+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina

SEO voor Siri, Google Assistant, Alexa, Cortana en Facebook

Door de snelle opkomst van Siri (Apple), Google Assistant, Alexa (Amazon), Cortana (Microsoft) en Facebook (M) verandert ons zoekgedrag in hoog tempo. En dat heeft gevolgen voor de vindbaarheid voor websites, de toekomst van apps en online of telefonische service. De ontwikkelingen zijn interessant voor internationaal georiënteerde online ondernemers.

Het marktonderzoeksinstituut Gartner denkt dat apps in 2020 20 procent marktaandeel zullen verliezen. spraaktechnologieën als Siri, Google Assistant, Alexa, Cortana en M zullen de apps volgens Gartner vervangen.

En dan komen er ook nog chatbots bij die de taken van callcenters en secretaresses gaan overnemen. 2020. Dat is al snel.

Bedrijven die slim zijn spelen hier nu al op in. Zij bereiden hun websites voor met een nieuw soort SEO. Zoekmachine optimalisatie voor chatbots.

Ouderwetse SEO

Bij de ouderwetse SEO verwerken content marketeers trefwoorden die veel gebruikt worden bij zoekopdrachten in Google in een tekst. Een paar trefwoorden. Meer niet, omdat veel mensen slechts een paar trefwoorden intikken op hun computer. En op een smartphone zeker.

De meeste mensen tikken niet graag hele zinnen of vragen in. Dat verandert door de opkomst van de chatbots. We hoeven niet meer te tikken. We dicteren. We stellen gewoon een vraag.

“Ik wil graag een pizza quattro formagio en een pizza fungi bestellen.”

Onze smartphone verandert in een butler. Een persoonlijke assistent. De zoekmachine zoekt naar de beste pizzeria in de buurt. De pizzeria die zijn website het beste heeft voorbereid op spraak seo komt bovenaan in de zoekmachine. Je smartphone houdt dan ook nog rekening met de aanrijtijden en aanbevelingen van anderen.

Bezorg apps verliezen marktterrein?

Slecht nieuws voor bezorg apps als Thuisbezorgd en Deliveroo. Maar goed nieuws voor restaurants en hotels die het beu zijn dat ze een flinke fee moeten betalen aan deze bezorg apps.

Ondernemers kunnen het roer weer zelf in handen nemen.

Maar voor veel ondernemers zal het nog te veel moeite kosten om een eigen chatbot te instrueren. Daar zullen dus weer nieuwe diensten voor komen. Wellicht Thuisbezorgd en Deliveroo in een andere vorm. In dat geval zal er toch weer een fee betaald moeten worden.

Veel mensen zeggen (of kunnen zich niet voorstellen) dat ze niet met een bot willen praten. Maar als je als marketeer mensen kan doen vergeten dat ze met een bot praten, zal het werken. Als de bot maar menselijk reageert en beantwoordt aan de emotionele behoeften van mensen.

Chinese bot Xiaovoice

Een bewijs dat dit werkt is de Chinese bot Xiaovoice. De gesprekken met deze bot duren gemiddeld 26 vragenrondens (Q & A). Dat is meer dan veel koppels met elkaar praten.

Het voordeel van bots die gebaseerd zijn op kunstmatige intelligentie is dat ze super klantgericht zijn, ongeacht op welk platform hij of zij opereren.

De Bot als winkelgids In Shanghai is een bot die als winkelgids is ontworpen, al zeer succesvol. Het basisidee: winkelen met een echte vriendin. Een gesprek gaat dan als volgt:

 • Bot:”Mag ik deze jurk aanbevelen?”
 • Vrouw:”Nee, die kan ik me niet veroorloven.”
 • Bot:”Oh, ja, ja, het zou beter zijn als de jurk in de uitverkoop was”

Vervolgens adviseert de Bot een andere, goedkopere jurk en slaagt er zo in om iets aan de klant te verkopen.

Bots en remarketing

Bots zijn ook perfect voor remarketing. Als er bijvoorbeeld een nieuw boek over marketing op de markt komt, kan een bot proactief dit boek aan zijn of haar lezers aanbevelen, wetende dat hij of zij een marketingprofessional is en er baat bij heeft.

De bot vraagt zijn klanten of zij van het boek gehoord hebben. Als het antwoord nee is, vraagt de bot of hij het eerste hoofdstuk als voorbeeld zal mailen. Als je het leuk vindt, kan de bot het boek daarna meteen bestellen. Deze aanpak met bots verandert de marketingcommunicatie van websites volledig.

Webshops krijgen online verkoopadviseurs. Behalve om “nu kopen” gaat het ook om aankoop begeleiding “wat heeft u op dit moment nodig?”

Bekende klant- en zoekgegevens stellen bots in staat om op het juiste moment de juiste aanbevelingen te doen. Uiteindelijk komt het dus op timing aan.

Timing zal in de toekomst zeker een belangrijke onderzoeksfocus voor marketeers worden.

