+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina

Poolse bedrijven hebben in Duitsland een streepje voor op Nederlanders

Duitse ondernemers doen sneller zaken met Poolse dan met Nederlandse bedrijven. Waarom? Omdat websites van Poolse bedrijven vaker in het Duits vertaald zijn.

Dat zeggen 74 Duitse ondernemers in een onderzoek van het Instituut voor Innovatief Marktonderzoek GIM naar het naar het imago van het Nederlandse bedrijfsleven, wetenschap en de politiek in Duitsland.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse ambassade in Berlijn.

Hoewel het imago van Nederland in Duitsland uitgesproken goed is en de handelscontacten intensief zijn, kennen Duitsers maar weinig Nederlandse ondernemingen. En als ze die kennen, dan weten ze vaak niet dat het om Nederlandse bedrijven gaat.

De geringe zichtbaarheid van Nederlandse bedrijven maakt het moeilijk, aldus het onderzoeksrapport, om over te brengen dat Nederland sterk is op innovatieve gebieden als hightech en automation.

Alleen op het terrein van medische technologie heeft Nederland zijn reputatie in Duitsland afgelopen jaren versterkt. Verder associeert men Nederland nog altijd hoofdzakelijk met land- en tuinbouw en veeteelt: tulpen, tomaten, vlees en kaas.

De ondervraagden zijn afkomstig uit de top van het Duitse bedrijfsleven, waaronder de automotive, medische techniek, IT en machinebouw.

De topondernemers gaven in interviews aan bijna geen namen te kunnen noemen van belangrijke Nederlandse bedrijven.

De meeste Duitse ondernemers die meededen aan het onderzoek zeggen dat zij via Google in contact komen met mogelijke zakenpartners aan de andere kant van de grens. En zij vinden hun potentiële buitenlandse zakenpartners door zoekopdrachten die zij in het Duits geven.

Duitse ondernemers lezen het liefst in hun eigen taal. Terwijl veel Nederlandse ondernemers juist denken dat het toch voldoende moet zijn om voor buitenlandse ondernemers te volstaan met een Engelse vertaling.

Dat klopt voor Duitsland dus niet.

Omdat veel Poolse firma’s zich, in tegenstelling tot Nederlandse bedrijven, wel in het Duits presenteren op internet, hebben zij vaak een streepje voor in Duitsland.

De Nederlandse land- en tuinbouwsector produceert volgens veel Duitsers nog steeds de belangrijkste exportproducten.

Alleen op het gebied van medische techniek is de reputatie een klein beetje beter geworden, voor alle andere sectoren is het blijkbaar erg moeilijk geweest om in de Duitse hoofden te blijven hangen.

Het grootste verschil tussen beide ondernemingsculturen is volgens de Duitse ondernemers het verschil in eisen aan het kwaliteitsmanagement. Waar veel bedrijven in Duitsland grote waarde hechten aan certificering, controle en keurmerken, kijken veel Nederlanders met een iets informelere bril naar hun werk.

Soms wordt de Nederlandse jovialiteit als nadeel gezien, maar de pragmatische kant ervan kan op het tweede gezicht volgens de Duitse ondernemers als een goede aanvulling op het Duitse perfectionisme dienen.

Belangrijke Nederlandse innovatieclusters en -netwerken konden de ondervraagden niet noemen. Wel bleek over het algemeen uit het onderzoek, waarin de nadruk lag op ondervraagden uit Zuid-Duitsland, dat de zichtbaarheid van Nederland in zijn geheel gegroeid is, onder andere door het bezoek van het koningspaar.

Hoewel men zich een beetje zorgen maakt over het groeiende populisme in Nederland, is de algemene tendens positief. De politieke zorgen zijn bovendien te verklaren omdat het onderzoek werd uitgevoerd ten tijde van de Nederlandse coalitievorming.

De aanwezigheid van Nederlandse bedrijven concentreert zich in twee regio’s in het noordwesten en zuiden van Duitsland (Noordrijn-Westfalen, Beieren en Baden-Württemberg). Hierin is, in vergelijking met vier jaar geleden, weinig veranderd.

Is het denkbaar dat in Groningen net als in het Rijnland hele dorpen worden gesloopt?

Twee veelzeggende tweets over energiewinning in twee verschillende regio’s roepen herinneringen en bange voorgevoelens bij mij op. De geschiedenis lijkt zich te herhalen.

Is het denkbaar dat Groninger dorpen in het aardbevingsgebied hetzelfde lot wacht als mijn geboortedorp Elfgen in het Rijnland? Sloop en gedwongen verhuizing.

“Overschild. Krimp en sloop, in gasbevingsgebied. Kerkje mede gebouwd door mijn overgrootvader (1851-1936). Blijft het staan? Blijft het niet staan? En wat doet de NAM aan de grafrust van mijn grootouders? Wat als de grafstenen breken?”, tweet Hilbrand Rozema.

“De kinderen kunnen hier niet meer terugkomen’. Bizarre bruinkool praktijk. Heel erg raar dat dit in Duitsland nog gewoon wordt gevonden”, schrijft Ad Toet op Twitter naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad over de bruinkoolwinning in Duitsland.

