomen via het internet, per telefoon binnen de wettelijke termijn zonder opgave van redenen mag worden geannuleerd.

Duitse webshops moeten hun klanten verplicht, voordat ze een online aankoop bevestigen en betalen, informeren over het herroepingsrecht. Doen ze dat niet, dan is dat voldoende grond voor een Abmahnung.

Ogenschijnlijk pietluttige details

Het gaat meestal om ogenschijnlijk pietluttige details waarvoor een Abmahnung wordt verstuurd.

In veel gevallen zijn de annuleringsinstructies onvolledig of verouderd, ontbreekt een telefoonnummer of kan alleen worden bereikt tegen betaling, een annuleringsformulier bestaat niet of is onjuist.

De Duitse wet biedt aan een breed scala van partijen de mogelijkheid om een rechtszaak aan te spannen om een einde te maken aan een waargenomen fout of overtreding die een derde heeft gemaakt.

Economisch delict

Ondernemers kunnen concurrenten zo dwingen om zich aan de wet te houden, omdat zij anders wellicht oneerlijk voordeel zouden kunnen hebben. Oneerlijke concurrentie wordt gezien als een economisch delict.

In de meeste gevallen staat de Duitse wet toe dat de partij die de brief verstuurt betaling eist van de gerechtskosten die verbonden zijn aan de verzending van de brief.

Iedere Duitser kan Abmahnung laten versturen

In theorie stelt dit iedereen die een overtreding van een wet waarneemt die door een Abmahnung kan worden gedekt dus in staat een advocaat in dienst te nemen, een brief te laten versturen en het honorarium van de advocaat terug te krijgen.

In de praktijk kan een advocaat dit ook doen zonder in dienst te zijn genomen door een cliënt die onrecht is aangedaan. In Duitsland zijn er diverse advocatenkantoren (Kanzeleien) die hier een verdienmodel van hebben gemaakt. Zij gaan zelf online op zoek naar sites die niet voldoen aan de regels en eisen betaling voor het vinden ervan.

Abmahnwelle

Sinds de enorme toename van het aantal websites heeft dit misbruik van de wet geleid tot de zogenaamde Abmahnwelle (waarschueingsgolf), omdat advocaten en auteursrechthebbenden het internet afstruinen op zoek naar zelfs kleine en meestal onbedoelde schendingen van bijvoorbeeld het auteursrecht.

Sommige advocatenkantoren versturen duizenden brieven per jaar en eisen betaling van de door hen gemaakte ‘hoge’ kosten. Wie niet reageert of betaalt wordt voor de rechtbank gesleept en moet in vele gevallen dan nog hogere boetes en advocaatkosten betalen.

Abmahnbrief ontvangen?

Wie een Abmahnbrief ontvangt wordt dringend geadviseerd om meteen zelf ook een advocaat in de arm te nemen, ook (zeker) als het gevoel leeft dat de Abmahnung onterecht is. Nederlandse ondernemers die denken de dans te kunnen ontspringen omdat zij denken ondet Nederlands recht vallen moeten we helaas teleurstellen. Ook zij zijn aansprakelijk in Duitsland. Niet reageren is het domste wat zij kunnen doen.

Gemiddelde boete stijgt naar 4700 Euro

Gemiddeld moesten ondernemers de afgelopen jaren zo’n 1.300 euro per waarschuwing betalen. Daarbij dus ook Nederlandse ondernemers die zich op de Duitse markt richten. Zij vallen al onder de Duitse wetgeving als zij een Nederlandse site hebben met Duitse pagina’s en producten of diensten in Duitsland leveren.

De respondenten in het Trusted Shops onderzoek van dit jaar claimen dat de Abmahnkosten inmiddels fors gestegen zijn tot een gemiddelde van 4.700 euro. Dit is te wijten aan het feit dat verscheidene ondernemers al meermaals Anmahnungen hebben gehad als gevolg daarvan en bijkomende contractuele boetes moesten betalen.

Boete na herhaling al snel 9.000 Euro

De contractuele boetes die verschuldigd zijn in geval van recidive zijn aanzienlijk hoger en kunnen oplopen tot 9.000 euro. Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat 51 procent van de respondenten dit jaar de huidige waarschuwingspraktijk classificeert als een acute bedreiging van hun bestaan.

Volgens Trusted Shops is het een tendens waarneembaar dat steeds meer Abmahnungen worden verstuurd door Abmahnverenigingen. Deze Abmahnverenigingen worden volgens Trusted Shops en de Deutsche Industrie und Handelskammer (DIHK) steeds meer een probleem voor de online handel.

Abmahnung verdienmodel

“De meeste fouten die online handelaren maken zijn meestal onbedoeld”, zegt Dr. Carsten Föhlisch, hoofd van de juridische afdeling van Trusted Shops. “De eenvoudigste fouten worden bewust Abgmahnt. Fouten die niet relevant zijn voor de concurrentie, maar in de dagelijkse gang van zaken steeds weer kunnen voorkomen. Het is duidelijk een kwestie van geld verdienen met contractuele boetes voor toekomstige overtredingen.”

AhaErlebizz kan helpen

AhaErlebizz kan Nederlandse ondernemers die zich op de Duitse markt richten helpen om Abmahnungen te voorkomen. Laat uw site door ons doorlichten op risico’s. In geval u al een Abmahnung heeft ontvangen kunnen we u in contact brengen met Nederlandse en Duitse advocaten waar wij mee samenwerken.