+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina

Europese subsidie aanvragen? Wat is er mogelijk? En hoe doe je dat?

De EU heeft 222 miljoen Euro Europese subsidie voor de Nederlands-Duitse grensregio in Noord-Nederland en het Weser-Ems gebied beschikbaar gesteld voor de periode 2014 – 2020. Waar is deze subsidie voor bestemd?Hoe komen bedrijven en instellingen er achter of ze voor deze EU-subsidie in aanmerking komen?Hoe kun je deze financiele steun uit Brussel aanvragen?Herman Wessels is hoofd INTERREG van de Eems Dollard Regio (EDR) waar de Nederlands-Duitse grensregio in Noord-Nederland en het Weser-Ems gebied onder vallen. Hij is sinds de start van het subsidieprogramma in 1991 verantwoordelijk voor de afwikkeling van INTERREG-gelden.

Wessels gaat op de website van de EDR in op het nieuwe INTERREG V subsidieprogramma.
“In totaal staan voor de hele Nederlands-Duitse grensregio in het nieuwe INTERREG-subsidieprogramma circa 222 miljoen euro ter beschikking”, zegt Wessels.

Dat is beduidend meer dan in het afgelopen INTERREG IV A-programma, waarin het 138 miljoen euro bedroeg. Ook het gebied van de Eems Dollard Regio zal dienovereenkomstig profiteren van meer subsidiemiddelen.
Het nieuwe subsidieprogramma INTERREG V concentreert zich op twee thematische terreinen:

  1. Het verhogen van de grensoverschrijdende innovatiekracht in de regio.
  2. Het ondersteunen van de socio-culturele en territoriale cohesie in het programmagebied.

Het INTERREG-subsidieprogramma beoogt het concurrentievermogen en de aantrekkingskracht van de economische regio te vergroten.

“In het landelijke gebied krijgen wij echter met name te maken met de gevolgen van krimp”, zegt Wessels.”Wat dat betreft moeten we op tijd anticiperen op de op handen zijnde veranderingen. Daaronder valt ook het dreigende tekort aan vakmensen grensoverschrijdend het hoofd te bieden.”De grensoverschrijdende arbeidsmarkt is ook met het oog op grensoverschrijdende opleidingen een belangrijk thema.“Bovendien moet het innovatiepotentieel van kleine en middelgrote ondernemingen nog beter worden benut. De regio blijft wat dit betreft achter qua mogelijkheden, omdat de uitwisseling van kennis tussen ondernemingen en kennisinstellingen nog uitgebreid kan worden.”

Wessels verwacht dat het nieuwe INTERREG V-subsidieprogramma in de herfst van 2014 officieel van start gaat. “In maart hebben de deelstaatregering van Niedersachsen en de Provinciale Staten van Drenthe, Friesland en Groningen hun toestemming gegeven voor onze programmaplannen.” 

Geen originele bewijsstukken meer nodig voor Europese INTERREG subsidie bij miniprojecten

De EU stimuleert grensoverschrijdende projecten in Nederland en Duitsland al jarenlang met INTERREG-subsidie. Bij kleine projecten was die subsidieregeling echter vanwege bureaucratische eisen niet bepaald populair. Daar komt verandering in. De regels voor miniprojecten met maximaal 1.000 Euro subsidie worden versoepeld.

De uitvoering van een INTERREG-project gaat in sommige gevallen gepaard met hoge eisen aan de administratie en de bewijsstukken. De overheden willen waarborgen dat het belastinggeld correct worden besteed.

De partners van het programma (ministeries, provincies en Euregio’s) zetten zich er samen met de EU-Commissie voor in om de administratieve lasten voor begunstigden te verkleinen. Zo kunnen personeelskosten bijvoorbeeld al met behulp van standaardtarieven worden afgerekend. Met de vereenvoudiging voor mini-projecten is nu een volgende stap richting minder bureaucratie gezet.

Vanaf nu hoeven aanvragers van de zogenoemde „mini-projecten“ (projecten met een subsidie van maximaal € 1.000) bij de declaratie van kosten geen originele bewijsstukken meer in te dienen.

Voortaan is een kopie of een scan van de stukken voldoende. De originelen blijven in de eigen administratie van de projectpartners en moeten alleen nog op aanvraag (bijv. bij een EU-controle) kunnen worden getoond.

De nieuwe regeling is het resultaat van onderhandelingen tussen de partners en de controle-instanties van het programma.

Meer informatie?

Bij de mini-projecten gaat het bijvoorbeeld om uitwisselingen tussen scholen of verenigingen. Deze kunnen met INTERREG snel en gemakkelijk ondersteund worden. De kosten van de activiteit worden voor de helft gesubsidieerd, tot maximaal €1.000 euro. De Nederlands-Duitse opzet van het project is daarbij een voorwaarde.

Wilt u ook in aanmerking komen voor subsidie van uw grensoverschrijdende activiteiten? Of wilt u meer weten over de nieuwe regeling? Neemt u dan contact op met het projectbureau bij de EUREGIO of EDR.

Download: Brochure INTERREG subsidie miniprojecten