+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina
Bijna 50 procent van online ondernemers in Duitsland betaalde duizenden Euro Abmahnboetes

Bijna 50 procent van online ondernemers in Duitsland betaalde duizenden Euro Abmahnboetes

Bijna de helft van alle online ondernemers met een op de Duitse markt gerichte commerciele website heeft de afgelopen 12 maanden minstens één Abmahnung van een Duits advocatenkantoor ontvangen.

Dat kost bedrijven al gauw duizenden Euro, blijkt uit onderzoek van Trusted Shops, een bedrijf dat keurmerken voor Duitse sites levert.

Abmahnung is de Duitse term voor een schriftelijke waarschuwing. Het is een formeel verzoek van één persoon aan een ander om een bepaald gedrag of een overtreding van de wet onmiddellijk te stoppen.

Indien dit formele verzoek wordt gedaan door een Duitse advocaat kan die daar kosten aan verbinden. Het kan dan om duizenden Euro gaan.

Herroepingsrecht

Bijna een kwart (23%) van alle waarschuwingen is het gevolg van inbreuken op het herroepingsrecht. Dit houdt in dat een overeenkomst die tot stand is gekomen via het internet, per telefoon binnen de wettelijke termijn zonder opgave van redenen mag worden geannuleerd.

Duitse webshops moeten hun klanten verplicht, voordat ze een online aankoop bevestigen en betalen, informeren over het herroepingsrecht. Doen ze dat niet, dan is dat voldoende grond voor een Abmahnung.

Ogenschijnlijk pietluttige details

Het gaat meestal om ogenschijnlijk pietluttige details waarvoor een Abmahnung wordt verstuurd.

In veel gevallen zijn de annuleringsinstructies onvolledig of verouderd, ontbreekt een telefoonnummer of kan alleen worden bereikt tegen betaling, een annuleringsformulier bestaat niet of is onjuist.

De Duitse wet biedt aan een breed scala van partijen de mogelijkheid om een rechtszaak aan te spannen om een einde te maken aan een waargenomen fout of overtreding die een derde heeft gemaakt.

Economisch delict

Ondernemers kunnen concurrenten zo dwingen om zich aan de wet te houden, omdat zij anders wellicht oneerlijk voordeel zouden kunnen hebben. Oneerlijke concurrentie wordt gezien als een economisch delict.

In de meeste gevallen staat de Duitse wet toe dat de partij die de brief verstuurt betaling eist van de gerechtskosten die verbonden zijn aan de verzending van de brief.

Iedere Duitser kan Abmahnung laten versturen

In theorie stelt dit iedereen die een overtreding van een wet waarneemt die door een Abmahnung kan worden gedekt dus in staat een advocaat in dienst te nemen, een brief te laten versturen en het honorarium van de advocaat terug te krijgen.

In de praktijk kan een advocaat dit ook doen zonder in dienst te zijn genomen door een cliënt die onrecht is aangedaan. In Duitsland zijn er diverse advocatenkantoren (Kanzeleien) die hier een verdienmodel van hebben gemaakt. Zij gaan zelf online op zoek naar sites die niet voldoen aan de regels en eisen betaling voor het vinden ervan.

Abmahnwelle

Sinds de enorme toename van het aantal websites heeft dit misbruik van de wet geleid tot de zogenaamde Abmahnwelle (waarschueingsgolf), omdat advocaten en auteursrechthebbenden het internet afstruinen op zoek naar zelfs kleine en meestal onbedoelde schendingen van bijvoorbeeld het auteursrecht.

Sommige advocatenkantoren versturen duizenden brieven per jaar en eisen betaling van de door hen gemaakte ‘hoge’ kosten. Wie niet reageert of betaalt wordt voor de rechtbank gesleept en moet in vele gevallen dan nog hogere boetes en advocaatkosten betalen.

Abmahnbrief ontvangen?

Wie een Abmahnbrief ontvangt wordt dringend geadviseerd om meteen zelf ook een advocaat in de arm te nemen, ook (zeker) als het gevoel leeft dat de Abmahnung onterecht is. Nederlandse ondernemers die denken de dans te kunnen ontspringen omdat zij denken ondet Nederlands recht vallen moeten we helaas teleurstellen. Ook zij zijn aansprakelijk in Duitsland. Niet reageren is het domste wat zij kunnen doen.

