+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina

Eemshaven presteert vele malen beter dan Noordduitse havens

Het gaat goed met de ontwikkeling van de Eemshaven, vertelde de nieuwe directeur Cas König van Groningen Seaports tijdens een bijeenkomst van de Noord-Groninger ondernemersclub Ventus in Delfzijl. Onlangs was hij op een bijeenkomst met de Duitse haven Emden.

Beide havens presenteerden de ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Emden begon. Volkswagen gaat zijn terminal in Emden uitbreiden.

“Dat was het”, aldus König. Hij had vervolgens een waslijst aan ontwikkelingen kunnen opnoemen. “Maar dat heb ik niet gedaan. Ik wilde mijn gastheren in Duitsland niet generen.”

Dat hoeft ook niet. De Noordduitse havens constateren zelf al dat de voorspoedige groei van de Duitse economie niet terug te zien is in de ontwikkeling van de havens.

Maandag 20 november 2017 kwamen in Bremen

havenministers en senatoren uit de deelstaten Nedersaksen, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Voorpommeren en Sleeswijk-Holstein bijeen voor overleg met het federale ministerie van Verkeer en het federale ministerie van Economie en Technologie over de actuele ontwikkeling van havens en vervoer.

Martin Günthner, senator van Bremen voor Economische Zaken, Werkgelegenheid en Havens, merkte als gastheer op dat verschillende Duitse havens momenteel niet in dezelfde mate profiteren van de gunstige economische situatie in Duitsland en de EU-landen in het achterland.

Dat is volgens de Bremer senator voornamelijk te wijten aan het feit dat belangrijke infrastructuurprojecten, waarvan sommige al jaren gepland zijn, niet zo veel vooruitgang boeken als nodig en noodzakelijk is in het licht van de economische situatie.

Het zit de Noordduitse havens ook niet mee. Er ist een waslijst met oorzaken voor de stagnerende ontwikkeling.

Jarenlange plannings- en goedkeuringsprocedures, toenemende sluitingen en lastenverminderingen in gebouwen (met name bruggen), weken van saneringswerkzaamheden na stormen met grote verstoringen van het spoorverkeer, gedeeltelijke sluitingen van snelwegen als gevolg van aanlegstekorten en, in sommige gevallen, vertragingen bij de goedkeuring van transporten voor weken zijn slechts enkele van de recentere voorbeelden die de ontwikkeling van Duitse havens belemmeren.

Duitsland wil de belemmeringen van de Noordduitse havens wegnemen. Er is een plan gemaakt om de infrastructurele problemen op te lossen. Als het aan de politici van de Noordduitse deelstaten ligt wordt er zo snel mogelijk met de uitvoering van de plannen begonnen.

De havenministers vrezen dat door bureaucratie de uitvoering van de plannen nog vertraagd kan worden. “We moeten ervoor zorgen dat de verschillende/verschillende planners en projectontwikkelaars van spoor-, water- en wegenbouwprojecten in een vroeg stadium met elkaar in gesprek gaan, zodat de maatregelen elkaar niet hinderen. Het is van cruciaal belang dat minstens een efficiënte toegang tot de havens te allen tijde gewaarborgd is tijdens de uitgebreide bouwactiviteiten”, aldus minister Levels van Mecklenburg-Voorpommeren.

De besprekingen spitsten zich ook toe op de effecten van digitalisering op processen en procedures in de haven- en vervoerssector, de bijdrage van havens aan de vermindering van vervuilende emissies en de geplande aanwijzing van de beschermde gebieden Ems, Weser en Elbe estuaria.