+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina

Duitsland volgt Nederlandse trends, zegt Duitse ambassadeur

“De kleine partijen zijn groter geworden ten koste van de grote partijen. We gaan steeds meer op Nederland lijken”, reageerde de Duitse ambassadeur Derk Brengelmann tijdens een verkiezingsparty in Nieuwspoort in Den Haag na afloop van de Duitse verkiezingen.

De Duitse ambassadeur heeft gelijk. Percentueel is de uitslag van de Duitse verkiezingen enigszins vergelijkbaar met de uitslag van de Nederlandse verkiezingen.

Alternative für Deutschland (AdD) is vergelijkbaar met de Partij voor de Vrijheid (PVV). Beide partijen scoren 13 procent van de stemmen.

Freie Demokraten (FDP) is vergelijkbaar met D66. De FDP haalt met 9 procent iets minder stemmen dan D66 met 12 procent.

Die Linke (11 procent) is vergelijkbaar met de SP (9 procent). 

Grüne (9 procent) is vergelijkbaar met GroenLinks (9 procent).

SPD (20 procent), de tegenhanger van de PvdA (8 procent), heeft fors verloren, maar nog niet zo fors als de PvdA. Als Duitsland de trends in Nederland volgt ziet de toekomst voor de SPD er somber uit.

CDU (34 procent) heeft ook fors verloren, maar nog niet zoveel als het CDA in Nederland (12,4 procent), dat ooit qua stemmen vergelijkbaar was met het CDU. De toekomst van het CDU ziet er dus ook niet bepaald positief uit als ze de Nederlandse trend volgt.

Commentatoren spreken van een ruk naar rechts in Duitsland. In Nederland gebeurde dat ook toen de PVV zijn intrede deed. 

Democratisch is er in de praktijk in Nederland en Duitsland pragmatisch niets aan de hand. Een ruime meerderheid van de bevolking kiest niet extreem rechts. 87 procent van de kiezers. Zowel de PVV als de AfD hebben dus geen recht om te zeggen dat zij namens het volk spreken.

Wat wel zorgen baart is de situatie in Oost-Duitsland. In de deelstaat Saksen is de AdD de grootste partij geworden. Maar dan nog… Dan nog kan de AfD niet claimen voor het volk te spreken. Want ruim 30 procent van de stemmen betekent dat 70 procent anders denkt. Een grote meerderheid.

http://twitter.com/freie_presse/status/912031710073761794

Als we weer vergelijken met Nederland valt het op dat de PVV ook in het Oosten en Zuiden de meeste stemmen trok.

In Bremen, Hannover en Düsseldorf wil het volk overduidelijk niets van de AfD weten. Sterker nog… De SPD heeft in Bremen en Hannover gewonnen. Een duidelijker signaal is toch niet mogelijk. En het bevestigt de these van Maxima… Dé Duitser bestaat niet. Net als dé Nederlander…

In de aan Nederland grenzende deelstaten Nedersaksen en Noordrijn Westfalen is de AfD niet zo groot als in de Oost-Duitse deelstaten. In Noordrijn Westfalen is de FDP groter dan de AfD. En in Nedersaksen is de AfD slechts nipt groter dan de FDP.

Normaal kijken veel Duitsers op zondagavond overigens naar de politieserie Tatort. Vanavond uiteraard niet.

Duitse studenten organiseren politieke treinreis van Groningen naar Oldenburg om samen te stemmen

Wat een leuke ludieke actie van Duitse studenten die in Groningen studeren! De politieke jongerenvereniging Demo organiseerde zaterdag een treinreis van Groningen naar Oldenburg om zoveel mogelijk Duitse leerlingen van de Hanzehogeschool te stimuleren zondag te gaan stemmen in Duitsland.

Fritz-Fabian zu Klampen (26) komt uit Oldenburg. Hij studeert in Groningen. Zu Klampen is de regionale vertegenwoordiger van de niet partij gebonden politieke vereniging Demo in Groningen. Hij nam het initiatief voor de groepsreis waarbij de studenten heel slim in groepjes van 5 reizen om zo te profiteren van de NS-groepskorting.