Gemiddelde boete stijgt naar 4700 Euro

Gemiddeld moesten ondernemers de afgelopen jaren zo’n 1.300 euro per waarschuwing betalen. Daarbij dus ook Nederlandse ondernemers die zich op de Duitse markt richten. Zij vallen al onder de Duitse wetgeving als zij een Nederlandse site hebben met Duitse pagina’s en producten of diensten in Duitsland leveren.

De respondenten in het Trusted Shops onderzoek van dit jaar claimen dat de Abmahnkosten inmiddels fors gestegen zijn tot een gemiddelde van 4.700 euro. Dit is te wijten aan het feit dat verscheidene ondernemers al meermaals Anmahnungen hebben gehad als gevolg daarvan en bijkomende contractuele boetes moesten betalen.

Boete na herhaling al snel 9.000 Euro

De contractuele boetes die verschuldigd zijn in geval van recidive zijn aanzienlijk hoger en kunnen oplopen tot 9.000 euro. Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat 51 procent van de respondenten dit jaar de huidige waarschuwingspraktijk classificeert als een acute bedreiging van hun bestaan.

Volgens Trusted Shops is het een tendens waarneembaar dat steeds meer Abmahnungen worden verstuurd door Abmahnverenigingen. Deze Abmahnverenigingen worden volgens Trusted Shops en de Deutsche Industrie und Handelskammer (DIHK) steeds meer een probleem voor de online handel.

Abmahnung verdienmodel

“De meeste fouten die online handelaren maken zijn meestal onbedoeld”, zegt Dr. Carsten Föhlisch, hoofd van de juridische afdeling van Trusted Shops. “De eenvoudigste fouten worden bewust Abgmahnt. Fouten die niet relevant zijn voor de concurrentie, maar in de dagelijkse gang van zaken steeds weer kunnen voorkomen. Het is duidelijk een kwestie van geld verdienen met contractuele boetes voor toekomstige overtredingen.”

AhaErlebizz kan helpen

AhaErlebizz kan Nederlandse ondernemers die zich op de Duitse markt richten helpen om Abmahnungen te voorkomen. Laat uw site door ons doorlichten op risico’s. In geval u al een Abmahnung heeft ontvangen kunnen we u in contact brengen met Nederlandse en Duitse advocaten waar wij mee samenwerken.

Voorkom dure Abmahnungen voor foto’s op je Duitse website

4300 Euro boete voor het onjuist gebruik van een ‘rechtenvrije’ foto van Wikipedia op een Duitse website… Het kan je zomaar gebeuren als je te lichtzinnig beeldmateriaal van andere sites gebruikt voor je Duitse webshop of blog.

Sommige Duitse fotografen verdienen meer geld aan foto’s die zonder toestemming zijn geplaatst dan met foto’s die ze regulier hebben verkocht.

Met dank aan advocatenkantoren die zich gespecialiseerd hebben in Abmahnungen. Het aanklagen van eigenaren van websites die zonder toestemming beeldmateriaal van andere websites hebben gekopieerd.

Creative Commons licentie

Sommige webmasters denken slim te zijn door rechtenvrije foto’s met een Creative Commons licentie van Wikipedia of Flickr te gebruiken. Op zich kan dat, maar ook dan moet je je nauwgezet aan de voorwaarden houden.

Abmahnung Wikipedia foto

Wikipedia fotograaf Thomas Wolf publiceert ve foto’s op Wikimedia Commons, het fotoarchief van Wikipedia. Hij eist altijd dat naast zijn naam en licentie ook zijn website wordt genoemd. Daar biedt hij zijn foto’s aan tegen een vergoeding, bijvoorbeeld zonder de verplichtingen van de CC-licentie.

Gebruikers die de beelden van Wikipedia niet exact volgens zijn voorwaarden hebben gebruikt worden aangeschreven door een jurist die gespecialiseerd is in Abmahnungen. De begeleidende brief bevat dan een aanbod om de zaak “ongecompliceerd” te maken door het verwerven van een aparte fotolicentie en het afzien van verdere juridische geschillen.

In één geval bedroeg het aanbod 4.300 euro voor het gebruik van de foto “Brandenburger Tor Abends” op twee websites.

Abmahnung Flickr foto

Fotograaf Dennis Skley heeft talrijke foto’s gepubliceerd op Flickr. Hij stelt als voorwaarde voor het gebruik van zijn foto’s dat gebruikers altijd linken naar de desbetreffende beeldpagina op Flickr.

