+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina
Duitse staat verdacht van onrechtmatige staatssteun

Duitse staat verdacht van onrechtmatige staatssteun

De Europese Commissie heeft een diepgaand onderzoek ingesteld om na te gaan of bepaalde steunmaatregelen van Duitsland ten gunste van DB Cargo in overeenstemming zijn met de EU-regels inzake staatssteun.

DB Cargo is een volledige dochteronderneming van de verticaal geïntegreerde Deutsche Bahn AG (“DB AG”), die in handen is van de Duitse staat. DB Cargo boekt voortdurend verliezen die op grond van een tussen DB AG en DB Cargo gesloten overeenkomst inzake onbeperkte winstafdracht volledig en voortdurend door DB AG worden gedekt.

Onderzoek

De Commissie heeft een klacht ontvangen volgens welke de overeenkomst inzake winstoverdracht en andere maatregelen ten gunste van DB Cargo onverenigbare staatssteun vormen.

Volgens de klager geven deze maatregelen DB Cargo een ongerechtvaardigd selectief voordeel ten opzichte van zijn concurrenten, aangezien zij het verliesgevende bedrijf in staat stellen te investeren in de groei en uitbreiding van zijn activiteiten en in de modernisering van zijn rollend materieel zonder rekening te hoeven houden met rentabiliteits- of liquiditeitsaspecten.

De Commissie heeft besloten een diepgaand onderzoek in te stellen omdat zij, op basis van haar voorlopige beoordeling, in dit stadium vreest dat de volgende maatregelen ten gunste van DB Cargo mogelijk niet in overeenstemming zijn met de EU-staatssteunregels:

  • de overeenkomst tussen DB AG en DB Cargo inzake onbeperkte winstafdracht, op basis waarvan DB AG sinds 2012 de verliezen van DB Cargo heeft gedekt,
  • de levering van diensten binnen het concern door DB AG aan DB Cargo tegen mogelijk gunstiger prijzen,
  • de mogelijk voordelige financieringsvoorwaarden voor leningen binnen een groep, en
  • de gedeeltelijke overname door de federale spoorwegactiva van de salarissen van ambtenaren die voorheen in dienst waren bij de Deutsche Bundesbahn en thans bij DB Cargo zijn tewerkgesteld.

Het diepgaande onderzoek moet duidelijk maken of deze eerste bezorgdheid gerechtvaardigd is. De opening van een diepgaand onderzoek geeft Duitsland, de klager en andere belanghebbenden de gelegenheid opmerkingen te maken. De procedure zal op een open manier worden gevoerd.

Achtergrond

Volgens de EU-staatssteunregels kunnen overheidsmaatregelen ten gunste van ondernemingen als vrij van steun worden beschouwd indien zij worden genomen op voorwaarden die aanvaardbaar zouden zijn voor een particuliere marktdeelnemer die volgens de in een markteconomie geldende voorwaarden handelt (het beginsel van de particuliere marktdeelnemer).

Indien dit beginsel niet in acht wordt genomen, bevatten de overheidsmaatregelen steun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, aangezien de begunstigde onderneming een economisch voordeel krijgt ten opzichte van haar concurrenten.

De niet-vertrouwelijke versie van de beschikking zal onder zaaknummer SA.50952 in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar worden gesteld zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost.

Deutsche Bahn zet vaart achter snelle Wunderline Bremen-Groningen

Deutsche Bahn zet vaart achter snelle Wunderline Bremen-Groningen

Deutsche Bahn (DB) maakt serieus werk van de realisatie van een snelle treinverbinding tussen Groningen en Bremen. Nog voor de zomer wil DB documenten ter goedkeuring van een eerste baanvak voorleggen aan de Duitse Federale Spoorwegautoriteit.

Het plan voor een nieuwe snelle treinverbinding tussen Groningen en Bremen is een initiatief van de provincie Groningen. Het project heeft de naam Wunderline. De provincie Groningen heeft miljoenen euro’s gereserveerd voor de Wunderline.

De afgelopen jaren is er veel tijd en geld besteed aan een lobby om de treinverbinding op het netvlies van de Duitsers te krijgen. AhaErlebizz is in de beginfase betrokken geweest bij deze lobby.

Eind 2015 leek al het harde werk plots voor niets te zijn geweest toen een vrachtschip tegen de Friesenbrücke over de Eems bij Weener botste.

De voor de spoorverbinding met Bremen cruciale oude spoorbrug werd totaal verwoest. Sindsdien is er helemaal geen doorlopende treinverbinding meer tussen Groningen en Bremen.

Momenteel wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de wederopbouw van de Friesenbrücke.

De werkzaamheden aan het traject beginnen in het najaar van 2023. Deutsche Bahn hoopt dat de bouw van de nieuwe Friesenbrücke bij de wijziging van de dienstregeling in 2024/2025 is afgerond.

In een eerste fase wordt de reistijd tussen de twee steden vanaf 2024 teruggebracht van 2:43 uur naar 2:28 uur. Na een tweede uitbreidingsfase tegen 2030, zou de reis slechts 2:13 uur moeten duren.

Verbeteren van economische ontwikkeling en leefbaarheid

De provincie Groningen, Land Niedersachsen en Vrije Hanzestad Bremen willen met investeringen in de Wunderline tussen Groningen en Bremen de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van de noordelijke grensregio verder verbeteren.

Treinreizen vanuit Nederland naar Berlijn dankzij lobby Euregio goedkoper

Treinreizen met de Intercity Amsterdam – Berlijn van alle Nederlandse steden naar Berlijn worden goedkoper. Dit heeft de NS in een brief aan de EUREGIO toegezegd.

De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben daarnaast meer verbeteringen voor het grensoverschrijdende treinverkeer aangekondigd.

Vanaf januari 2018 kunnen online tickets ook vanuit Duitsland geboekt worden.

Op dit moment is hier een technische belemmering, waardoor Duitse bankpassen en creditcards niet geldig zijn.

De ontwikkelingen zijn een concreet resultaat van de gezamenlijke inspanningen van de EUREGIO, haar leden en hun partners om het grensoverschrijdende treinverkeer te verbeteren.

De EUREGIO-Raad heeft zich al sinds begin 2017 ervoor ingezet dat kaartjes voor NS treinen ook vanuit Duitsland online geboekt kunnen worden.

Half maart reisden meerdere regionale vertegenwoordigers af naar Berlijn om dit met de Deutsche Bahn (DB) en vertegenwoordigers van de Bondsdag te bespreken.

Eind september 2017 zijn de NS en DB met politici uit de regio in Enschede bijeengekomen om over verbeteringen voor de verbinding Amsterdam-Berlijn te spreken.

“Wij zijn erg blij met deze belofte van de NS” zegt EUREGIO voorzitter Rob Welten, “ook al zou men deze technische belemmeringen in een geïntegreerd Europa anno 2017 helemaal niet meer verwachten”.

Het is daarom des te belangrijker dat het grensoverschrijdende samenwerkingsverband zich voor het afbouwen van deze praktische belemmeringen inzet.