De reis is bedoeld voor iedereen die zich niet heeft aangemeld voor een briefstem voor de verkiezingen van de Bundestag.

In 2016 studeerden 220 Duitse studenten in Groningen op een totaal van zo’ n 28.000 studenten.

De vereniging Demo werd opgericht na de verkiezing van de Amerikaanse president Donald Trump. Omdat de studenten vinden dat het politieke fatsoen verloren dreigt te gaan. Ze willen populisme tegengaan door met mensen te praten en ideeën uit te wisselen.

Demo staat voor een open samenleving, een sterk Europa, persvrijheid en is tegen racisme, seksisme en populisme.

Duitsland kan leren van Nederland. Duits Nederlandse Handelskamer biedt Merkel hulp aan

Duitsland kan bij vele actuele politieke hangijzers een voorbeeld nemen aan Nederland, vindt de Duits Nederlandse Handelskamer (DNHK). Met het oog op de verkiezingen voor de Bundestag heeft DNHK een overzicht met 7 actiepunten voor de nieuwe regering opgesteld.

Als Duitser die in Nederland woont en werkt kan ik de actiepunten van DNHK zonder meer ondersteunen. Duitsland kan veel leren van Nederland.

DNHK wijst bijvoorbeeld op het belang van een goede snelle en stabiele digitale en verkeersinfrastructuur in Duitsland. Dat is hard nodig.

Duitsland heeft het imago een modern land te zijn met een uitstekend wegennet en zeer veel digitale startups in Berlijn, Hamburg, Keulen en München. Maar wie verder kijkt ontdekt dat het bijzonder slecht gesteld is met het onderhoud van wegen en bruggen.

Bruggen staan op instorten

In het Ruhrgebied en in het Rijnland staan diverse bruggen op instorten. Iedereen weet het, er wordt door de politiek veel over gepraat, maar uiteindelijk gebeurt er weinig in Duitsland.

De N33 tussen Assen en Zuidbroek werd in een jaar tijd verdubbeld zonder dat het verkeer er wezenlijk last van had.

In Duitsland wordt ondertussen wel aan onderhoud van wegen gedaan, maar gebeurt dat bijzonder langzaam en in vergelijking met Nederland zo slecht gepland.

Hoezo geen snelheidslimiet op de Autobahn?

Ik woon inmiddels 11 jaar in Nederland. Al die tijd wordt er al onderhoud gepleegd aan de A31. Kilometerslang is er op de Autobahn maar een rijbaan beschikbaar. Hoezo er is geen snelheidslimiet op de Autobahn. Tempo 60 km per uur is heel normaal. En dan heb ik het nog niet over de vele files.

Je ziet overal oranje pionnen, terwijl er niet of nauwelijks gewerkt wordt. Hoeveel zouden Duitse wegenbouwers per dag krijgen per pion?

Als er in Nederland iets misgaat met een brug ligt er binnen een paar jaar een nieuwe. In Duitsland duurt dat al snel tien jaar.

Er ligt een gouden markt voor Nederlandse ondernemers die de Duitse politiek weten te overtuigen op basis van goede praktijkvoorbeelden uit Nederland.

Praktijkvoorbeelden AhaErlebizz Deutschland

AhaErlebizz Deutschland begeleidt momenteel twee Nederlandse bedrijven die gespecialiseerd zijn in de infrastructuur. Ondermeer wegenbouw en aanleg van glasvezel. In korte tijd hebben ze veel succes weten te boeken in Duitsland vanwege hun solide goed onderbouwde Nederlandse praktijkvoorbeelden van projecten waar Duitsers mee worstelen.

En door op de juiste manier de juiste contacten te leggen. Dan blijkt er opeens veel mogelijk.

Veel Duitsers willen dat de politiek met meer komt dan alleen woorden. Ze willen daden.

