+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina
Webinar over Europese subsidie voor bedrijven in grensregio

Webinar over Europese subsidie voor bedrijven in grensregio

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen geven op 15 februari samen met de Eems Dollard Regio (EDR) een webinar over de kansen voor bedrijven en organisaties om gebruik te maken van het nieuwe subsidieprogramma Interreg VI A Deutschland-Nederland.

Aanmelden voor de webinar kan hier via een Google Doc formulier.

Via Interreg VI A Deutschland-Nederland worden samenwerkingsprojecten langs de Duits-Nederlandse grens financieel ondersteund door de EU.

De focus ligt op het versterken van het economische, sociale en culturele potentieel van de grensregio.

Ook speelt de verduurzaming van het Duits-Nederlandse grensgebied een centrale rol.

Het programma is met name interessant voor Noord-Nederlandse mkb’ers, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties.

PROGRAMMA WEBINAR

 • 16.00 uur Start & opening door dagvoorzitters Renate Kern & Erwin Zuidema
 • 16.05 uur Welkomstwoord door gedeputeerde Tjisse Stelpstra, provincie Drenthe
 • 16.15 uur Presentatie Operationeel Programma Interreg VI A
  Door Peter Paul Knol, Gemeenschappelijk Interreg A -Secretariaat
 • 16.25 uur Interreg VI A in de praktijk
  Door Ilona Heijen & Florian Agterhuis, regionaal programma-management Interreg in de Eems Dollard Regio
 • 16.50 uur Vragenronde
Subsidie Nederlands-Duitse projecten in noordelijke grensregio verlengd

Subsidie Nederlands-Duitse projecten in noordelijke grensregio verlengd

De Europese Commissie laat het Interreg VI in het werkgebied van de Eems Dollard Regio (EDR) ongewijzigd. De komende jaren kunnen opnieuw Europese subsidies aangevraagd worden voor grensoverschrijdende Nederlands-Duitse projecten.

Het programmagebied van het Interreg-programma Deutschland-Nederland strekt zich uit van de Waddenzee tot de Niederrhein met een grenslengte van ongeveer 460 kilometer.

Binnen Interreg VI blijft het ook mogelijk Europese financiering te vragen in regio’s die niet direct aan de grens liggen, zoals de provincie Friesland en de Landkreis Vechta.

“We zijn hier erg blij mee, omdat we in de afgelopen jaren hebben gezien dat de grensregio meer is dan alleen de gemeentes die aan de grens liggen”, zegt Ilona Heijen. Zij is hoofd Interreg bij de EDR.

Met het opnieuw vaststellen van het programmagebied wordt de basis gelegd om toekomstige projecten nog concreter te kunnen plannen. “Projectpartners uit het huidige programmagebied kunnen namelijk een rol blijven spelen. Het huidige Interreg-financieringsgebied komt ook overeen met het gebied dat wij cultuurhistorisch als grensgebied zien. Zo zijn er bijvoorbeeld veel contacten tussen Nederlandse Friezen en Duitse (Ost-)Friesen.”

Het Interreg-programmamanagement bij de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans zal zich ook in de toekomst blijven richten op het noordelijke deel van het Nederlands-Duitse grensgebied. In totaal strekt het financieringsgebied van Interreg Deutschland-Nederland zich zo’n 460 kilometer uit vanaf de Noordzee tot en met het Niederrhein-gebied.

Overigens is het niet uitgesloten dat onder bepaalde voorwaarden ook partners, die buiten het programmagebied vallen, kunnen deelnemen aan projecten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer bepaalde vakkennis benodigd is die niet voorhanden is in de grensregio.

“Ik hoop dat we snel groen licht krijgen om de eerste projecten van het nieuwe Interreg VI-programma concreet te kunnen voorbereiden”, vertelt Ilona Heijen. “We kijken uit naar vele innovatieve projecten vanuit onze regio.”

Er zijn volgens Heijen inmiddels meerdere projectideeën ingediend bij de EDR. Het indienen van projectideeën kan viia: www.deutschland-nederland.eu/interreg-nach-2020/.

