+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina

Bio-economie belangrijk thema in Duits-Nederlandse grensregio

Een consortium van Nederlandse en Duitse bedrijven wil met concrete innovatieve samenwerkingstrajecten in de bio-economie en biogas aan de slag. De bedrijven worden ondersteund door kennisinstellingen uit de grensregio.

Bio-economie is een belangrijk thema binnen veel INTERREG-projecten.

Het INTERREG-project Groene Kaskade houdt zich bijvoorbeeld bezig met bio-economie en met biogas. Het project ziet kansen voor het verder uitbouwen van de bio-economie in de Duits-Nederlandse grensregio en richt zich met name op de biogasketen in het grensgebied.

Het project Groene Kaskade heeft als doel het ontwikkelen van nieuwe innovatieve technologieën, productietechnieken en processen die relevant zijn voor de biogasketen.

In Nederland groeit de biogasmarkt de laatste jaren maar zeer beperkt. Het blijkt vaak lastig om nieuwe vestigingsinstallaties rond te krijgen.

In Duitsland speelt vooral het probleem dat er relatief oude installaties staan opgesteld die nog niet over de modernste technologie beschikken.

Aan beide zijden van de grens blijken dus nog weinig ontwikkelingen plaats te vinden op het gebied van de biogasketen. Samenwerking is daarom des te belangrijker.

Duitsland en Nederland vullen elkaar goed aan. De grensregio beschikt over heel verschillende industrieën die biomassa potentieel als grondstof kunnen gebruiken in allerhande materialen, bijvoorbeeld sterke landbouw, bosbouw en energiesector.

Het samenwerkingsverband zal helpen om de bio-economie in de Duits-Nederlandse grensregio verder uit te bouwen. Hiervoor moeten alle input- en output-stromen die onderdeel uitmaken van de biogasketen beter benut/verwaard worden.

In het project wordt in 13 werkpakketten en één ondersteunend werkpakket gewerkt aan het verbeteren van de waardeketen.

Een concreet voorbeeld is “Tanken bij de boer”, waarbij als pilotproject direct op de boerderij een groen-gas-tankmogelijkheid wordt ingericht. Het doel van dit project is om aan te tonen dat je op boerderijschaal op eigen opgewekt groen gas kan rijden. De meerwaarde is dat hiermee het transport verduurzaamt en de toegevoegde waarde van biogas toeneemt.

Financiering

 

Groene Kaskade wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het project wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, het MWIDE NRW, de Niedersächsische Staatskanzlei alsmede de Provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en Overijssel.