+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina

75 procent meertalige sites is verkeerd ingesteld voor Google

Onderzoek onder 20.000 internationale meertalige sites wijst uit dat 75 procent technisch volstrekt verkeerd is ingericht voor Google. Het betreft dan een of meerdere fouten in het gebruik van hreflang.

Het onderzoek is gedaan door SEMrush met een Site Audit tool.

Hreflang-code zorgt ervoor dat Google weet welke taal je op een specifieke webpagina gebruikt.

Dit is vooral belangrijk voor webshops die zich richten op internationale markten omdat buitenlandse bezoekers van de website dan meteen de webpagina in de juiste taal te zien krijgen.

Google

In 2011 introduceerde Google de hreflang attribute om website-eigenaren en developers in staat te stellen de zichtbaarheid van hun website in diverse landen te verbeteren.

Veel Nederlandse ondernemers die zich richten op de Duitse markt maken gebruik van een meertalige site. Je kunt aan de hand van een vlaggetje op de site vaak doorklikken naar de Duitse pagina’s.

Voor het gevoel van de ondernemers werkt dat goed. Zo’n meertalige site lijkt bovendien eenvoudiger bij te houden. En ook goedkoper. Je bent maar een domeinnaam nodig. De hele site hoeft maar een keer ingericht te worden.

Goedkoop kan echter ook duurkoop zijn. Het gevoel van de Nederlandse ondernemer is anders dan dat van de Duitse krant die drempelvrees krijgt bij een meertalige site.

Stel dat de Duitse klant contact wil opnemen… Hij ziet een Nederlands adres en telefoonnummer. Stel dat hij of zij moet bellen. Wordt er dan door een Nederlandse telefonist opgenomen? In het Nederlands. Daar denkt een Duitser over na. En besluit dan niet te bestellen.

Wat betreft de vindbaarheid van de site speelt dan ook nog eens de technische inrichting van de site mee.

Duitsers zoeken in Google.de. Deze Duitse Googlesite toont andere zoekresultaten dan Google.nl of Google.com.

Google indexeert zoekresultaten mede op basis van de href-instellingen van de site. Door die instellingen weet Google of een site voor Nederland of Duitsland moet worden geindexeerd.

Door correct gebruik van de hreflang wordt de bounce rate van een meertalige site aanzienlijk verlaagd en de conversie verhoogd.

Opmerkelijk genoeg worden er fouten gemaakt met het gebruik van hreflang.

SEMrush contoleerde met de site audit tool 50 parameters en op 13 hreflang-controlepunten.

De resultaten van dit onderzoek:

 • Hreflang-conflicten in de source code van een webpagina (58%)

SEMrush geeft een opsomming van Hreflang toepassingsfouten die te maken hebben met webpage source code conflicten. 58 procent van alle geanalyseerde meertalige websites heeft de volgende problemen:

 • Geen hreflangtag die naar zichzelf verwijst
 • Conflict tussen hfreflang en rel=canonical
 • Meerdere URL’s worden genoemd voor dezelfde hreflangwaarde
 • Slechte hreflang link (37%)
 • Als de hreflang verwijst naar een pagina die niet bestaat (4xx HTTP statuscode), verwijst naar een redirect of geen volledige URL gebruikt, dan zal Google deze pagina’s verkeerd of helemaal niet indexeren.
 • 37 procent van de meertalige websites heeft problemen met incorrecte hreflanglinks
 • Hreflanglink verwijst naar een redirect
 • Foutieve hreflanglink
 • Geen volledige URL
 • Hreflang ontbreekt (32%)

SEMrush ontdekte dat ongeveer 32 procent van de geanalyseerde websites verschillende talen gebruikt voor verschillende webpagina’s.

De deskundigen denken dat veel webbouwers niet met opzet de hreflang hebben weggelaten. Waarschijnlijk zijn ze niet voldoende op de hoogte van deze instellingen en de effecten daarvan.

We adviseren ondernemers met een meertalige website te controleren of alle webpagina’s hreflangs bevatten. Doe dat zorgvuldig.

Als er een typefout is maakt of een verkeerde taalcode wordt gebruikt bij de codering van de site krijgt Google de verkeerde informatie en zal de pagina verkeerd worden geinterpreteerd. Dit kan leiden tot het tonen van de webpagina in de verkeerde taal.

Het onderzoek laat zien dat op 21 procent van de onderzochte websites de ingestelde taal afweek van de daadwerkelijke taal.

Problemen met hreflangwaardes (15%)

De laatste categorie betreft een lijst met de verkeerde hreflangwaardes. Wanneer er een hreflangcode wordt toevoegd aan een webpagina, kan het voorkomen dat per ongeluk de verkeerde land- of taalcode wordt ingevoerd.

De webbouwers moeten het ISO 639-1 format voor taalcodes en het ISO 3166-1 Alpha 2 formaat voor landencodes gebruiken.  


15 procent van de meertalige websites heeft een probleem met de hreflang waarde:

 • Verkeerde landcode
 • Verkeerde taalcode
 • Underscore in plaats van koppelteken
 • Alleen de landcode wordt gebruikt
 • Verkeerde volgorde van hreflangwaardes