+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina
Duitse staat verdacht van onrechtmatige staatssteun

Duitse staat verdacht van onrechtmatige staatssteun

De Europese Commissie heeft een diepgaand onderzoek ingesteld om na te gaan of bepaalde steunmaatregelen van Duitsland ten gunste van DB Cargo in overeenstemming zijn met de EU-regels inzake staatssteun.

DB Cargo is een volledige dochteronderneming van de verticaal geïntegreerde Deutsche Bahn AG (“DB AG”), die in handen is van de Duitse staat. DB Cargo boekt voortdurend verliezen die op grond van een tussen DB AG en DB Cargo gesloten overeenkomst inzake onbeperkte winstafdracht volledig en voortdurend door DB AG worden gedekt.

Onderzoek

De Commissie heeft een klacht ontvangen volgens welke de overeenkomst inzake winstoverdracht en andere maatregelen ten gunste van DB Cargo onverenigbare staatssteun vormen.

Volgens de klager geven deze maatregelen DB Cargo een ongerechtvaardigd selectief voordeel ten opzichte van zijn concurrenten, aangezien zij het verliesgevende bedrijf in staat stellen te investeren in de groei en uitbreiding van zijn activiteiten en in de modernisering van zijn rollend materieel zonder rekening te hoeven houden met rentabiliteits- of liquiditeitsaspecten.

De Commissie heeft besloten een diepgaand onderzoek in te stellen omdat zij, op basis van haar voorlopige beoordeling, in dit stadium vreest dat de volgende maatregelen ten gunste van DB Cargo mogelijk niet in overeenstemming zijn met de EU-staatssteunregels:

  • de overeenkomst tussen DB AG en DB Cargo inzake onbeperkte winstafdracht, op basis waarvan DB AG sinds 2012 de verliezen van DB Cargo heeft gedekt,
  • de levering van diensten binnen het concern door DB AG aan DB Cargo tegen mogelijk gunstiger prijzen,
  • de mogelijk voordelige financieringsvoorwaarden voor leningen binnen een groep, en
  • de gedeeltelijke overname door de federale spoorwegactiva van de salarissen van ambtenaren die voorheen in dienst waren bij de Deutsche Bundesbahn en thans bij DB Cargo zijn tewerkgesteld.

Het diepgaande onderzoek moet duidelijk maken of deze eerste bezorgdheid gerechtvaardigd is. De opening van een diepgaand onderzoek geeft Duitsland, de klager en andere belanghebbenden de gelegenheid opmerkingen te maken. De procedure zal op een open manier worden gevoerd.

Achtergrond

Volgens de EU-staatssteunregels kunnen overheidsmaatregelen ten gunste van ondernemingen als vrij van steun worden beschouwd indien zij worden genomen op voorwaarden die aanvaardbaar zouden zijn voor een particuliere marktdeelnemer die volgens de in een markteconomie geldende voorwaarden handelt (het beginsel van de particuliere marktdeelnemer).

Indien dit beginsel niet in acht wordt genomen, bevatten de overheidsmaatregelen steun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, aangezien de begunstigde onderneming een economisch voordeel krijgt ten opzichte van haar concurrenten.

De niet-vertrouwelijke versie van de beschikking zal onder zaaknummer SA.50952 in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar worden gesteld zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost.

Europese subsidie aanvragen? Wat is er mogelijk? En hoe doe je dat?

De EU heeft 222 miljoen Euro Europese subsidie voor de Nederlands-Duitse grensregio in Noord-Nederland en het Weser-Ems gebied beschikbaar gesteld voor de periode 2014 – 2020. Waar is deze subsidie voor bestemd?Hoe komen bedrijven en instellingen er achter of ze voor deze EU-subsidie in aanmerking komen?Hoe kun je deze financiele steun uit Brussel aanvragen?Herman Wessels is hoofd INTERREG van de Eems Dollard Regio (EDR) waar de Nederlands-Duitse grensregio in Noord-Nederland en het Weser-Ems gebied onder vallen. Hij is sinds de start van het subsidieprogramma in 1991 verantwoordelijk voor de afwikkeling van INTERREG-gelden.

Wessels gaat op de website van de EDR in op het nieuwe INTERREG V subsidieprogramma.
“In totaal staan voor de hele Nederlands-Duitse grensregio in het nieuwe INTERREG-subsidieprogramma circa 222 miljoen euro ter beschikking”, zegt Wessels.

