+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina
Subsidie Nederlands-Duitse projecten in noordelijke grensregio verlengd

Subsidie Nederlands-Duitse projecten in noordelijke grensregio verlengd

De Europese Commissie laat het Interreg VI in het werkgebied van de Eems Dollard Regio (EDR) ongewijzigd. De komende jaren kunnen opnieuw Europese subsidies aangevraagd worden voor grensoverschrijdende Nederlands-Duitse projecten.

Het programmagebied van het Interreg-programma Deutschland-Nederland strekt zich uit van de Waddenzee tot de Niederrhein met een grenslengte van ongeveer 460 kilometer.

Binnen Interreg VI blijft het ook mogelijk Europese financiering te vragen in regio’s die niet direct aan de grens liggen, zoals de provincie Friesland en de Landkreis Vechta.

“We zijn hier erg blij mee, omdat we in de afgelopen jaren hebben gezien dat de grensregio meer is dan alleen de gemeentes die aan de grens liggen”, zegt Ilona Heijen. Zij is hoofd Interreg bij de EDR.

Met het opnieuw vaststellen van het programmagebied wordt de basis gelegd om toekomstige projecten nog concreter te kunnen plannen. “Projectpartners uit het huidige programmagebied kunnen namelijk een rol blijven spelen. Het huidige Interreg-financieringsgebied komt ook overeen met het gebied dat wij cultuurhistorisch als grensgebied zien. Zo zijn er bijvoorbeeld veel contacten tussen Nederlandse Friezen en Duitse (Ost-)Friesen.”

Het Interreg-programmamanagement bij de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans zal zich ook in de toekomst blijven richten op het noordelijke deel van het Nederlands-Duitse grensgebied. In totaal strekt het financieringsgebied van Interreg Deutschland-Nederland zich zo’n 460 kilometer uit vanaf de Noordzee tot en met het Niederrhein-gebied.

Overigens is het niet uitgesloten dat onder bepaalde voorwaarden ook partners, die buiten het programmagebied vallen, kunnen deelnemen aan projecten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer bepaalde vakkennis benodigd is die niet voorhanden is in de grensregio.

“Ik hoop dat we snel groen licht krijgen om de eerste projecten van het nieuwe Interreg VI-programma concreet te kunnen voorbereiden”, vertelt Ilona Heijen. “We kijken uit naar vele innovatieve projecten vanuit onze regio.”

Er zijn volgens Heijen inmiddels meerdere projectideeën ingediend bij de EDR. Het indienen van projectideeën kan viia: www.deutschland-nederland.eu/interreg-nach-2020/.

 

Duitse staat verdacht van onrechtmatige staatssteun

Duitse staat verdacht van onrechtmatige staatssteun

De Europese Commissie heeft een diepgaand onderzoek ingesteld om na te gaan of bepaalde steunmaatregelen van Duitsland ten gunste van DB Cargo in overeenstemming zijn met de EU-regels inzake staatssteun.

DB Cargo is een volledige dochteronderneming van de verticaal geïntegreerde Deutsche Bahn AG (“DB AG”), die in handen is van de Duitse staat. DB Cargo boekt voortdurend verliezen die op grond van een tussen DB AG en DB Cargo gesloten overeenkomst inzake onbeperkte winstafdracht volledig en voortdurend door DB AG worden gedekt.

Onderzoek

De Commissie heeft een klacht ontvangen volgens welke de overeenkomst inzake winstoverdracht en andere maatregelen ten gunste van DB Cargo onverenigbare staatssteun vormen.

Volgens de klager geven deze maatregelen DB Cargo een ongerechtvaardigd selectief voordeel ten opzichte van zijn concurrenten, aangezien zij het verliesgevende bedrijf in staat stellen te investeren in de groei en uitbreiding van zijn activiteiten en in de modernisering van zijn rollend materieel zonder rekening te hoeven houden met rentabiliteits- of liquiditeitsaspecten.

De Commissie heeft besloten een diepgaand onderzoek in te stellen omdat zij, op basis van haar voorlopige beoordeling, in dit stadium vreest dat de volgende maatregelen ten gunste van DB Cargo mogelijk niet in overeenstemming zijn met de EU-staatssteunregels:

  • de overeenkomst tussen DB AG en DB Cargo inzake onbeperkte winstafdracht, op basis waarvan DB AG sinds 2012 de verliezen van DB Cargo heeft gedekt,
  • de levering van diensten binnen het concern door DB AG aan DB Cargo tegen mogelijk gunstiger prijzen,
  • de mogelijk voordelige financieringsvoorwaarden voor leningen binnen een groep, en
  • de gedeeltelijke overname door de federale spoorwegactiva van de salarissen van ambtenaren die voorheen in dienst waren bij de Deutsche Bundesbahn en thans bij DB Cargo zijn tewerkgesteld.

