+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina

Maut bijzonder nadelig voor detailhandel en toerisme in grensregio

Uit een enquete van onderzoeksbureau ITEM van de Universiteit Maastricht blijkt dat detailhandel en toerisme in de grensregio klappen krijgen door de invoering van tolheffing op Duitse snelwegen.

40 procent van de inwoners in de grensstreek zegt ‘zo min mogelijk naar Duitsland’ te rijden als er tol betaald moet worden.

De onderzoekers hielden de enquête onder Nederlandse en Belgische automobilisten. Ook werden interviews gehouden met Duitse experts op het gebied van toerisme, marketing en detailhandel.

Uit de enquête komt naar voren dat er nog meer nadelen kleven aan een mogelijke tolheffing op Duitse snelwegen.

46 procent van de respondenten zou gebruik gaan maken van binnenwegen, in plaats van de snelweg. Dit leidt tot meer sluipverkeer en vervuiling binnen de bebouwde kom.

Ook zou door zo’n tolheffing het gevoel van een grens met Duitsland versterkt worden.

Wel of geen tolheffing?

Het is overigens nog altijd niet zeker dat er een tolheffing komt. De Duitse regering ging begin dit jaar akkoord met de vernieuwde tolwet. Deze wet houdt in dat niet-Duitsers moeten betalen voor het gebruik van Duitse autosnelwegen.

In het wetsvoorstel van de Duitse verkeersminister Alexander Dobrindt zou een 10-dagenvignet maximaal 35 euro gaan kosten. Een vignet voor twee maanden zal maximaal 50 euro gaan kosten.

Nog geen definitief akkoord

Een definitief akkoord is er nog niet. Dit komt door de verkiezingen afgelopen september in Duitsland. De nieuwe Duitse regering moet zich straks uitspreken over het tolplan. De kans dat het plan alsnog wordt afgeblazen is reëel. Eigenlijk ziet niemand binnen de Bundestag iets in het plan dat de Beierse CSU er in de oude coalitie met CDU en SPD door heeft gedrukt.

In Duitse tv-shows werd CSU minister Dobrindt belachelijk gemaakt vanwege zijn Mautplan.

Alleen Europese Hof kan Duitse tol nog stoppen

De Bondsraad, de vertegenwoordiging van de zestien deelstaatregeringen in Duitsland, is nu ook akkoord gegaan met invoering van tol voor het Duitse wegennet.

De Bondsdag, het parlement van Duitsland, gaf een week geleden al groen licht voor de invoering van het Mautsysteem.

Het oorspronkelijke plan van de Duitsers is op onderdelen aangepast.

Er komt een voordeliger tarief voor buitenlandse pendelaars en toeristen die kortstondig gebruikmaken van het Duitse wegennet.

De aanpassing is het gevolg van compromissen tussen de Duitse minister van Transport, Alexander Dobrindt, en de Europese Commissie.

De tolheffing kan vanaf 2019 worden ingevoerd. Dan moet worden betaald voor het rijden op het 13.000 kilometer lange net van de Autobahn en het 39.000 kilometer lange net van grote verbindingswegen (Bundesstraßen).

In het nieuwe voorstel is ook opgenomen tarieven en belastingvoordeel voor Duitsers te koppelen aan de uitstoot van schadelijke stoffen.

De transportminister Volker Wissing van de deelstaat Rijnland-Palts verwacht dat de tol ten koste zal gaan van het Duitse bedrijfsleven in de grensregio’s.

Wissung had gehoopt dat nog gekeken zou worden naar tolvrije autowegen in buurt van de grens en betreurde dat het besluit van de Bondsraad bij meerderheid van stemmen al is genomen.

Er wordt nog wel verwacht dat er nog een reactie komt van het Europees Hof van Justitie. Nederland en Oostenrijk vinden de heffing discriminerend.

Duitsland hoopt met het systeem zo’n 500 miljoen euro binnen te halen.

Duits tolvignet toch in strijd met EU-recht

De plannen voor een tolvignet van de Duitse verkeersminister Dobrindt, zijn toch in strijd met EU-recht. Dat concludeert de wetenschappelijke dienst van de Bondsdag, volgens meerdere Duitse media.

Verkeersminister Dobrindt dacht in januari een compromis gesloten te hebben met de EU.

Experts zeggen nu dat ook de nieuwe opzet van zijn Mautplan in strijd is met EU-recht.

Autorijders uit EU-buurlanden worden volgens een studie dat is uitgevoerd in opdracht van de politieke partij Grünen benadeeld.

Onderzoek van de wetenschappelijke dienst van de Duitse Bundestag levert nieuwe argumenten tegen de Maut.

“Wat Dobrindt ook probeert, het absurde plan voor tol waarvoor alleen buitenlanders betalen is discriminerend en dus in strijd met EU-recht”, zegt vicefractievoorzitter Oliver Krischer van de Grünen.

“Er bestaat geen discrimineringsvrije discriminatie. De Dobrindt-Maut reactiveert slagbomen, schaadt de economie, zorgt niet voor extra inkomsten, is een bureaucratisch monster, levert geen ecologisch effect en discrimineert buitenlanders.”