+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina

Duitsland kan leren van Nederland. Duits Nederlandse Handelskamer biedt Merkel hulp aan

Duitsland kan bij vele actuele politieke hangijzers een voorbeeld nemen aan Nederland, vindt de Duits Nederlandse Handelskamer (DNHK). Met het oog op de verkiezingen voor de Bundestag heeft DNHK een overzicht met 7 actiepunten voor de nieuwe regering opgesteld.

Als Duitser die in Nederland woont en werkt kan ik de actiepunten van DNHK zonder meer ondersteunen. Duitsland kan veel leren van Nederland.

DNHK wijst bijvoorbeeld op het belang van een goede snelle en stabiele digitale en verkeersinfrastructuur in Duitsland. Dat is hard nodig.

Duitsland heeft het imago een modern land te zijn met een uitstekend wegennet en zeer veel digitale startups in Berlijn, Hamburg, Keulen en München. Maar wie verder kijkt ontdekt dat het bijzonder slecht gesteld is met het onderhoud van wegen en bruggen.

Bruggen staan op instorten

In het Ruhrgebied en in het Rijnland staan diverse bruggen op instorten. Iedereen weet het, er wordt door de politiek veel over gepraat, maar uiteindelijk gebeurt er weinig in Duitsland.

De N33 tussen Assen en Zuidbroek werd in een jaar tijd verdubbeld zonder dat het verkeer er wezenlijk last van had.

In Duitsland wordt ondertussen wel aan onderhoud van wegen gedaan, maar gebeurt dat bijzonder langzaam en in vergelijking met Nederland zo slecht gepland.

Hoezo geen snelheidslimiet op de Autobahn?

Ik woon inmiddels 11 jaar in Nederland. Al die tijd wordt er al onderhoud gepleegd aan de A31. Kilometerslang is er op de Autobahn maar een rijbaan beschikbaar. Hoezo er is geen snelheidslimiet op de Autobahn. Tempo 60 km per uur is heel normaal. En dan heb ik het nog niet over de vele files.

Je ziet overal oranje pionnen, terwijl er niet of nauwelijks gewerkt wordt. Hoeveel zouden Duitse wegenbouwers per dag krijgen per pion?

Als er in Nederland iets misgaat met een brug ligt er binnen een paar jaar een nieuwe. In Duitsland duurt dat al snel tien jaar.

Er ligt een gouden markt voor Nederlandse ondernemers die de Duitse politiek weten te overtuigen op basis van goede praktijkvoorbeelden uit Nederland.

Praktijkvoorbeelden AhaErlebizz Deutschland

AhaErlebizz Deutschland begeleidt momenteel twee Nederlandse bedrijven die gespecialiseerd zijn in de infrastructuur. Ondermeer wegenbouw en aanleg van glasvezel. In korte tijd hebben ze veel succes weten te boeken in Duitsland vanwege hun solide goed onderbouwde Nederlandse praktijkvoorbeelden van projecten waar Duitsers mee worstelen.

En door op de juiste manier de juiste contacten te leggen. Dan blijkt er opeens veel mogelijk.

Veel Duitsers willen dat de politiek met meer komt dan alleen woorden. Ze willen daden.

De internetverbindingen in Nederland zijn vele malen beter dan in grote delen van Duitsland. In sommige regio’s loopt Duitsland zelfs achter op derde wereldlanden.

Angela Merkel heeft voor de verkiezingen beloofd dat ze de digitale infrastructuur snel wil verbeteren. Maar dat heeft ze voor de vorige verkiezingen ook al gedaan.

Zonder buitenlandse expertise en mankracht kan Merkel haar beloften niet op korte termijn waarmaken.

De lijst van DNHK schetst de problemen waar Duitsland mee kampt. Problemen waar Nederlandse bedrijven oplossingen voor hebben.

Actieljst DNHK is interessant voor Nederlandse ondernemers

De lijst is dus niet alleen interessant voor de nieuwe Duitse regering, maar ook voor Nederlandse bedrijven die geinterresseerd zijn in de Duitse markt.

Duitsland moet investeren in infrastructuur

“Duitsland moet vooral investeren in innovatie en infrastructuur. Bureaucratie noch zwakke punten in de infrastructuur mogen het groeipotentieel en de sterke rol van de Nederlandse handel verder beperken”, aldus DNHK-directeur Günter Gülker.

“Nederland kan op veel punten een voorbeeld zijn en de samenwerking tussen Duitse en Nederlandse partners kan echte economische slagkracht hebben.”

Dit zijn de actiepunten waar DNHK aandacht voor vraagt bij de nieuwe regering van Duitsland:

1. Passende digitale randvoorwaarden scheppen

Er zou meer geïnvesteerd moeten worden in een krachtige en snelle digitale infrastructuur. Bij de netuitbreiding moeten vestigingsplaatsen voor ondernemingen en 5G-locaties voorrang krijgen, vindt de DNHK.

Ook de ontwikkeling van ‘Industrie 4.0’ zou verder bespoedigd moeten worden. “Wij zijn voorstander van een samenwerking tussen Duitse ondernemingen en de Nederlandse industrie. Er zou gestreefd moeten worden naar een hechte samenwerking met Nederlandse partners. Smart Industry bedrijven met hun ‘Fieldlabs’ zijn daarvoor perfect geschikt”, licht Gülker toe.

