+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina

Bezoek de Nederlands-Duitse handelsdag op 8 november in Mönchengladbach

AhaErlebizz adviseert ondernemers die zich willen oriënteren op kansen in Duitsland ‘klein’ te beginnen. Niet meteen heel Duitsland. Kijk eerst eens vlak over de grens. Begin in een deelstaat. Bijvoorbeeld in Noordrijn-Westfalen of Nedersaksen. En bezoek voordat er processen in gang worden gezet eerst eens een Nederlands-Duitse handelsdag.

Op 8 november 2017 vindt in het Borussia-Park in Mönchengladbach, het voetbalstadion van de gelijknamige bekende voetbalclub, voor de 8e keer de Nederlands-Duitse Handelsdag plaats.

Nederlandse en Duitse ondernemers zijn tussen 13.00 en 19.30 uur van harte welkom om nieuwe contacten te leggen en mogelijkheden tot grensoverschrijdende samenwerking te verkennen.

Tijdens de Nederlands-Duitse Handelsdag bestaat de gelegenheid om nieuwe contacten te leggen en reeds bestaande netwerken te onderhouden.

De focus ligt op het netwerken met een persoonlijke uitwisseling van informatie en het voeren van een goed gesprek. Ervaren experts geven tips en advies in de verschillende workshops.

Op de informatiemarkt zijn meer dan 60 bedrijven aanwezig die actief zijn in beide landen. Zij presenteren hier hun ideeën, producten en diensten.

Ondernemers worden met een georganiseerde b2b-matchmaking ondersteund bij het vinden van de juiste business partners.

Ondernemers die aan de matchmaking willen deelnemen, kunnen zich nog tot 7 november opgeven. Uit de lijst van deelnemers kunnen de ondernemers dan zelf hun gewenste gesprekspartners kiezen.

De Nederlands-Duitse Handelsdag is gericht op ondernemers en andere beslissers met een interesse in de Duits-Nederlandse zakelijke betrekkingen. De organisatie is in handen van de Duitse Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, de Kamer van Koophandel, de IHK Aachen, de Niederrheinische IHK Duisburg – Wesel – Kleve zu Duisburg, Standort Niederrhein GmbH, de DNHK, NRW.International GmbH en de vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in Duitsland.

De organisatoren benadrukken het sector overstijgende karakter van het evenement. Handwerklieden en vertegenwoordigers uit de industrie en de handel zijn hier net zo welkom als dienstverleners.

Meer informatie over de Duits-Nederlandse Handelsdag is te vinden op de website van de IHK Mittlerer Niederrhein. Daar kunt u zich ook aanmelden.

Overigens. Wist u dat Mönchengladbach, Keulen en Düsseldorf in het Rijnland liggen en niet in het Roergebied, zoals veel Nederlanders denken? De fout wordt vaak gemaakt door Nederlandse media. Onlangs nog bij het programma De Van Rossums waarbij een bezoek gebracht werd aan Keulen dat in het Roergebied zou liggen. Maarten van Rossum, een van de slimste mensen van Nederland, weet het ongetwijfeld, maar zijn redactie duidelijk niet. Dortmund, Gelsenkirchen en Bochum liggen wel in het Roergebied. Keulen niet!

GmbH oprichten? Pasop! Haastwerk kan duur uitpakken

De Duitse economie boomt. Veel Nederlandse bedrijven willen daar snel van profiteren. De Deutsch-Niederländische Handelskammer waarschuwt ondernemers echter niet te gehaast een Duitse BV te willen oprichten Haastwerk kan duur uitpakken.

“Nederlanders hebben echter nogal eens de neiging ongeduldig te zijn,” zegt juriste Carina Mijnen van de Handelskamer. Bijvoorbeeld bij de oprichting van een Duitse BV – een GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) moet rekening gehouden worden met een procedure die zes tot acht weken tijd vergt.

Pas als de GmbH definitief ingeschreven is mag een ondernemer daar in Duitsland over communiceren. De bestuurder van de GmbH in oprichting  is zelfs verplicht om in alle correspondentie kenbaar te maken dat de GmbH nog in oprichting is.

Procedure oprichten GmbH

  • Voor de oprichting van een GmbH moet eerst worden getoetst of de geplande activiteiten in Duitsland zonder meer mogen worden uitgeoefend. Voor een aantal bedrijfsactiviteiten is een vergunning vereist. Daarnaast moet worden onderzocht of de persoon van de oprichter of de bestuurder over bepaalde kwalificaties dient te beschikken. De oprichter van een GmbH kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn.
  • Voor de oprichting van de GmbH is een Duits adres vereist. De GmbH dient namelijk over een binnenlands correspondentieadres te beschikken. Een postbus is in het kader hiervan onvoldoende. De statutaire zetel van de GmbH mag in een andere plaats liggen dan het binnenlandse correspondentieadres.
  • Vervolgens dient er een Duitse notaris te worden ingeschakeld, die een concept-oprichtingsakte opstelt, waarin de naam, zetel, doelomschrijving en het kapitaal van de GmbH zijn vastgelegd. De naam van de GmbH mag vrij worden gekozen. Fantasienamen zijn toegestaan, maar de rechtsvorm moet uit de naam blijken. Tevens moet de naam voldoende onderscheidend van andere reeds bestaande GmbH’s zijn. De doelomschrijving dient voldoende nauwkeurig en gedetailleerd te zijn omschreven. Het kapitaal van de GmbH moet bij oprichting tenminste 25.000 euro bedragen. In de oprichtingsakte van de GmbH wordt meestal ook de eerste bestuurder (‘Geschäftsführer’) van de GmbH benoemd.
  • De concept oprichtingsakte dient door de oprichters bij de notaris te worden ondertekend. Na ondertekening van de oprichtingsprocedure kan er een bankrekening worden geopend, waarop het kapitaal van de GmbH wordt gestort. De bestuurder dient te verklaren dat het kapitaal tot zijn vrije beschikking staat.
  • Zodra het kapitaal is gestort, kan de GmbH in het Duitse handelsregister worden ingeschreven. De inschrijvingsprocedure bij het Amtsgericht (kantongerecht) kan gemakkelijk twee tot drie weken in beslag nemen. De GmbH is pas opgericht, nadat de vennootschap in het Duitse handelsregister is ingeschreven. Instanties als de Duitse belastingdienst en de bevoegde kamer van koophandel (IHK) ontvangen vervolgens automatisch bericht, dat de GmbH is opgericht.

Op de website van de Handelskammer Hamburg staat een gedetailleerd document met informatie over alle eisen waar een Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) aan moet voldoen.