Het diepgaande onderzoek moet duidelijk maken of deze eerste bezorgdheid gerechtvaardigd is. De opening van een diepgaand onderzoek geeft Duitsland, de klager en andere belanghebbenden de gelegenheid opmerkingen te maken. De procedure zal op een open manier worden gevoerd.

Achtergrond

Volgens de EU-staatssteunregels kunnen overheidsmaatregelen ten gunste van ondernemingen als vrij van steun worden beschouwd indien zij worden genomen op voorwaarden die aanvaardbaar zouden zijn voor een particuliere marktdeelnemer die volgens de in een markteconomie geldende voorwaarden handelt (het beginsel van de particuliere marktdeelnemer).

Indien dit beginsel niet in acht wordt genomen, bevatten de overheidsmaatregelen steun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, aangezien de begunstigde onderneming een economisch voordeel krijgt ten opzichte van haar concurrenten.

De niet-vertrouwelijke versie van de beschikking zal onder zaaknummer SA.50952 in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar worden gesteld zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost.

Europese subsidie aanvragen? Wat is er mogelijk? En hoe doe je dat?

De EU heeft 222 miljoen Euro Europese subsidie voor de Nederlands-Duitse grensregio in Noord-Nederland en het Weser-Ems gebied beschikbaar gesteld voor de periode 2014 – 2020. Waar is deze subsidie voor bestemd?Hoe komen bedrijven en instellingen er achter of ze voor deze EU-subsidie in aanmerking komen?Hoe kun je deze financiele steun uit Brussel aanvragen?Herman Wessels is hoofd INTERREG van de Eems Dollard Regio (EDR) waar de Nederlands-Duitse grensregio in Noord-Nederland en het Weser-Ems gebied onder vallen. Hij is sinds de start van het subsidieprogramma in 1991 verantwoordelijk voor de afwikkeling van INTERREG-gelden.

Wessels gaat op de website van de EDR in op het nieuwe INTERREG V subsidieprogramma.
“In totaal staan voor de hele Nederlands-Duitse grensregio in het nieuwe INTERREG-subsidieprogramma circa 222 miljoen euro ter beschikking”, zegt Wessels.

Dat is beduidend meer dan in het afgelopen INTERREG IV A-programma, waarin het 138 miljoen euro bedroeg. Ook het gebied van de Eems Dollard Regio zal dienovereenkomstig profiteren van meer subsidiemiddelen.
Het nieuwe subsidieprogramma INTERREG V concentreert zich op twee thematische terreinen:

  1. Het verhogen van de grensoverschrijdende innovatiekracht in de regio.
  2. Het ondersteunen van de socio-culturele en territoriale cohesie in het programmagebied.

Het INTERREG-subsidieprogramma beoogt het concurrentievermogen en de aantrekkingskracht van de economische regio te vergroten.

“In het landelijke gebied krijgen wij echter met name te maken met de gevolgen van krimp”, zegt Wessels.”Wat dat betreft moeten we op tijd anticiperen op de op handen zijnde veranderingen. Daaronder valt ook het dreigende tekort aan vakmensen grensoverschrijdend het hoofd te bieden.”De grensoverschrijdende arbeidsmarkt is ook met het oog op grensoverschrijdende opleidingen een belangrijk thema.“Bovendien moet het innovatiepotentieel van kleine en middelgrote ondernemingen nog beter worden benut. De regio blijft wat dit betreft achter qua mogelijkheden, omdat de uitwisseling van kennis tussen ondernemingen en kennisinstellingen nog uitgebreid kan worden.”

Wessels verwacht dat het nieuwe INTERREG V-subsidieprogramma in de herfst van 2014 officieel van start gaat. “In maart hebben de deelstaatregering van Niedersachsen en de Provinciale Staten van Drenthe, Friesland en Groningen hun toestemming gegeven voor onze programmaplannen.” 

Heeft Duitsland er voor gezorgd dat ik nu 21 procent btw betalen moet voor de veerboot uit de Eemshaven naar Borkum?

Ik ben gek op het Duitse waddeneiland Borkum dat pal voor de kust van Groningen ligt. Ik ga er regelmatig heen om gezonde zeelucht op te snuiven. Borkum is een kuureiland.

Dankzij Europese regelgeving wordt een overtocht met de veerboot naar de Waddeneilanden 21 procent duurder, lees ik op de site van het Noordhollands Dagblad. Nederland moet btw gaan heffen op de boottickets.

Belachelijk, is het eerste dat door mijn hoofd schiet.

En dan: de boot naar Borkum wordt dus ook fors duurder?

Vervolgens: hoe zit het eigenlijk met de veerboten in Duitsland? Volgens mij betaalden wij in Duitsland altijd al btw.