2. Infrastructuur uitbouwen en mobiliteit(sconcepten) verder ontwikkelen

Ook in de verkeersinfrastructuur moet verder geïnvesteerd worden, omdat Duitsland hier als transitland in het midden van Europa een unieke rol heeft, ook voor de Nederlandse handel.

De Duits-Nederlandse Handelskamer begroet bovendien van harte de plannen van het Duitse verkeersministerie om vanaf 2018 de gebruiksvergoeding voor het spoor verlagen. Voor grensoverschrijdend spoorwegverkeer en voor de verbinding van de Amsterdamse en Rotterdamse havens met Duitsland zou ook Nederland zijn prijzen moeten verlagen.

Bij de verdere ontwikkeling en realisatie van elektromobiliteit en nieuwe mobiliteitsoplossingen kan Duitsland profiteren van ervaringen uit Nederland.

De DNHK maakt zich daarom sterk voor een uitwisseling van ervaringen tussen alle partijen uit economie en politiek en biedt ondersteuning bij de realisatie van partnerschappen.

“Het is bovendien belangrijk om het ‘Bundesverkehrswegeplan 2030’ consequent door te voeren en in een volgende stap te werken aan een verdere ontwikkeling, tot er een gecombineerd wegen- en financieringsplan met bindende afspraken en kwalitatieve doelen op tafel ligt”, aldus DNHK-directeur Gülker.

3. Een gegarandeerde energieverzorging, Europees denken en gemeenschappelijk aan de energietransitie werken

Op Europees niveau moet er gewerkt worden aan gemeenschappelijk inzicht in en verantwoordelijkheidsgevoel voor leverings- en voorzieningszekerheid.

Verdere ontwikkeling van duurzame energie en de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van energiemix, netwerkuitbreiding en flexibiliteit voor een (kosten)efficiënte bescherming van het milieu, zijn cruciaal.

“Duitsland en Nederland moeten in onderzoek en ontwikkeling nauwer met elkaar samenwerken en van elkaars best practices profiteren. Dit geldt bijvoorbeeld voor innovatiegebieden zoals moderne netwerken, intelligente tellers, sectorkoppeling en opslag”, stelt Gülker.

4. Beroepsopleidingen in samenwerking met het bedrijfsleven praktijkgericht en aantrekkelijk vormgeven, samenwerking versterken

Op het gebied van beroepsopleidingen moet grensoverschrijdende mobiliteit worden gestimuleerd.

Opleidingen in het buitenland zijn van grote waarde omdat leerlingen niet alleen concrete leer- en werkervaring opdoen, maar ook vreemde talen leren.

Diploma’s en getuigschriften moeten aangepast en overal erkend worden.

Ondanks dat Nederlandse beroepsopleidingen anders gestructureerd zijn, zijn er voldoende mogelijkheden tot uitwisseling tussen Nederlandse roc’s en Duitse beroepsopleidingen.

5. Minder bureaucratie, vereenvoudigde vergunningsprocedures

De Bondsregering is een tijd lang met concrete maatregelen de strijd met de bureaucratie aangegaan. De laatste jaren is het effect van deze maatregelen tot stilstand gekomen.

De DNHK pleit ervoor de mogelijkheden van elektronische overheidsdiensten uit te breiden en te benutten, standaarden te ontwikkelen en snel te introduceren.

Een maatregel die in principe werkt, is de ‘one in, one out’-regel, waarbij elke extra wet of regel gecompenseerd moet worden door ontlasting ergens anders. Hierbij moet ook gebruik worden gemaakt van EU-recht.

“Een ander belangrijk punt is ook het versnellen van plannings- en vergunningsprocedures. Als voorbeeld kan de Nederlandse ‘crisis- en herstelwet’ dienen. Hier worden geplande bouwprojecten versneld door kortere en snellere vergunningsprocessen van de overheid”, stelt Gülker voor.

6. Start-ups ondersteunen en bedrijfsoprichtingen in het algemeen ondersteunen

De Duits-Nederlandse Handelskamer vindt dat de randvoorwaarden voor startups en hun uitbreiding verbeterd moeten worden.

Administratieve hordes moeten verlaagd worden en startups moeten de ruimte krijgen om te kunnen groeien. Er moeten bijvoorbeeld meer afschrijvingsmogelijkheden zijn.

“We hebben concrete plannen nodig om de groei van startups te stimuleren (scale-ups), er moet meer samenwerking plaatsvinden tussen onderwijs en het bedrijfsleven, maar bovenal moet de bureaucratie teruggebracht worden.”

7. Meer grensoverschrijdend onderzoek en ontwikkeling stimuleren

In Duitsland heeft de industrie een directe invloed op de vooruitgang.

De industrie investeert meer dan 85 procent van haar particuliere uitgaven in onderzoek en ontwikkeling. Dit moet verder grensoverschrijdend gestimuleerd worden.

De DNHK kijkt daarom positief naar de plannen om onderzoeks- en innovatieprojecten op Europees niveau te versterken en zet zich in voor een samenwerking tussen Nederlandse en Duitse instanties.

Meer via DNHK

https://www.dnhk.org/nl/newsroom/news/news-details/duitsland-moet-investeren-en-cooepereren-kansen-voor-nederland/