+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina
Webinar over Europese subsidie voor bedrijven in grensregio

Webinar over Europese subsidie voor bedrijven in grensregio

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen geven op 15 februari samen met de Eems Dollard Regio (EDR) een webinar over de kansen voor bedrijven en organisaties om gebruik te maken van het nieuwe subsidieprogramma Interreg VI A Deutschland-Nederland.

Aanmelden voor de webinar kan hier via een Google Doc formulier.

Via Interreg VI A Deutschland-Nederland worden samenwerkingsprojecten langs de Duits-Nederlandse grens financieel ondersteund door de EU.

De focus ligt op het versterken van het economische, sociale en culturele potentieel van de grensregio.

Ook speelt de verduurzaming van het Duits-Nederlandse grensgebied een centrale rol.

Het programma is met name interessant voor Noord-Nederlandse mkb’ers, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties.

PROGRAMMA WEBINAR

  • 16.00 uur Start & opening door dagvoorzitters Renate Kern & Erwin Zuidema
  • 16.05 uur Welkomstwoord door gedeputeerde Tjisse Stelpstra, provincie Drenthe
  • 16.15 uur Presentatie Operationeel Programma Interreg VI A
    Door Peter Paul Knol, Gemeenschappelijk Interreg A -Secretariaat
  • 16.25 uur Interreg VI A in de praktijk
    Door Ilona Heijen & Florian Agterhuis, regionaal programma-management Interreg in de Eems Dollard Regio
  • 16.50 uur Vragenronde
Subsidie Nederlands-Duitse projecten in noordelijke grensregio verlengd

Subsidie Nederlands-Duitse projecten in noordelijke grensregio verlengd

De Europese Commissie laat het Interreg VI in het werkgebied van de Eems Dollard Regio (EDR) ongewijzigd. De komende jaren kunnen opnieuw Europese subsidies aangevraagd worden voor grensoverschrijdende Nederlands-Duitse projecten.

Het programmagebied van het Interreg-programma Deutschland-Nederland strekt zich uit van de Waddenzee tot de Niederrhein met een grenslengte van ongeveer 460 kilometer.

Binnen Interreg VI blijft het ook mogelijk Europese financiering te vragen in regio’s die niet direct aan de grens liggen, zoals de provincie Friesland en de Landkreis Vechta.

“We zijn hier erg blij mee, omdat we in de afgelopen jaren hebben gezien dat de grensregio meer is dan alleen de gemeentes die aan de grens liggen”, zegt Ilona Heijen. Zij is hoofd Interreg bij de EDR.

Met het opnieuw vaststellen van het programmagebied wordt de basis gelegd om toekomstige projecten nog concreter te kunnen plannen. “Projectpartners uit het huidige programmagebied kunnen namelijk een rol blijven spelen. Het huidige Interreg-financieringsgebied komt ook overeen met het gebied dat wij cultuurhistorisch als grensgebied zien. Zo zijn er bijvoorbeeld veel contacten tussen Nederlandse Friezen en Duitse (Ost-)Friesen.”

Het Interreg-programmamanagement bij de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans zal zich ook in de toekomst blijven richten op het noordelijke deel van het Nederlands-Duitse grensgebied. In totaal strekt het financieringsgebied van Interreg Deutschland-Nederland zich zo’n 460 kilometer uit vanaf de Noordzee tot en met het Niederrhein-gebied.

Overigens is het niet uitgesloten dat onder bepaalde voorwaarden ook partners, die buiten het programmagebied vallen, kunnen deelnemen aan projecten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer bepaalde vakkennis benodigd is die niet voorhanden is in de grensregio.

“Ik hoop dat we snel groen licht krijgen om de eerste projecten van het nieuwe Interreg VI-programma concreet te kunnen voorbereiden”, vertelt Ilona Heijen. “We kijken uit naar vele innovatieve projecten vanuit onze regio.”

