+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina
Webinar over Europese subsidie voor bedrijven in grensregio

Webinar over Europese subsidie voor bedrijven in grensregio

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen geven op 15 februari samen met de Eems Dollard Regio (EDR) een webinar over de kansen voor bedrijven en organisaties om gebruik te maken van het nieuwe subsidieprogramma Interreg VI A Deutschland-Nederland.

Aanmelden voor de webinar kan hier via een Google Doc formulier.

Via Interreg VI A Deutschland-Nederland worden samenwerkingsprojecten langs de Duits-Nederlandse grens financieel ondersteund door de EU.

De focus ligt op het versterken van het economische, sociale en culturele potentieel van de grensregio.

Ook speelt de verduurzaming van het Duits-Nederlandse grensgebied een centrale rol.

Het programma is met name interessant voor Noord-Nederlandse mkb’ers, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties.

PROGRAMMA WEBINAR

  • 16.00 uur Start & opening door dagvoorzitters Renate Kern & Erwin Zuidema
  • 16.05 uur Welkomstwoord door gedeputeerde Tjisse Stelpstra, provincie Drenthe
  • 16.15 uur Presentatie Operationeel Programma Interreg VI A
    Door Peter Paul Knol, Gemeenschappelijk Interreg A -Secretariaat
  • 16.25 uur Interreg VI A in de praktijk
    Door Ilona Heijen & Florian Agterhuis, regionaal programma-management Interreg in de Eems Dollard Regio
  • 16.50 uur Vragenronde

Bio-economie belangrijk thema in Duits-Nederlandse grensregio

Een consortium van Nederlandse en Duitse bedrijven wil met concrete innovatieve samenwerkingstrajecten in de bio-economie en biogas aan de slag. De bedrijven worden ondersteund door kennisinstellingen uit de grensregio.

Bio-economie is een belangrijk thema binnen veel INTERREG-projecten.

Het INTERREG-project Groene Kaskade houdt zich bijvoorbeeld bezig met bio-economie en met biogas. Het project ziet kansen voor het verder uitbouwen van de bio-economie in de Duits-Nederlandse grensregio en richt zich met name op de biogasketen in het grensgebied.

Het project Groene Kaskade heeft als doel het ontwikkelen van nieuwe innovatieve technologieën, productietechnieken en processen die relevant zijn voor de biogasketen.

In Nederland groeit de biogasmarkt de laatste jaren maar zeer beperkt. Het blijkt vaak lastig om nieuwe vestigingsinstallaties rond te krijgen.

In Duitsland speelt vooral het probleem dat er relatief oude installaties staan opgesteld die nog niet over de modernste technologie beschikken.

Aan beide zijden van de grens blijken dus nog weinig ontwikkelingen plaats te vinden op het gebied van de biogasketen. Samenwerking is daarom des te belangrijker.

Duitsland en Nederland vullen elkaar goed aan. De grensregio beschikt over heel verschillende industrieën die biomassa potentieel als grondstof kunnen gebruiken in allerhande materialen, bijvoorbeeld sterke landbouw, bosbouw en energiesector.

Het samenwerkingsverband zal helpen om de bio-economie in de Duits-Nederlandse grensregio verder uit te bouwen. Hiervoor moeten alle input- en output-stromen die onderdeel uitmaken van de biogasketen beter benut/verwaard worden.

In het project wordt in 13 werkpakketten en één ondersteunend werkpakket gewerkt aan het verbeteren van de waardeketen.

Een concreet voorbeeld is “Tanken bij de boer”, waarbij als pilotproject direct op de boerderij een groen-gas-tankmogelijkheid wordt ingericht. Het doel van dit project is om aan te tonen dat je op boerderijschaal op eigen opgewekt groen gas kan rijden. De meerwaarde is dat hiermee het transport verduurzaamt en de toegevoegde waarde van biogas toeneemt.

Financiering

 

Groene Kaskade wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het project wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, het MWIDE NRW, de Niedersächsische Staatskanzlei alsmede de Provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en Overijssel.

Geen originele bewijsstukken meer nodig voor Europese INTERREG subsidie bij miniprojecten

De EU stimuleert grensoverschrijdende projecten in Nederland en Duitsland al jarenlang met INTERREG-subsidie. Bij kleine projecten was die subsidieregeling echter vanwege bureaucratische eisen niet bepaald populair. Daar komt verandering in. De regels voor miniprojecten met maximaal 1.000 Euro subsidie worden versoepeld.

De uitvoering van een INTERREG-project gaat in sommige gevallen gepaard met hoge eisen aan de administratie en de bewijsstukken. De overheden willen waarborgen dat het belastinggeld correct worden besteed.

De partners van het programma (ministeries, provincies en Euregio’s) zetten zich er samen met de EU-Commissie voor in om de administratieve lasten voor begunstigden te verkleinen. Zo kunnen personeelskosten bijvoorbeeld al met behulp van standaardtarieven worden afgerekend. Met de vereenvoudiging voor mini-projecten is nu een volgende stap richting minder bureaucratie gezet.

Vanaf nu hoeven aanvragers van de zogenoemde „mini-projecten“ (projecten met een subsidie van maximaal € 1.000) bij de declaratie van kosten geen originele bewijsstukken meer in te dienen.

Voortaan is een kopie of een scan van de stukken voldoende. De originelen blijven in de eigen administratie van de projectpartners en moeten alleen nog op aanvraag (bijv. bij een EU-controle) kunnen worden getoond.

De nieuwe regeling is het resultaat van onderhandelingen tussen de partners en de controle-instanties van het programma.

Meer informatie?

Bij de mini-projecten gaat het bijvoorbeeld om uitwisselingen tussen scholen of verenigingen. Deze kunnen met INTERREG snel en gemakkelijk ondersteund worden. De kosten van de activiteit worden voor de helft gesubsidieerd, tot maximaal €1.000 euro. De Nederlands-Duitse opzet van het project is daarbij een voorwaarde.

Wilt u ook in aanmerking komen voor subsidie van uw grensoverschrijdende activiteiten? Of wilt u meer weten over de nieuwe regeling? Neemt u dan contact op met het projectbureau bij de EUREGIO of EDR.

Download: Brochure INTERREG subsidie miniprojecten