Ad Toet is directeur van KNV, werkgeversvereniging OV, taxi, touringcars en spoorgoederenvervoer.

Hij noemt de bruinkoolpraktijk in Duitsland bizar. En dat is het ook, weet ik uit eigen ervaring. Mijn geboortedorp Elfgen bestaat niet meer door toedoen van bruinkoolwinning. Al mijn herinneringen zijn weg.

In het Rijnland en in Oost-Duitsland worden hele dorpen gesloopt voor de bruinkoolwinning. En ik vrees dat vele dorpen in de provincie Groningen hetzelfde lot wacht. Ik ben bang dat Overschild hetzelfde lot wacht als Elfgen.

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders heeft er al een voorschot op genomen. Woningen in het aardbevingsgebied waarbij de herstel- of versterkingskosten hoger worden geraamd dan 150 procent van de marktwaarde zullen worden gesloopt, meldt de NOS.

Een kwart van de energie in Duitsland komt nog uit zeer milieuonvriendelijke bruinkoolcentrales.

Zoals Nederland nog altijd afhankelijk is van het Groninger gas.

Zowel in Duitsland als in Nederland wordt de energiewinning gezien als nationaal maatschappelijk belang dat boven het belang van hele regio’s gaat.

Regionaal erfgoed telt dan opeens niet meer. Dat is wettelijk afgedekt.

In het Rijnland werden de woningen van duizenden mensen door de staat onteigend. De betroffen bewoners werden eenvoudig uitgekocht.

Elders in de regio werden gewoon nieuwe dorpen gebouwd. Begraafplaatsen en kerken werden eenvoudig compleet verplaatst.

Dat kunnen Nederlanders zich niet voorstellen.

Stel dat de Nederlandse staat concludeert dat het vanwege aardbevingsrisico te gevaarlijk wordt om in Loppersum, Appingedam of Slochteren te blijven wonen. Zoals nu in individuele gevallen al gebeurt. Dan zou een scenario zoals in het Rijnland kunnen ontstaan.

Stel dat de Nederlandse staat of de NAM concludeert dat het versterken en herstellen van woningen in het aardbevingsgebied duurder is dan het verplaatsen van hele dorpen, dan zou dezelfde situatie kunnen ontstaan.

Nationaal economisch belang gaat boven individueel of lokaal belang.

Dat kunnen veel Nederlanders zich niet voorstellen.

Ik weet uit de keiharde praktijk dat je lokaal en regionaal weinig tot niets kunt doen tegen dit soort politiek. Alhoewel daar de laatste tijd verandering in komt onder druk van de klimaatdiscussie en de mogelijke vorming van de Jamaica coalitie in Duitsland. De Grünen willen stoppen met de bruinkoolcentrales.

Op YouTube staan diverse documentaires over de keiharde realiteit in het Rijnland in een groot gebied tussen Keulen, Mönchengladbach en Aken. Vlak over de grens bij Venlo. Drie uur rijden van Groningen.

Duitsland Europees kampioen zwartwerken. Buitenlandse bedrijven tellen mee

Griekenland, Italië, Spanje. Als we in Europa aan belastingontduiking denken dan denken we vaak eerst aan Zuid-Europa. Dat blijkt een vooroordeel. Duitsland is Europees kampioen zwart werken. Hoe is dat mogelijk?

Volgens cijfers van de Duitse regering is in 2016 over 10,8 procent van het bruto binnenlands product in Duitsland geen belasting betaald. We hebben het dan over maar liefst 336 Miljard Euro zwart geld.

Al jaren probeert de Duitse overheid met strenge wetgeving en controles zwartwerken tegen te gaan. Sinds 2004 geldt het Schwarzarbeitsgesetz.

De Handwerkskammer moet het uitoefenen van het Handwerk (ambacht) zorgvuldig bewaken. Hiervoor verzorgt ze de opleiding, examinering en bijscholing voor alle ambachten.

Voor buitenlandse bedrijven is in het Schwarzarbeitsgesetz vastgelegd dat men een meldingsplicht heeft voor werkzaamheden die zijn vermeld in “Gewerbe der Handwerksordnung, Anlage A“.

Als een buitenlands bedrijf geen melding maakt van werkzaamheden in Duitsland die vallen onder de 41 beschermde ambachten, wordt dit door de Duitse rechter gezien als zwartwerken.

De Duitse douane voert controles uit om te kijken of buitenlandse bedrijven beschikken over de correcte meldingen. In 2016 werden door de Duitse douane meer dan 30.000 controles uitgevoerd.

Wie de regels niet op de juiste manier heeft nageleefd moet rekening houden met hoge boetes van 10.000 tot 50.000 Euro.

De Duitse Handwerkskammer adviseert buitenlandse bedrijven die een beschermd ambacht in Duitsland willen gaan uitoefenen dit te melden bij de Handwerkskammer dat in de buurt ligt van de eerste opdracht in Duitsland.

