+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina
Deutsche Bahn zet vaart achter snelle Wunderline Bremen-Groningen

Deutsche Bahn zet vaart achter snelle Wunderline Bremen-Groningen

Deutsche Bahn (DB) maakt serieus werk van de realisatie van een snelle treinverbinding tussen Groningen en Bremen. Nog voor de zomer wil DB documenten ter goedkeuring van een eerste baanvak voorleggen aan de Duitse Federale Spoorwegautoriteit.

Het plan voor een nieuwe snelle treinverbinding tussen Groningen en Bremen is een initiatief van de provincie Groningen. Het project heeft de naam Wunderline. De provincie Groningen heeft miljoenen euro’s gereserveerd voor de Wunderline.

De afgelopen jaren is er veel tijd en geld besteed aan een lobby om de treinverbinding op het netvlies van de Duitsers te krijgen. AhaErlebizz is in de beginfase betrokken geweest bij deze lobby.

Eind 2015 leek al het harde werk plots voor niets te zijn geweest toen een vrachtschip tegen de Friesenbrücke over de Eems bij Weener botste.

De voor de spoorverbinding met Bremen cruciale oude spoorbrug werd totaal verwoest. Sindsdien is er helemaal geen doorlopende treinverbinding meer tussen Groningen en Bremen.

Momenteel wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de wederopbouw van de Friesenbrücke.

De werkzaamheden aan het traject beginnen in het najaar van 2023. Deutsche Bahn hoopt dat de bouw van de nieuwe Friesenbrücke bij de wijziging van de dienstregeling in 2024/2025 is afgerond.

In een eerste fase wordt de reistijd tussen de twee steden vanaf 2024 teruggebracht van 2:43 uur naar 2:28 uur. Na een tweede uitbreidingsfase tegen 2030, zou de reis slechts 2:13 uur moeten duren.

Verbeteren van economische ontwikkeling en leefbaarheid

De provincie Groningen, Land Niedersachsen en Vrije Hanzestad Bremen willen met investeringen in de Wunderline tussen Groningen en Bremen de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van de noordelijke grensregio verder verbeteren.

Duitse studenten organiseren politieke treinreis van Groningen naar Oldenburg om samen te stemmen

Wat een leuke ludieke actie van Duitse studenten die in Groningen studeren! De politieke jongerenvereniging Demo organiseerde zaterdag een treinreis van Groningen naar Oldenburg om zoveel mogelijk Duitse leerlingen van de Hanzehogeschool te stimuleren zondag te gaan stemmen in Duitsland.

Fritz-Fabian zu Klampen (26) komt uit Oldenburg. Hij studeert in Groningen. Zu Klampen is de regionale vertegenwoordiger van de niet partij gebonden politieke vereniging Demo in Groningen. Hij nam het initiatief voor de groepsreis waarbij de studenten heel slim in groepjes van 5 reizen om zo te profiteren van de NS-groepskorting.

De reis is bedoeld voor iedereen die zich niet heeft aangemeld voor een briefstem voor de verkiezingen van de Bundestag.

In 2016 studeerden 220 Duitse studenten in Groningen op een totaal van zo’ n 28.000 studenten.

De vereniging Demo werd opgericht na de verkiezing van de Amerikaanse president Donald Trump. Omdat de studenten vinden dat het politieke fatsoen verloren dreigt te gaan. Ze willen populisme tegengaan door met mensen te praten en ideeën uit te wisselen.

Demo staat voor een open samenleving, een sterk Europa, persvrijheid en is tegen racisme, seksisme en populisme.