De internetverbindingen in Nederland zijn vele malen beter dan in grote delen van Duitsland. In sommige regio’s loopt Duitsland zelfs achter op derde wereldlanden.

Angela Merkel heeft voor de verkiezingen beloofd dat ze de digitale infrastructuur snel wil verbeteren. Maar dat heeft ze voor de vorige verkiezingen ook al gedaan.

Zonder buitenlandse expertise en mankracht kan Merkel haar beloften niet op korte termijn waarmaken.

De lijst van DNHK schetst de problemen waar Duitsland mee kampt. Problemen waar Nederlandse bedrijven oplossingen voor hebben.

Actieljst DNHK is interessant voor Nederlandse ondernemers

De lijst is dus niet alleen interessant voor de nieuwe Duitse regering, maar ook voor Nederlandse bedrijven die geinterresseerd zijn in de Duitse markt.

Duitsland moet investeren in infrastructuur

“Duitsland moet vooral investeren in innovatie en infrastructuur. Bureaucratie noch zwakke punten in de infrastructuur mogen het groeipotentieel en de sterke rol van de Nederlandse handel verder beperken”, aldus DNHK-directeur Günter Gülker.

“Nederland kan op veel punten een voorbeeld zijn en de samenwerking tussen Duitse en Nederlandse partners kan echte economische slagkracht hebben.”

Dit zijn de actiepunten waar DNHK aandacht voor vraagt bij de nieuwe regering van Duitsland:

1. Passende digitale randvoorwaarden scheppen

Er zou meer geïnvesteerd moeten worden in een krachtige en snelle digitale infrastructuur. Bij de netuitbreiding moeten vestigingsplaatsen voor ondernemingen en 5G-locaties voorrang krijgen, vindt de DNHK.

Ook de ontwikkeling van ‘Industrie 4.0’ zou verder bespoedigd moeten worden. “Wij zijn voorstander van een samenwerking tussen Duitse ondernemingen en de Nederlandse industrie. Er zou gestreefd moeten worden naar een hechte samenwerking met Nederlandse partners. Smart Industry bedrijven met hun ‘Fieldlabs’ zijn daarvoor perfect geschikt”, licht Gülker toe.

2. Infrastructuur uitbouwen en mobiliteit(sconcepten) verder ontwikkelen

Ook in de verkeersinfrastructuur moet verder geïnvesteerd worden, omdat Duitsland hier als transitland in het midden van Europa een unieke rol heeft, ook voor de Nederlandse handel.

De Duits-Nederlandse Handelskamer begroet bovendien van harte de plannen van het Duitse verkeersministerie om vanaf 2018 de gebruiksvergoeding voor het spoor verlagen. Voor grensoverschrijdend spoorwegverkeer en voor de verbinding van de Amsterdamse en Rotterdamse havens met Duitsland zou ook Nederland zijn prijzen moeten verlagen.

Bij de verdere ontwikkeling en realisatie van elektromobiliteit en nieuwe mobiliteitsoplossingen kan Duitsland profiteren van ervaringen uit Nederland.

De DNHK maakt zich daarom sterk voor een uitwisseling van ervaringen tussen alle partijen uit economie en politiek en biedt ondersteuning bij de realisatie van partnerschappen.

“Het is bovendien belangrijk om het ‘Bundesverkehrswegeplan 2030’ consequent door te voeren en in een volgende stap te werken aan een verdere ontwikkeling, tot er een gecombineerd wegen- en financieringsplan met bindende afspraken en kwalitatieve doelen op tafel ligt”, aldus DNHK-directeur Gülker.

3. Een gegarandeerde energieverzorging, Europees denken en gemeenschappelijk aan de energietransitie werken

Op Europees niveau moet er gewerkt worden aan gemeenschappelijk inzicht in en verantwoordelijkheidsgevoel voor leverings- en voorzieningszekerheid.

Verdere ontwikkeling van duurzame energie en de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van energiemix, netwerkuitbreiding en flexibiliteit voor een (kosten)efficiënte bescherming van het milieu, zijn cruciaal.