Duitsland betaalt al 8 jaar btw

Even Googelen. En wat blijkt. De discussie over btw op de veerboot kaartjes heeft in Duitsland acht jaar geleden al plaatsgevonden.

In een forum ontdek ik dat er sinds 2010 Mehrwertsteuer moet worden betaald als je vanuit een Duitse haven naar de Duitse Waddeneilanden vaart.

Waarom in Duitsland maar 7 procent btw?

Opvallend: in Duitsland betreft het 7 procent btw. Het lage tarief. Waarom moet er in Nederland dan nu 21 procent betaald worden?

In het forum lees ik dat in 2009 in Emden al geklaagd is over oneerlijke concurrentie met de Eemshaven.

Waren het wel overijverige ambtenaren van de EU die er voor gezorgd hebben dat je nu ook vanuit de Eemshaven btw moet betalen voor de veerboot?

Of was het misschien een jaloers signaal vanuit Duitsland dat ervoor gezorgd heeft dat de Nederlandse truc waardoor er in Nederland geen btw hoefde te worden betaald nu niet meer geaccepteerd wordt door de EU?

Btw-truc Nederland

Nederland beschouwt de veerboten op de Waddenzee als zeeschepen. En zeeschepen hoeven in de EU geen btw te betalen.

De Europese Commissie heeft Nederland daarvoor op de vingers getikt. De vrijstelling is alleen geldig voor zeeschepen die daadwerkelijk op volle zee worden gebruikt, zo stelt de Commissie, schrijft het Noordhollands Dagblad.

“Veerponten die op de Waddenzee varen, worden niet gezien als schepen op volle zee en mogen dus niet meer onder de vrijstelling vallen, stelt belastingadvieskantoor Meijburg & Co.
Voor vakantiegangers en bewoners van de Waddeneilanden is de verhoging een flinke strop.”

Decennia lang was het geen probleem. En nu opeens wel? Wie wordt hier nou beter van? Waarom wil de EU opeens dat er in Nederland btw wordt betaald voor de veerboten naar de Waddeneilanden?

Is Duitsland roomser dan de paus?

In Nederland hoor ik altijd dat de Nederlandse overheid roomser is dan de paus. Nederland zou juist overijverig het beste jongetje van de klas willen zijn in Brussel.

Op basis van de forumdiscussie uit 2009 vraag ik me nu af of die kritiek op de Nederlandse regering wel terecht is. Misschien is Duitsland wel roomser dan de paus.

Hebben Duitse ambtenaren of bestuurders misschien de EU om eenduidige regels gevraagd en daardoor wakker geschud? Was Nedersaksen jaloers op de slimme Nederlanders?

Aufschub für Umsatzsteuer
AG Ems: Gespräche mit Ministerium

Borkum/ Hannover – Zur drohenden Umsatzsteuer-Belastung des Schiffsverkehrs Emden-Borkum fand am 16. Dezember ein Gespräch mit dem niedersächsischen Finanzministerium in Hannover statt. Die Urlauber-Rückfahrtkarte würde sich demnach bereits ab Jahresbeginn zum Beispiel um mehr als 2 Euro durch die Steuerbelastung erhöhen, die Insulanerfahrkarte um rund 1 Euro.

Der Fahrzeugverkehr wäre ebenfalls betroffen. Erörtert wurde die rechtlich unklare Lage auf Grund des umstrittenen deutsch-niederländischen Grenzverlaufs in der Emsmündung sowie die sich ergebenden Wettbewerbsnachteile für einen Schiffsverkehr unter deutscher Flagge und von einem deutschen Hafen zur Nordseeinsel Borkum.

Ergebnis des Gespräches ist, dass die Einführung einer Umsatzsteuerbelastung auf den Schiffsverkehr Emden-Borkum zunächst bis zum 30. Juni 2010 ausgesetzt wird.

Im ersten Quartal des neuen Jahres soll die Angelegenheit dann grundsätzlich und abschließend geklärt werden.

Teilnehmer des Gespräches in Hannover waren Staatssekretärin Cora-J. Hermenau nebst zwei leitenden Mitarbeitern und von Borkumer beziehungsweise ostfriesischer Seite Landrat Bernhard Bramlage, die MdLs Ulf Thiele (CDU) und Johanne Modder (SPD), für den Rat der Stadt Borkum Gerhard Müller sowie Reedereivorstand Dr. Bernhard Brons nebst Rechtsanwalt und Steuerberater Kersten Duwe von der Treuhand Oldenburg.

 

Ik vrees dat de landsregering van Nedersaksen in Hannover medeverantwoordelijk is voor de btw die we nu in Nederland moeten betalen voor de veerboot.