Er zijn volgens Heijen inmiddels meerdere projectideeën ingediend bij de EDR. Het indienen van projectideeën kan viia: www.deutschland-nederland.eu/interreg-nach-2020/.

 

Deutsche Bahn zet vaart achter snelle Wunderline Bremen-Groningen

Deutsche Bahn zet vaart achter snelle Wunderline Bremen-Groningen

Deutsche Bahn (DB) maakt serieus werk van de realisatie van een snelle treinverbinding tussen Groningen en Bremen. Nog voor de zomer wil DB documenten ter goedkeuring van een eerste baanvak voorleggen aan de Duitse Federale Spoorwegautoriteit.

Het plan voor een nieuwe snelle treinverbinding tussen Groningen en Bremen is een initiatief van de provincie Groningen. Het project heeft de naam Wunderline. De provincie Groningen heeft miljoenen euro’s gereserveerd voor de Wunderline.

De afgelopen jaren is er veel tijd en geld besteed aan een lobby om de treinverbinding op het netvlies van de Duitsers te krijgen. AhaErlebizz is in de beginfase betrokken geweest bij deze lobby.

Eind 2015 leek al het harde werk plots voor niets te zijn geweest toen een vrachtschip tegen de Friesenbrücke over de Eems bij Weener botste.

De voor de spoorverbinding met Bremen cruciale oude spoorbrug werd totaal verwoest. Sindsdien is er helemaal geen doorlopende treinverbinding meer tussen Groningen en Bremen.

Momenteel wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de wederopbouw van de Friesenbrücke.

De werkzaamheden aan het traject beginnen in het najaar van 2023. Deutsche Bahn hoopt dat de bouw van de nieuwe Friesenbrücke bij de wijziging van de dienstregeling in 2024/2025 is afgerond.

In een eerste fase wordt de reistijd tussen de twee steden vanaf 2024 teruggebracht van 2:43 uur naar 2:28 uur. Na een tweede uitbreidingsfase tegen 2030, zou de reis slechts 2:13 uur moeten duren.

Verbeteren van economische ontwikkeling en leefbaarheid

De provincie Groningen, Land Niedersachsen en Vrije Hanzestad Bremen willen met investeringen in de Wunderline tussen Groningen en Bremen de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van de noordelijke grensregio verder verbeteren.

Nedersaksen wil bouw van nieuwe spoorbrug in Weener voorfinancieren

In 2024 kunnen er eindelijk weer treinen van Groningen naar Bremen rijden. De deelstaat Nedersaksen wil de bouw van de nieuwe Friesenbrug in Weener (Landkreis Leer) voorfinancieren.

De Friesenbrücke-brug werd in december 2015 verwoest, omdat het vrachtschip “Emsmoon” het middengedeelte van de brug ramde. Sindsdien is de spoorlijn tussen Groningen en Leer onderbroken.

Het ongeluk zette voorlopig een streep het Wunderline plan van de provincie Groningen om de treinverbinding juist te verbeteren. Daarvoor had de provincie miljoenen gereserveerd om te investeren in de spoorinfrastructuur in Duitsland.

Minister van Economie Olaf Lies (SPD) van Nedersaksen heeft volgens de regionale omroep NDR nu bekendgemaakt dat er deze week een contract tussen de staat en de federale overheid zal worden ondertekend.

Nedersaksen wil tot 30 miljoen euro ter beschikking stellen, zodat Deutsche Bahn kan beginnen met plannen.

Op deze manier moet er ook voor worden gezorgd dat de oude basculebrug niet wordt verbouwd, maar dat er in de toekomst een moderne draaibrug over de Ems komt.

Minister Lies wil ervoor zorgen dat de spoorlijn tussen Leer en Groningen vanaf najaar 2024 weer gebruikt kan worden door treinen.

De federale regering had al aangekondigd 20 miljoen euro bij te dragen aan de bijkomende kosten van de draaibrug.

De deelstaat Nedersaksen zal vijf miljoen euro blijven bijdragen in de extra kosten.