Dat is beduidend meer dan in het afgelopen INTERREG IV A-programma, waarin het 138 miljoen euro bedroeg. Ook het gebied van de Eems Dollard Regio zal dienovereenkomstig profiteren van meer subsidiemiddelen.
Het nieuwe subsidieprogramma INTERREG V concentreert zich op twee thematische terreinen:

  1. Het verhogen van de grensoverschrijdende innovatiekracht in de regio.
  2. Het ondersteunen van de socio-culturele en territoriale cohesie in het programmagebied.

Het INTERREG-subsidieprogramma beoogt het concurrentievermogen en de aantrekkingskracht van de economische regio te vergroten.

“In het landelijke gebied krijgen wij echter met name te maken met de gevolgen van krimp”, zegt Wessels.”Wat dat betreft moeten we op tijd anticiperen op de op handen zijnde veranderingen. Daaronder valt ook het dreigende tekort aan vakmensen grensoverschrijdend het hoofd te bieden.”De grensoverschrijdende arbeidsmarkt is ook met het oog op grensoverschrijdende opleidingen een belangrijk thema.“Bovendien moet het innovatiepotentieel van kleine en middelgrote ondernemingen nog beter worden benut. De regio blijft wat dit betreft achter qua mogelijkheden, omdat de uitwisseling van kennis tussen ondernemingen en kennisinstellingen nog uitgebreid kan worden.”

Wessels verwacht dat het nieuwe INTERREG V-subsidieprogramma in de herfst van 2014 officieel van start gaat. “In maart hebben de deelstaatregering van Niedersachsen en de Provinciale Staten van Drenthe, Friesland en Groningen hun toestemming gegeven voor onze programmaplannen.” 

Europese Commissie wil obstakels grensoverschrijdend ondernemen wegnemen. Uitnodiging gaat echter al mis

Hoe kunnen ondernemers en overheden in Nederland en Duitsland grensoverschreidende samenwerking verbeteren? Welke obstakels kunnen worden weggenomen? Binnenkort zouden we antwoord kunnen krijgen op een speciaal hiervoor georganiseerd evenement van het Huis van de Nederlandse Provincies. Alhoewel? Is dat ook de bedoeling?

Op 11 oktober 2017 organiseert het Huis van de Nederlandse provincies een side-event rond een rapport van de Europese Commissie dat deze maand wordt gepubliceerd, ontdek ik via Twitter. Wie geinteresseerd is kan zich aanmelden.

Ik ben geinteresseerd in alles wat te maken heeft met mijn bedrijf dat Nederlandse ondernemers die succesvol willen zijn in Duitsland ondersteunt.

Wat voor side-event is dit? Waar vindt het plaats? Wat staat er op de agenda?

Via de tweet beland ik op de site van het Huis van de Nederlandse provincies, een organisatie waar ik tot dusver nog nooit van gehoord had.

De Europese Commissie publiceert in september 2017 het rapport “Boosting growth and cohesion in EU border regions” lees ik op de pagina waar de tweet naartoe linkt.

Bevordering van groei en cohesie in de grensregio’s van de EU, denk ik. Waarom moet dat nu in het Engels?

De pagina blijkt in het Nederlands en het Duits te zijn geschreven, is gericht op Nederlanders en Duitsers die geinteresseerd zijn in grensoverschrijdende samenwerking…

Waarom is de titel van het Europese rapport dan niet vertaald in het Nederlands en het Duits?

En waarom is er een side-event georganiseerd?

Waarom Engels als het ook gewoon in het Nederlands en in het Duits kan? Waarom niet gewoon een bijeenkomst?

Het rapport van de Europese Commissie waarover tijdens het side-event wordt gesprokem bevat volgen de uitnodiging van het Huis van de Nederlandse Provincies een reeks van aanbevelingen om grensoverschrijdende belemmeringen aan te pakken.

Stof genoeg waarschijnlijk voor interessante presentaties, want in reactie op het rapport organiseert “het Huis van de Nederlandse Provincies, in samenwerking met de EU-vertegenwoordiging van Noordrijn-Westfalen als gastheer, en de vertegenwoordigingen van Nedersaksen, Vlaanderen, het secretariaat generaal van de Benelux Unie, Euregio Rijn Maas Noord, en het Instituut voor transnationaal en grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit (ITEM), een event over het mobiliseren van potentieel in Europese grensregio’s”.

Ik heb de letterlijke opsomming van partijen die betrokken zijn bij dit evenement gekopieerd. Ziet er indrukwekkend uit. Veel instanties, geen enkele ondernemersorganisatie.

