+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina

Hanzehogeschool Groningen wil studenten verleiden om in Duitsland te gaan werken

Hoe verleid je studenten om in de Eems Dollard Regio te gaan werken? Hoe leer je jongeren om niet automatisch aan een baan in de randstad te denken, maar ook eens naar uitdagingen in de Duits-Nederlandse grensregio te kijken?

De Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, de gemeente Oldambt en instellingen en overheden in Duitsland proberen dat voor elkaar te krijgen met het project EDRiT: Eems Dollard Regio in Transitie. Zij hopen met dit project hoogopgeleide jongeren in het gebied te houden.

Doel is om Nederlandse en Duitse studenten stages en onderzoek te laten doen aan beide kanten van de grens.

In Winschoten komt een pand waar bedrijven, studenten, overheden, universiteiten en hogescholen die samenwerken in dit project bij elkaar kunnen komen.

Volgens lector Krimp en Leefomgeving Elles Bulder van de Hanzehogeschool zijn studenten nu voornamelijk op het westen gericht. “Er is heel veel de moeite waard in Oost-Groningen en er is ook vraag naar hoogopgeleiden. Daar kunnen we als Hanzehogeschool in voorzien, maar dan moeten ze wel bekend zijn met het gebied.”

Dat de regio ook met hoge werkloosheid kampt, maakt voor dit project niet uit, zegt Bulder. “Dat gaat met name om banen op MBO-niveau of lager. Aan hoogopgeleid personeel is juist behoefte, ondermeer in de gezondheidszorg.”

Ruim 200 Nederlandse zorgstudenten lopen stage in Duitsland. Grensoverschrijdend zorgproject is een succes

Het afgelopen jaar hebben 206 Nederlandse zorgstudenten stage gelopen bij zorginstellingen in Noord-Duitsland. Omgekeerd hebben 27 Duitse studenten stage gelopen in Nederland, maar daar komen op korte termijn 85 Duitsers bij. De studenten maken gebruik van het grensoverschrijdende zorgproject Sorgen Für, Sorgen Das.

De tussentijdse resultaten van het project zijn in Oldenburg gepresenteerd aan betrokken bestuurders uit Groningen, Drenthe en Noord-Duitsland.

De Drentse gedeputeerde Cees Bijl is blij met dit tussentijdse resultaat: “Dit is een mooi voorbeeld van een praktische aanpak van grensoverschrijdende arbeid. Voor de studenten zijn taal, cultuur en regelgeving soms barrières, zij leren hier met onze hulp al vroeg in hun carrière overheen te stappen.”

In Nederland worden bij 12 zorginstellingen Duitse studenten geplaatst, in Duitsland werken 27 zorgwerkgevers mee.

Er gaan aanzienlijk meer Nederlandse studenten naar Duitsland dan andersom. Dat komt omdat er in Nederland als gevolg van de crisis is bezuinigd op de zorg en er te weinig stageplekken waren.

In Duitsland worden studenten in de zorg meestal duaal opgeleid; een traject van werken en leren. Daarom zijn de mogelijkheden in het buitenland stage te lopen wat beperkter.

In het project “Sorgen für – Sorgen dass” werken de Noordelijke regio’s in Nederland en Duitsland samen op het gebied van onderwijs en zorg.

Een van de doelstellingen is zo’n 800 studenten uit Noord-Nederland (400) en Noord-Duitsland (400) over en weer naar een stageplaats over de grens te begeleiden. Dit moet ook op langere termijn de grensoverschrijdende wederzijdse inzetbaarheid van zorgpersoneel vergroten.

Het project heeft haar eerste jaar afgerond en loopt nog tot 31 december 2018.

Het 3-jarige Interreg-VA-project ‘Sorgen für, sorgen dass (SFSD)’ is een initiatief van CMO STAMM, netwerk ZON en de provincies Groningen en Drenthe.

Het project wordt gefinancierd vanuit Europa (Interreg), en maakt deel uit van het koepelproject Arbeidsmarkt Noord.