+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina

Duitsland wil leren van en samenwerken met Nederlandse ingenieurs

De Duits Nederlandse Handelskamer (DNHK) denkt dat er voor Nederlandse bedrijven die werkzaam zijn in de branches infrastructuur en engineering grote kansen liggen in Duitsland.

De DNHK nodigt bedrijven met interesse in grensoverschrijdende samenwerking daarom uit om tijdens de beurs InfraTech 2018 op 12 januari in Düsseldorf deel te nemen aan een Infrastructuur forum Noordrijn-Westfalen – Nederland.

Wat zijn actuele ontwikkelingen in de infrastructuur? Hoe gaat NRW, hoe gaat Nederland hiermee om? Hoe kunnen Nederlandse en Duitse ondernemingen coöpereren en succesvol hierop inspelen?

Tijdens het infrastructuur forum NRW – Nederland delen organisaties en bedrijven hun ervaringen en bespreken de mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking.

Bedrijven kunnen profiteren van de ervaring uit het buurland en door met potentiële nieuwe zakenpartners tijdens de netwerklunch in gesprek te gaan.

Tot 2030 investeert Duitsland 270 miljard euro in het wegen- en spoornet. Daarmee komt er een einde aan het uitstellen van projecten van de afgelopen jaren. Een groot deel van deze enorme investering gaat naar de infrastructuur van grootstedelijke gebieden in Noordrijn-Westfalen (NRW) – binnen een uur van de Nederlandse grens.

Deze kapitaalinjectie leidt echter ook tot capaciteitsproblemen bij ingenieurs- en bouwbedrijven.

Voor een succesvolle afronding binnen de geplande tijd voor deze omvangrijke infrastructuurprojecten, zijn er nieuwe concepten en tijdbesparende processen nodig.

Dit biedt kansen voor Duits-Nederlandse samenwerking. Nederlandse bedrijven kunnen met hun expertise in de infrastructuurbouw competente partners worden op de Duitse wegen.

AhaErlebizz Deutschland onderschrijft de kansen die DNHK in Duitsland ziet voor Nederlandse bedrijven in de praktijk. Wij werken samen met Koninklijke Oosterhof Holman en VIB Netwerken aan projecten in Duitsland. Beide bedrijven benaderden AhaErlebizz voor begeleiding bij eigen projecten, maar hebben nadat zij door AhaErlebizz Deutschland met elkaar in contact werden gebracht inmiddels krachten gebundeld in Duitsland.

VIB Netwerken zoekt inmiddels dringend in Noord-Nederland personeel voor diverse grote glasvezelprojecten in Duitsland.

Het programma voor het Infrastructuur forum Noordrijn-Westfalen – Nederland op 12 januari 2018 in Düsseldorf ziet er als volgt uit:

Programma
9.30 uur Inloop

10.00 uur Begroeting
Hartmut Rosowski, DNHK

10.05 uur Ontwikkelingen in de infrastructuur van NRW
Dr. Christoph Dröge, Straßen.NRW

10.25 uur Duits-Nederlandse samenwerking: vergelijken en best practices
Vico de Bruijne, Rijkswaterstaat

Hans de Koning, Max Bögl

10.45 uur Podiumgesprek: Nieuwe mogelijkheden voor de infrastructuur – grensoverschrijdende oplossingen

Alexander Neumann, Hochtief

Pieter Vellinga, Van Gelder (aangevraagd)

Dr. Christoph Dröge, Straßen.NRW

Vico de Bruijne, Rijkswaterstaat

Hans de Koning, Max Bögl

11.15 uur Discussie

11.30 uur Netwerklunch

12.30 uur Einde evenement

Hartmut Rosowski van de Duits-Nederlandse Handelskamer leidt deelnemers door het programma.

Aanmelden voor forum

Wie deel wil nemen aan het forum of erbij aanwezig wil zijn kan zich via de website van de DNHK aanmelden.

Begin evenement

2018-01-12 | 10:00

Einde evenement

2018-01-12 | 12:30

Deelnamekosten

U kunt de InfraTech 2018 gratis bezoeken, indien u zich vooraf registreert. (Zonder voorregistratie € 19,00 p.p.)

www.infratech.de/anmelden

Voertaal evenement

Duits

Nedersaksen gaat procedures versnellen en investeren in nieuwe Autobahnen

Nedersaksen gaat de komende jaren fors investeren in de infrastructuur. Er wordt ingezet op verbetering en aanleg van snelwegen, federale wegen, rijkswegen en gemeentelijke wegen. Daarnaast wil Nedersaksen de planning- en bezwaarprocedures naar Nederlands voorbeeld versnellen.

Dat blijkt uit het coalitieakkoord van de nieuwe SPD-CDU regering in Nedersaksen.

De plannen betekenen goed nieuws voor onze klant Koninklijke Oosterhof Holman die momenteel inzet op uitbreiding van zijn activiteiten in Duitsland.

Koninklijke Oosterhof Holman is actief in de grond-, weg-, waterbouw en de milieutechniek. Met specialismen die elkaar effectief en efficiënt versterken in integrale projecten voor totale ontzorging, van ontwerp en advies tot en met innovatie, realisatie en onderhoud.

“De economische ontwikkeling van plattelandsgebieden hangt in belangrijke mate af van moderne vervoersinfrastructuur”, schrijven SPD en CDU in hun coalitieakkoord.

Om een snellere planning en aanleg mogelijk te maken, willen SPD en CDU de plannings- en bouwprocessen evalueren, de verantwoordelijke overheidsinstanties voorzien van passende apparatuur en de nodige prioriteiten stellen.

“Wij pleiten voor een wet ter versnelling van de planning op federaal niveau. Daarnaast moet worden onderzocht of het mogelijk is de beroepsprocedure in te korten tot één instantie.”

De ontwikkeling van nieuwe infrastructuur verloopt in Duitsland in vergelijking met Nederland bijzonder traag door bureacratische drempels en de vele beroep- en bezwaarprocedures.

SPD en CDU onderzoeken of het recht van partijen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij infrastructurele plannen kan worden opgeschort en of de bestaande verkorting van de mogelijkheden voor het plannen van goedkeurings- en goedkeuringsprocedures strikter kan worden toegepast.

SPD en CDU willen de projecten die verankerd zijn in het federale verkeersrouteplan bespoedigen. Dit geldt met name voor de aanleg van de Autobahnvignet A20 en A39, het dichten van de leemtes in de loop van de A26 en A33. De uitbreiding van de belangrijke doorgangsroutes A1, A2, A7 en E233.

De verantwoordelijkheid voor de planning, aanleg en exploitatie van de federale autosnelwegen moet volgens de nieuwer regering van Nedersaksen zo lang mogelijk onder de verantwoordelijkheid van de staat blijven vallen, om de ondernomen projecten zo veel mogelijk tot een goed einde te brengen.

De staat blijft verantwoordelijk voor de federale snelwegen.