 

EDR geeft tijdens Promotiedagen Noord Nederland workshop grenzeloze kansen

De Eems Dollard Regio (EDR) geeft tijdens de Promotiedagen Noord Nederland de workshop “Grenzeloze kansen”. In de workshop wordt ingespeeld op de kansen en mogelijkheden die de grensregio ondernemers en werknemers te bieden heeft en welke mogelijkheden vanuit het EDR-netwerk interessant kunnen zijn.

De Promotiedagen vinden plaats op 7 en 8 november in de Martinihal in Groningen. De EDR staat op het plein Oldambt.

Een van de projecten waar de EDR bijbetrokken is is het Koepelproject Arbeidsmarkt Noord. Dit project heeft tot doel om kansen en mogelijkheden in de grensregio te ontdekken en samen te bouwen aan één gemeenschappelijke, grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarktregio.

Het Koepelproject Arbeidsmarkt Noord bestaat uit verschillende deelprojecten. Deze ‘bouwstenen’ hebben elk hun eigen thema en specialisatie, maar samengenomen is het één groot netwerk dat gezamenlijk werkt aan een grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarkt in het kader van het INTERREG V A-programma.

Op de Promotiedagen zijn, onder andere, de volgende bouwstenen vertegenwoordigd en aanwezig om mee van gedachten te wisselen:

 • EDRiT (Eems Dollard Regio in Transitie)
 • GIP EDR (GrensInfoPunt Eems Dollard Regio)
 • PraktiTrans
 • SFSD (Sorgen für, sorgen dass)
 • Vroege Buurtaal!
 • Werkgeversadvisering

 

Via de website www.promotiedagen.nl kunnen gratis kaarten voor de beurs worden gedownload.

Bio-economie belangrijk thema in Duits-Nederlandse grensregio

Een consortium van Nederlandse en Duitse bedrijven wil met concrete innovatieve samenwerkingstrajecten in de bio-economie en biogas aan de slag. De bedrijven worden ondersteund door kennisinstellingen uit de grensregio.

Bio-economie is een belangrijk thema binnen veel INTERREG-projecten.

Het INTERREG-project Groene Kaskade houdt zich bijvoorbeeld bezig met bio-economie en met biogas. Het project ziet kansen voor het verder uitbouwen van de bio-economie in de Duits-Nederlandse grensregio en richt zich met name op de biogasketen in het grensgebied.

Het project Groene Kaskade heeft als doel het ontwikkelen van nieuwe innovatieve technologieën, productietechnieken en processen die relevant zijn voor de biogasketen.

In Nederland groeit de biogasmarkt de laatste jaren maar zeer beperkt. Het blijkt vaak lastig om nieuwe vestigingsinstallaties rond te krijgen.

In Duitsland speelt vooral het probleem dat er relatief oude installaties staan opgesteld die nog niet over de modernste technologie beschikken.

Aan beide zijden van de grens blijken dus nog weinig ontwikkelingen plaats te vinden op het gebied van de biogasketen. Samenwerking is daarom des te belangrijker.

Duitsland en Nederland vullen elkaar goed aan. De grensregio beschikt over heel verschillende industrieën die biomassa potentieel als grondstof kunnen gebruiken in allerhande materialen, bijvoorbeeld sterke landbouw, bosbouw en energiesector.

Het samenwerkingsverband zal helpen om de bio-economie in de Duits-Nederlandse grensregio verder uit te bouwen. Hiervoor moeten alle input- en output-stromen die onderdeel uitmaken van de biogasketen beter benut/verwaard worden.

In het project wordt in 13 werkpakketten en één ondersteunend werkpakket gewerkt aan het verbeteren van de waardeketen.

Een concreet voorbeeld is “Tanken bij de boer”, waarbij als pilotproject direct op de boerderij een groen-gas-tankmogelijkheid wordt ingericht. Het doel van dit project is om aan te tonen dat je op boerderijschaal op eigen opgewekt groen gas kan rijden. De meerwaarde is dat hiermee het transport verduurzaamt en de toegevoegde waarde van biogas toeneemt.

Financiering

 

Groene Kaskade wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het project wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, het MWIDE NRW, de Niedersächsische Staatskanzlei alsmede de Provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en Overijssel.