75 procent meertalige sites is verkeerd ingesteld voor Google

Onderzoek onder 20.000 internationale meertalige sites wijst uit dat 75 procent technisch volstrekt verkeerd is ingericht voor Google. Het betreft dan een of meerdere fouten in het gebruik van hreflang.

Het onderzoek is gedaan door SEMrush met een Site Audit tool.

Hreflang-code zorgt ervoor dat Google weet welke taal je op een specifieke webpagina gebruikt.

Dit is vooral belangrijk voor webshops die zich richten op internationale markten omdat buitenlandse bezoekers van de website dan meteen de webpagina in de juiste taal te zien krijgen.

Google

In 2011 introduceerde Google de hreflang attribute om website-eigenaren en developers in staat te stellen de zichtbaarheid van hun website in diverse landen te verbeteren.

Veel Nederlandse ondernemers die zich richten op de Duitse markt maken gebruik van een meertalige site. Je kunt aan de hand van een vlaggetje op de site vaak doorklikken naar de Duitse pagina’s.

Voor het gevoel van de ondernemers werkt dat goed. Zo’n meertalige site lijkt bovendien eenvoudiger bij te houden. En ook goedkoper. Je bent maar een domeinnaam nodig. De hele site hoeft maar een keer ingericht te worden.

Goedkoop kan echter ook duurkoop zijn. Het gevoel van de Nederlandse ondernemer is anders dan dat van de Duitse krant die drempelvrees krijgt bij een meertalige site.

Stel dat de Duitse klant contact wil opnemen… Hij ziet een Nederlands adres en telefoonnummer. Stel dat hij of zij moet bellen. Wordt er dan door een Nederlandse telefonist opgenomen? In het Nederlands. Daar denkt een Duitser over na. En besluit dan niet te bestellen.

Wat betreft de vindbaarheid van de site speelt dan ook nog eens de technische inrichting van de site mee.

Duitsers zoeken in Google.de. Deze Duitse Googlesite toont andere zoekresultaten dan Google.nl of Google.com.

Google indexeert zoekresultaten mede op basis van de href-instellingen van de site. Door die instellingen weet Google of een site voor Nederland of Duitsland moet worden geindexeerd.

Door correct gebruik van de hreflang wordt de bounce rate van een meertalige site aanzienlijk verlaagd en de conversie verhoogd.

Opmerkelijk genoeg worden er fouten gemaakt met het gebruik van hreflang.

SEMrush contoleerde met de site audit tool 50 parameters en op 13 hreflang-controlepunten.

De resultaten van dit onderzoek:

 • Hreflang-conflicten in de source code van een webpagina (58%)

SEMrush geeft een opsomming van Hreflang toepassingsfouten die te maken hebben met webpage source code conflicten. 58 procent van alle geanalyseerde meertalige websites heeft de volgende problemen:

 • Geen hreflangtag die naar zichzelf verwijst
 • Conflict tussen hfreflang en rel=canonical
 • Meerdere URL’s worden genoemd voor dezelfde hreflangwaarde
 • Slechte hreflang link (37%)
 • Als de hreflang verwijst naar een pagina die niet bestaat (4xx HTTP statuscode), verwijst naar een redirect of geen volledige URL gebruikt, dan zal Google deze pagina’s verkeerd of helemaal niet indexeren.
 • 37 procent van de meertalige websites heeft problemen met incorrecte hreflanglinks
 • Hreflanglink verwijst naar een redirect
 • Foutieve hreflanglink
 • Geen volledige URL
 • Hreflang ontbreekt (32%)

SEMrush ontdekte dat ongeveer 32 procent van de geanalyseerde websites verschillende talen gebruikt voor verschillende webpagina’s.

De deskundigen denken dat veel webbouwers niet met opzet de hreflang hebben weggelaten. Waarschijnlijk zijn ze niet voldoende op de hoogte van deze instellingen en de effecten daarvan.

We adviseren ondernemers met een meertalige website te controleren of alle webpagina’s hreflangs bevatten. Doe dat zorgvuldig.

Als er een typefout is maakt of een verkeerde taalcode wordt gebruikt bij de codering van de site krijgt Google de verkeerde informatie en zal de pagina verkeerd worden geinterpreteerd. Dit kan leiden tot het tonen van de webpagina in de verkeerde taal.

Het onderzoek laat zien dat op 21 procent van de onderzochte websites de ingestelde taal afweek van de daadwerkelijke taal.

Problemen met hreflangwaardes (15%)

De laatste categorie betreft een lijst met de verkeerde hreflangwaardes. Wanneer er een hreflangcode wordt toevoegd aan een webpagina, kan het voorkomen dat per ongeluk de verkeerde land- of taalcode wordt ingevoerd.

De webbouwers moeten het ISO 639-1 format voor taalcodes en het ISO 3166-1 Alpha 2 formaat voor landencodes gebruiken.  


15 procent van de meertalige websites heeft een probleem met de hreflang waarde:

 • Verkeerde landcode
 • Verkeerde taalcode
 • Underscore in plaats van koppelteken
 • Alleen de landcode wordt gebruikt
 • Verkeerde volgorde van hreflangwaardes