De verwijzing naar de voorwaarden die Skley stelt is alleen te vinden in de kleine lettertjes onder zijn Flickr profiel.

Wie zich niet aan de voorwaarden houdt ontvangt een Abmahnung.

In een rechtzaak eiste een advocatenkantoor in de waarschuwingsbrief bijna 1.400 euro voor schadevergoedingen en advocatenkosten voor het gebruik van een foto van Skley in een online tijdschrift.

De auteur werd op de website vermeld en gelinkt aan de bron, maar er werd geen titel genoemd en er was geen licentie gekoppeld.

Abmahnungen zijn lucratief voor fotografen en advocaten

Op zich hebben fotografen die opkomen voor hun rechten natuurlijk gelijk. Het zonder toestemming gebruiken van professionele foto’s is gewoon diefstal. Professionele fotografen moeten ook hun brood kunnen verdienen.

Het wordt echter bedenkelijk als beroepsfotografen diefstal uitlokken door foto’s onder slinkse voorwaarden via Flickr en Wikipedia aan te bieden als Creative Commons materiaal in de hoop dat deze foto’s elders op het web worden hergebruikt door mensen die de kleine lettertjes niet hebben gelezen.

Fotograaf Dennis Skley laat de Abmahnungen voor onrechtmatig gebruik van zijn foto’s op Flickr verzenden door het Verbands zum Schutz geistigen Eigentums im Internet (VSGE).

De Abmahnungen worden ondertekend door de in Kiel gevestigde advocaat Lutz Schroeder.

Deze Duitse advocaat exploiteert ook de website Bilderdiebstahl.de. De website biedt fotografen de service om geld te verdienen met foto’s die zonder toestemming of in strijd met de bepalingen zijn gebruikt op websites. Schroeder zorgt er dan voor dat zij toch nog een vergoeding krijgen.

Gelet op de facturen die de advocaat zelf stuurt is de vergoeding aan de fotografen minimaal. Op de website Bilderdiebstal wordt de fotografen 10 tot 40 Euro vergoeding beloofd. Ondertussen bedragen de Abmahnungfacturen die verstuurd worden honderden tot duizenden Euro’s.

Wie het niet eens is met een Abmahnung rest niets anders dan de zaak voor te laten komen voor de rechtbank. In dat geval moet ook nog een eigen Duitse advocaat in de arm genomen worden. Dat kost ook al snel een paar duizend Euro.

De Abmahnungpraktijk komt bij veel ondernemers die een Abmahnung hebben ontvangen over als een mafiastrategie. Het lijkt op afpersing. Er wordt gedreigd met hoge kosten waar je bijna niet onderuit lijkt te kunnen komen.

Als je niet reageert, niet wilt betalen of de zaak laat voorkomen loopt de rekening meteen verder op. En niet zo’n beetje ook.Onder die druk geven veel ondernemers dan op voorhand al toe en betalen de dure Abmahnung om nog hogere kosten te voorkomen.

Dat lijkt logisch, maar is meestal niet verstandig. Beter is het door de zure appel heen te bijten en sowieso een eigen Duitse advocaat in te schakelen om een afspraak met de Abmahnungadvocaat te maken.

Onderteken in geen geval zonder juridische bijstand een schuldbekentenis. Ook daar kunnen adders onder het gras zitten die voor problemen kunnen zorgen.

Advocatenkantoor Alpmann und Fröhlich

Wij adviseren al onze klanten contact op te nemen met advocatenkantoor Alpmann und Fröhlich in Rheine. Advocaat Thomas Dillmann is gespecialiseerd in het begeleiden van Nederlandse ondernemers op de Duitse markt. Hij spreekt perfect Nederlands.

Voorkomen is beter dan genezen. Voorkom Abmahnungen. Zorg er voor dat op uw site, blog, webshop of social media kanalen geen copyrightregels overtreden worden.

Gebruik enkel beeldmateriaal dat ook echt rechtenvrij is en zorg er voor dat indien de fotograaf het verlangt ook echt precies zoals voorgeschreven zijn naam en andere gegevens onder de foto worden geschreven.

Gratis foto’s en video’s

Pexels: Gratis foto’s voor commercieel gebruik (CC0).

Pixabay: Gratis foto’s voor commercieel gebruik (CC0).

