+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina
Gaat Duitsland echt een maximumsnelheid van 130 km op de Autobahn invoeren?

Gaat Duitsland echt een maximumsnelheid van 130 km op de Autobahn invoeren?

Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. En dan zo hard mogelijk. Waarom? Omdat het kan, zeggen de fans. Er geldt geen snelheidslimiet. Maar hoe lang nog? Er wordt momenteel stevig gedebatteerd over afschaffing van de Tempolimit en invoering van een maximum van 130 km per uur. In verband met het milieu.

AhaErlebizz is geinterresseerd in de verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en Duitsland. We besteden regelmatig aandacht aan een actueel onderwerp dat de samenleving in beide landen bezighoudt. Onderwerpen waarover wordt gesproken.

De Vervoerscommissie van de Duitse regering onderzoekt momenteel het effect van verschillende maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen door het vervoer tegen 2030 met bijna de helft te verminderen.

Een van de voorstellen is het invoeren van een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur op de Duitse autosnelwegen. Dat zou niet alleen goed zijn voor het milieu, maar ook voor de verkeersveiligheid. Tegenstanders betwijfelen dat ten zeerste.

 

Hoeveel kilometer Autobahn kunnen zonder snelheidslimiet worden bereden?

Op meer dan twee derde van alle autosnelwegkilometers in Duitsland geldt geen snelheidslimiet. Volgens de Bundesanstalt für Straßenwesen (BaSt) is dat precies 70,4 procent. In totaal meer dan 18.000 kilometer zonder limiet, in beide richtingen samen.

Slechts op een vijfde van de routes (20,8 procent) staan snelheidsborden met een maximumsnelheid.

De overige trajecten (8,8 procent) worden geregeld door zogenaamde verkeersregelsystemen, waarvan sommige een snelheidslimiet instellen afhankelijk van het weer en de verkeerssituatie.

Is er een trend naar snelheidsbeperkingen in Duitsland?

Los van de vele wegwerkzaamheden – Baustellen – niet. De laatste tijd zijn er minder stukken Autobahn met een snelheidslimiet dan in het verleden. Volgens een publicatie van de Bundesanstalt für Straßenwesenzijn de trajecten met permanente of tijdelijke snelheidsbeperkingen tussen 2009 en 2015 met ongeveer een vijfde gedaald. Er is echter een trend dat variabele snelheidslimietdisplays de voorkeur genieten boven starre bewegwijzering.

Zou een snelheidslimiet op de Autobahn een bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot?

Volgens een berekening van het Duitse Federaal Milieuagentschap in 1999 (dat is lang geleden…) zou een maximumsnelheid van 120 kilometer per uur de CO2-uitstoot van auto’s op autosnelwegen met bijna een tiende kunnen verminderen.

In absolute termen zou dit neerkomen op meer dan twee miljoen ton CO2 per jaar.

Aangezien autosnelwegen slechts een deel van het verkeer beslaan, zou de CO2-uitstoot van al het wegverkeer volgens dat oude onderzoek met slechts twee procent worden verminderd.

En de impact op de gehele Duitse CO2-productie zou nog kleiner zijn: een min van slechts 0,3 procent.

Is de CO2-uitstoot van auto’s in Duitsland de laatste jaren verhoogd of verlaagd?

Volgens het Federaal Bureau voor de Statistiek is de uitstoot van het broeikasgas CO2 door auto’s de laatste jaren voortdurend gestegen. In 2017 werd in totaal ongeveer 115 miljoen ton CO2 in de atmosfeer geblazen. Bijna zeven miljoen ton meer dan in 2010. Dit als gevolg van een hoger gemiddeld motorvermogen, meer voertuigen en meer kilometers op de Duitse wegen.

Maakt een snelheidslimiet de Duitse Autobahnen veiliger?

Uit een evaluatie van de Duitse Raad voor Verkeersveiligheid bleek dat in 2016 ongeveer 26 procent minder mensen omkwamen op trajecten met een snelheidslimiet dan op trajecten zonder limiet, berekend per kilometer snelweg.

In 2015 was het aantal doden 13 procent lager. Een vergelijkbaar beeld is ook te zien bij de zwaargewonden: in 2016 lag hun aantal bij een snelheidslimiet 17 procent lager dan op de routes zonder snelheidslimiet.

Volgens de Duitse automobielclub ADAC is er echter geen verband tussen de snelheidsbeperkingen en het aantal doden en gewonden bij ongevallen. Voorstanders van de tempolimiet vinden de stelling van de ADAC belachelijk. Ze wijzen er op dat de Duitse autoindustrie een stevige lobby voert tegen invoering van snelheidsmaatregelen en er alles aan doet om onderzoek te dwarsbomen.

Sterven er meer mensen op de Duitse autosnelwegen dan in andere Europese landen?

Wat de veiligheid op de autosnelwegen betreft, bevindt Duitsland zich in het midden van de Europese Unie in vergelijking met andere Europese landen, zoals blijkt uit een evaluatie van de Europese Raad voor Verkeersveiligheid (ETSC) voor de jaren 2011 tot en met 2013.

Duitsland is het enige Europese land zonder algemene snelheidslimiet op autosnelwegen.

Volgens het ETSC is het in Denemarken en Groot-Brittannië veel veiliger om op snelwegen te rijden dan in Duitsland.

In Polen daarentegen, waar de algemene snelheidslimiet op snelwegen 140 kilometer per uur bedraagt, sterven meer dan twee keer zoveel mensen per gereden kilometer op snelwegen dan in Duitsland.

Wat vindt de Duitse bevolking van een algemene snelheidslimiet op de Duitse autosnelwegen?

Uit een onderzoek van de Duitse Raad voor Verkeersveiligheid in 2017 blijkt dat iets meer dan de helft van de Duitse automobilisten voorstander is van een algemene snelheidslimiet op autosnelwegen.

Dit wordt echter door 47 procent van de respondenten afgewezen.

Er is een aanzienlijk verschil tussen de geslachten. Terwijl twee derde van alle ondervraagde vrouwen voorstander is van een algemene snelheidslimiet, geldt dat voor slechts iets meer dan een derde van de mannen.

Waarom zijn CDU en FDP tegen een algemene snelheidslimiet?

In tijden zonder hoge verkeersvolumes leidt een algemene snelheidslimiet volgens veel Duitsers tot tijdverlies. Dit verlies kan ook worden berekend op basis van vaste kosten. Daarom zeggen de politieke partijen CDU en FDP tegen een Tempolimiet te zijn.

Volgens een studie van de universiteit van Wuppertal is het tijdverlies als gevolg van een gematigde snelheidslimiet echter klein en heeft het slechts betrekking op een klein deel van het totale verkeer, wat gepaard gaat met een hoog ongevallenrisico.

Een ander argument tegen een snelheidslimiet is de beperking van de individuele vrijheden van de Duitsland burger. Dezelfde argumenatie die Amerikanen gebruiken in het debat over afschaffing van het vrije wapenbezit.