Hoe streng de Duitse douane momenteel buitenlandse bedrijven controleert blijkt uit een recente actie bij de opbouw van een beurs voor communicatietechnologie, die onlangs plaats heeft gevonden in Frankfurt.

De douane controleerde bijvoorbeeld of een 28-jarige Oost-Europeaan werkte op basis van de geldende wetgeving voor het Mindestlohn und Arbeitnehmer-Entsendegesetzes. Douanebeambten stelden vast dat hij met een toeristenvisum in Duitsland verbleef en daarmee, tegen de regels in, aan het werk was. Er hangt hem nu een strafzaak boven het hoofd vanwege illegaal verblijf en de werkgever wordt verdacht van medeplichtigheid aan illegale arbeid en het onterecht niet afdragen van sociale lasten.

In het afgelopen jaar zijn 2.578 personen door enkel het Hauptzollamts Frankfurt am Main gecontroleerd en in 330 gevallen is een uitgebreide controle gedaan op onderliggende documenten. Daarbij zijn 917 strafrechtelijke en 222 administratieve sancties opgelegd.

De totale schade in boetes en strafrechtelijke sancties die deze controles hebben blootgelegd bedragen ruim € 26,5 miljoen.

Gezien de omvang van de controles, de hoogte van de boetes en het feit dat de Duitse douane de standbouwsector nu ‘op de korrel heeft’, is het dus van groot belang de meldings- en documentatieplicht voor het werken in Duitsland goed te volgen. Denk er daarbij tevens aan om gelet op de wetgeving ketenaansprakelijkheid, ook onderaannemers te informeren en zelf te controleren.

Internationaal rechercheteam Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en Nederland groot succes

Een nieuw grensoverschrijdend onderzoeksteam van de politie in Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en Nederland blijkt een groot succes. Dankzij de internationale samenwerking is een reeks inbraken in verschillende Duitse deelstaten, België en Nederland opgelost.

Er werden zes mobiele internationale inbraakbendes aangehouden. In totaal 35 verdachten. Daarmee werden ongeveer 120 misdaden met een schadevolume van meer dan 1,1 miljoen euro opgelost.

Het onderzoek heeft onder meer geleid tot de arrestatie van een vooraanstaand lid van een Belgische bende die was gespecialiseerd in diefstal van caravans.

Dit werd maandag door de Duitse politie bekendgemaakt op een persconferentie in Lingen.

De komende maanden willen de 18 Nederlandse, Belgische en Duitse rechercheurs in het internationale team hun samenwerking verder intensiveren.

De politie wil misdaadpatronen uit de grensregio’s nog beter analyseren. Hiervoor gaan rechercheurs via een beveiligde lijn inbraakgegevens van Noord-Münsterland, West-Nedersaksen en het Nederlandse grensgebied uitwisselen.

“Je kunt de gegevens visualiseren, over elkaar heen leggen en zo sneller inzicht krijgen in correlaties”, zegt Marco Ellermann van de politie in Osnabrück. Dit zou het gemakkelijker maken om onderzoeken aan weerszijden van de grens te vergelijken om daders sneller te kunnen opsporen. Tot nu toe konden dergelijke gegevens alleen bij speciale onderzoeken grensoverschrijdend worden uitgewisseld.

Black Friday mag zonder licentie niet gebruikt worden in reclame

Black Friday staat weer voor de deur. Zwarte vrijdag is in de Verenigde Staten de dag na Thanksgiving Day. Dit jaar valt Black Friday op vrijdag 24 november. Denk je erover om in te spelen op deze Amerikaanse traditie? Dat kun je beter niet doen!

Black Friday wordt beschouwd als het begin van het seizoen voor kerstaankopen. Om de mensen naar de winkels en webshops te trekken, adverteren veel ondernemers met speciale aanbiedingen.

Black Friday wordt inmiddels wereldwijd gekopieerd. Dat kan ondernemers duur te staan komen. Een bedrijf uit Hong Kong heeft de handelsmerkrechten voor de term Black Friday geclaimd.

Wie zonder toestemming van het Chinese bedrijf de term Black Friday in reclame gebruikt, kan dit jaar in Duitsland op een kostbare Abmahnung rekenen.

Officieel mag de term Black Friday in Duitsland alleen worden gebruikt door Black Friday GmbH, de exploitant van de pagina’s blackfridaysale.de.

Black Friday GmbH heeft een contract getekend met Super Union Holdings Ltd. – met statutaire zetel in Hongkong – voor het gebruik en de sublicentieverlening van de naam.

Andere ondernemers mogen de benaming Black Friday alleen in reclame gebruiken als een overeenkomst is gesloten met Black Friday GmbH.

Diverse juristen hebben inmiddels bezwaar aangetekend tegen de toekenning van het handelsmerkrecht van de naam Black Friday aan de firma Super Union Holdings Ltd. Zij claimen dat Black Friday net als Moederdag, Vaderdag en Valentijnsdag een algemene dag is waar geen merkbescherming voor zou mogen worden toegekend.

Voor er uitspraak is gedaan in deze procedures is Black Friday 2017 al achter de rug. Voorlopig hangt de dreiging van Abmahnungen dus boven de markt.