Shutterstock: Eén van de bekendste sites met Stock foto’s. Niet gratis, maar wel uiterst professioneel.

Burst: Deze fotoportal is op gezet door het webwinkel platform Shopify. De foto’s met CC0 licentie zijn uitermate geschikt voor online shops.

Coverr: Video is sterk in opkomst op commerciele sites. Op het videoportal Coverr worden gratis stock videos aangeboden.

Heksenjacht op sluikreclame op social media in Duitsland. Torenhoge boetes

Scarlett Gartmann (23), de vriendin van profvoetballer Marco Reus (28) van BVB Dortmund, is voor de rechtbank gedaagd omdat ze als model op haar Instagram account sluikreclame maakte voor dure merkhorloges en tassen. Dat is in Duitsland verboden. Ze is net als honderden andere social media sterren aangeklaagd door concurrenten van de merken waar ze reclame voor maakt.

Nederlanders denken vaak te lichtzinnig over Duitse internetwetgeving. Wie via persoonlijke social media kanalen bijvoorbeeld sluikreclame maakt loopt risico op torenhoge boetes. Het wordt gezien als een economisch delict.

Scarlett Gartmann plaatste op haar Instagram kanaal foto’s waarop ze opzichtig poseert met dure merkproducten. Op zich is dat geen probleem, zolang je er maar bij vermeldt dat je reclame maakt. Je moet duidelijk maken dat je betaald wordt voor dit soort foto’s. Dat deed de vriendin van Reus niet en dat kan haar nu duizenden Euro’s kosten.

Vooruitlopend op de uitspraak heeft Scarlet inmiddels veel foto’s van Instagram verwijderd. Andere heeft ze voorzien van fotobijschriften waarin ze vermeldt dat het reclame is. De kans dat de Duitse rechtbank daar rekening mee houdt is klein.

Er woedt momenteel in Duitsland een heksenjacht op sterren die op Instagram, Twitter, Facebook en YouTube veel geld verdienen met sluikreclame. Honderden populaire social media sterren met honderdduizenden volgers hebben inmiddels waarschuwingsbrieven gekregen.

Flying Uwe is een ster op YouTube en Instagram. Zijn echte naam is Uwe Schüler. Hij heeft meer dan een miljoen volgers op YouTube en meer dan 300.000 op Instagram die hem dagelijks volgen.

Uwe is de eerste Duitse internetster die door de Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) is veroordeeld tot een fikse boete van 10.500 euro – wegens “voortdurende inbreuken op de verplichtingen inzake reclame-etikettering”.

Ondanks diverse waarschuwingen van MA HSH heeft Uwe Schüler bij “drie YouTube-video’s waarin hij producten uitvoerig positief presenteert niet vermeld dat hij ervoor betaald werd.

“Wie op YouTube of soortgelijke platforms geld verdient door producten aan te prijzen, moet voldoen aan de geldende reclamevoorschriften”, zegt Lothar Hay, voorzitter van de mediaraad van MA HSH.

Flying Uwe negeerde de waarschuwingen bewust. Hij provoceerde de toezichthouders zelfs door in een video op YouTube grijnzend te verklaren dat hij MA HSH niet serieus nam. Dat kost hem nu ruim tienduizen Euro.

Duitse advocaten melden dat ze de afgelopen tijd door tientallen mensen zijn benaderd omdat zij waarschuwingen hadden ontvangen.

Veel Instagramsterren vermelden nu bij hun reclamebijdragen simpelweg de hashtags #ad en #sponsored, maar dit is volgens diverse advocaten mogelijk onvoldoende om aan de regels te voldoen.

Instagram zelf heeft al een duidelijk standpunt ingenomen over de sluikreclame. Instagram heeft in een blog aangekondigd dat van plan te zijn om in de komende maanden een label voor reclame te introduceren. In de toekomst zou de noot “Betaald partnerschap met….” direct boven de foto moeten verschijnen.

Abmahnung voor Nico Rosberg wegens schending beeldrecht Fifa worldcup?

Als Duitser had Formule 1 coureur Nico Rosberg beter moeten weten. Deze week presenteerde hij een fantastisch nieuw helmdesign. Omdat Duitsland wereldkampioen voetbal is geworden liet Rosberg een helm ontwerpen in de Duitse kleuren met de gouden Fifa wereldcup. De wereldvoetbalbond Fifa dreigde meteen met een Abmahnung. (meer…)