Is dit evenement misschien helemaal niet voor ondernemers bedoeld?

Ik word op de landingspagina niet wijzer. Het lijkt toch echt op een algemene uitnodiging.

“Meld u hier aan voor het side-event op woensdag 11 oktober 2017, 16.00 – 20.00.
De voertalen zijn Duits en Nederlands en worden simultaan vertaald.”

Als ik hier naartoe wil, waar moet ik dan zijn?

De EU-vertegenwoordiging van Noordrijn-Westfalen is gastheer, meldt de uitnodiging van het Huis van de Nederlandse Provincies. Via een link ontdek ik het adres van de gastheer. Adres
Montoyerstraat 47 in Brussel.

Niet bepaald dichtbij de deur voor grensoverschrijdende ondernemers uit Nederland en Duitsland.

Op de lijst van sprekers ontdek ik dat er onder meer twee presentaties zijn over grensoverschrijdende projecten in de Eems Dollard Regio, bij mij in de buurt. Een bijeenkomst in Noordrijn-Westfalen was ook geen probleem geweest. Maar Brussel?

Brussel is een ver van mijn bed show voor veel ondernemers. Ik ben benieuwd wat er voor aanbevelingen in het rapport staan dat gaat over het wegnemen van obstakels bij grensoverschrijdende samenwerking.

Laten we beginnen met heldere communicatie op tijdstippen en locaties die voor hardwerkende geinteresseerde ondernemers reeel zijn.

En over communicatie gesproken… Wat doet het Huis van de Nederlandse Provincies eigenlijk? Op de site wordt het niet uitgelegd. En de rest van de teksten bevat werkelijk onbegrijpenlijk nietszeggende ambtenaren en bestuurdersjargon.

Duitsland steunt Frans voorstel om Google en Amazon te belasten op omzet die in EU geboekt wordt

Duitsland, Spanje en Italie steunen een voorstel van Frankrijk om internetgiganten als Google en Amazon te belasten op de omzet die ze in landen binnen de Europese Unie boeken. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times (FT) zaterdag.

Het voorstel, dat door de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire werd geïnitieerd, moet volgende week aan alle ministers van Financiën van de EU worden voorgelegd. 

“We moeten niet langer accepteren dat deze bedrijven zakendoen in Europa, en intussen een minimum aan belasting betalen”, aldus de ministers in het concept.

Om tot een wetswijziging te komen, moeten alle EU-landen instemmen.

Momenteel betalen grote internetbedrijven belasting op basis van hun winst. Er is al langer weerstand tegen deze manier van belastingheffing. Belastingen zouden hierdoor in sommige gevallen erg laag uitvallen, terwijl bedrijven miljarden aan omzet boeken.

De Europese minister van Financiën komen op 15 september bijeen in de Estse hoofdstad Tallinn.

Alleen Europese Hof kan Duitse tol nog stoppen

De Bondsraad, de vertegenwoordiging van de zestien deelstaatregeringen in Duitsland, is nu ook akkoord gegaan met invoering van tol voor het Duitse wegennet.

De Bondsdag, het parlement van Duitsland, gaf een week geleden al groen licht voor de invoering van het Mautsysteem.

Het oorspronkelijke plan van de Duitsers is op onderdelen aangepast.

Er komt een voordeliger tarief voor buitenlandse pendelaars en toeristen die kortstondig gebruikmaken van het Duitse wegennet.

De aanpassing is het gevolg van compromissen tussen de Duitse minister van Transport, Alexander Dobrindt, en de Europese Commissie.

De tolheffing kan vanaf 2019 worden ingevoerd. Dan moet worden betaald voor het rijden op het 13.000 kilometer lange net van de Autobahn en het 39.000 kilometer lange net van grote verbindingswegen (Bundesstraßen).

In het nieuwe voorstel is ook opgenomen tarieven en belastingvoordeel voor Duitsers te koppelen aan de uitstoot van schadelijke stoffen.

De transportminister Volker Wissing van de deelstaat Rijnland-Palts verwacht dat de tol ten koste zal gaan van het Duitse bedrijfsleven in de grensregio’s.

Wissung had gehoopt dat nog gekeken zou worden naar tolvrije autowegen in buurt van de grens en betreurde dat het besluit van de Bondsraad bij meerderheid van stemmen al is genomen.

Er wordt nog wel verwacht dat er nog een reactie komt van het Europees Hof van Justitie. Nederland en Oostenrijk vinden de heffing discriminerend.

Duitsland hoopt met het systeem zo’n 500 miljoen euro binnen te halen.