Er is een oplossing.

Nederland neemt Zweden graag als voorbeeld.

In Zweden zijn alle veerverbindingen gratis…

 

 

 

 

 

Europese Commissie wil obstakels grensoverschrijdend ondernemen wegnemen. Uitnodiging gaat echter al mis

Hoe kunnen ondernemers en overheden in Nederland en Duitsland grensoverschreidende samenwerking verbeteren? Welke obstakels kunnen worden weggenomen? Binnenkort zouden we antwoord kunnen krijgen op een speciaal hiervoor georganiseerd evenement van het Huis van de Nederlandse Provincies. Alhoewel? Is dat ook de bedoeling?

Op 11 oktober 2017 organiseert het Huis van de Nederlandse provincies een side-event rond een rapport van de Europese Commissie dat deze maand wordt gepubliceerd, ontdek ik via Twitter. Wie geinteresseerd is kan zich aanmelden.

Ik ben geinteresseerd in alles wat te maken heeft met mijn bedrijf dat Nederlandse ondernemers die succesvol willen zijn in Duitsland ondersteunt.

Wat voor side-event is dit? Waar vindt het plaats? Wat staat er op de agenda?

Via de tweet beland ik op de site van het Huis van de Nederlandse provincies, een organisatie waar ik tot dusver nog nooit van gehoord had.

De Europese Commissie publiceert in september 2017 het rapport “Boosting growth and cohesion in EU border regions” lees ik op de pagina waar de tweet naartoe linkt.

Bevordering van groei en cohesie in de grensregio’s van de EU, denk ik. Waarom moet dat nu in het Engels?

De pagina blijkt in het Nederlands en het Duits te zijn geschreven, is gericht op Nederlanders en Duitsers die geinteresseerd zijn in grensoverschrijdende samenwerking…

Waarom is de titel van het Europese rapport dan niet vertaald in het Nederlands en het Duits?

En waarom is er een side-event georganiseerd?

Waarom Engels als het ook gewoon in het Nederlands en in het Duits kan? Waarom niet gewoon een bijeenkomst?

Het rapport van de Europese Commissie waarover tijdens het side-event wordt gesprokem bevat volgen de uitnodiging van het Huis van de Nederlandse Provincies een reeks van aanbevelingen om grensoverschrijdende belemmeringen aan te pakken.

Stof genoeg waarschijnlijk voor interessante presentaties, want in reactie op het rapport organiseert “het Huis van de Nederlandse Provincies, in samenwerking met de EU-vertegenwoordiging van Noordrijn-Westfalen als gastheer, en de vertegenwoordigingen van Nedersaksen, Vlaanderen, het secretariaat generaal van de Benelux Unie, Euregio Rijn Maas Noord, en het Instituut voor transnationaal en grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit (ITEM), een event over het mobiliseren van potentieel in Europese grensregio’s”.

Ik heb de letterlijke opsomming van partijen die betrokken zijn bij dit evenement gekopieerd. Ziet er indrukwekkend uit. Veel instanties, geen enkele ondernemersorganisatie.

Is dit evenement misschien helemaal niet voor ondernemers bedoeld?

Ik word op de landingspagina niet wijzer. Het lijkt toch echt op een algemene uitnodiging.

“Meld u hier aan voor het side-event op woensdag 11 oktober 2017, 16.00 – 20.00.
De voertalen zijn Duits en Nederlands en worden simultaan vertaald.”

Als ik hier naartoe wil, waar moet ik dan zijn?

De EU-vertegenwoordiging van Noordrijn-Westfalen is gastheer, meldt de uitnodiging van het Huis van de Nederlandse Provincies. Via een link ontdek ik het adres van de gastheer. Adres
Montoyerstraat 47 in Brussel.

Niet bepaald dichtbij de deur voor grensoverschrijdende ondernemers uit Nederland en Duitsland.

Op de lijst van sprekers ontdek ik dat er onder meer twee presentaties zijn over grensoverschrijdende projecten in de Eems Dollard Regio, bij mij in de buurt. Een bijeenkomst in Noordrijn-Westfalen was ook geen probleem geweest. Maar Brussel?

Brussel is een ver van mijn bed show voor veel ondernemers. Ik ben benieuwd wat er voor aanbevelingen in het rapport staan dat gaat over het wegnemen van obstakels bij grensoverschrijdende samenwerking.

Laten we beginnen met heldere communicatie op tijdstippen en locaties die voor hardwerkende geinteresseerde ondernemers reeel zijn.

En over communicatie gesproken… Wat doet het Huis van de Nederlandse Provincies eigenlijk? Op de site wordt het niet uitgelegd. En de rest van de teksten bevat werkelijk onbegrijpenlijk nietszeggende ambtenaren en bestuurdersjargon.