“Duitsland en Nederland moeten in onderzoek en ontwikkeling nauwer met elkaar samenwerken en van elkaars best practices profiteren. Dit geldt bijvoorbeeld voor innovatiegebieden zoals moderne netwerken, intelligente tellers, sectorkoppeling en opslag”, stelt Gülker.

4. Beroepsopleidingen in samenwerking met het bedrijfsleven praktijkgericht en aantrekkelijk vormgeven, samenwerking versterken

Op het gebied van beroepsopleidingen moet grensoverschrijdende mobiliteit worden gestimuleerd.

Opleidingen in het buitenland zijn van grote waarde omdat leerlingen niet alleen concrete leer- en werkervaring opdoen, maar ook vreemde talen leren.

Diploma’s en getuigschriften moeten aangepast en overal erkend worden.

Ondanks dat Nederlandse beroepsopleidingen anders gestructureerd zijn, zijn er voldoende mogelijkheden tot uitwisseling tussen Nederlandse roc’s en Duitse beroepsopleidingen.

5. Minder bureaucratie, vereenvoudigde vergunningsprocedures

De Bondsregering is een tijd lang met concrete maatregelen de strijd met de bureaucratie aangegaan. De laatste jaren is het effect van deze maatregelen tot stilstand gekomen.

De DNHK pleit ervoor de mogelijkheden van elektronische overheidsdiensten uit te breiden en te benutten, standaarden te ontwikkelen en snel te introduceren.

Een maatregel die in principe werkt, is de ‘one in, one out’-regel, waarbij elke extra wet of regel gecompenseerd moet worden door ontlasting ergens anders. Hierbij moet ook gebruik worden gemaakt van EU-recht.

“Een ander belangrijk punt is ook het versnellen van plannings- en vergunningsprocedures. Als voorbeeld kan de Nederlandse ‘crisis- en herstelwet’ dienen. Hier worden geplande bouwprojecten versneld door kortere en snellere vergunningsprocessen van de overheid”, stelt Gülker voor.

6. Start-ups ondersteunen en bedrijfsoprichtingen in het algemeen ondersteunen

De Duits-Nederlandse Handelskamer vindt dat de randvoorwaarden voor startups en hun uitbreiding verbeterd moeten worden.

Administratieve hordes moeten verlaagd worden en startups moeten de ruimte krijgen om te kunnen groeien. Er moeten bijvoorbeeld meer afschrijvingsmogelijkheden zijn.

“We hebben concrete plannen nodig om de groei van startups te stimuleren (scale-ups), er moet meer samenwerking plaatsvinden tussen onderwijs en het bedrijfsleven, maar bovenal moet de bureaucratie teruggebracht worden.”

7. Meer grensoverschrijdend onderzoek en ontwikkeling stimuleren

In Duitsland heeft de industrie een directe invloed op de vooruitgang.

De industrie investeert meer dan 85 procent van haar particuliere uitgaven in onderzoek en ontwikkeling. Dit moet verder grensoverschrijdend gestimuleerd worden.

De DNHK kijkt daarom positief naar de plannen om onderzoeks- en innovatieprojecten op Europees niveau te versterken en zet zich in voor een samenwerking tussen Nederlandse en Duitse instanties.

Meer via DNHK

https://www.dnhk.org/nl/newsroom/news/news-details/duitsland-moet-investeren-en-cooepereren-kansen-voor-nederland/

Duitsland loopt ver achter op Nederland met snel internet

Duitsland loopt wereldwijd ver achter wat betreft snelle internetverbindingen. Zowel met vast internet via DSL, kabel of glasvezel als mobiel. Het internet in Duitsland is zelfs nog slechter dan in Peru, Roemenië en Kazachstan.

Angela Merkel rept tijdens haar verkiezingscampagne over digitalisering, zelfrijdende auto’s en internet 4.0. “Maar als het gaat om de mobiele telefoonontvangst zijn we slechter dan Peru, Panama, of Roemenië”, constateert de boulevardkrant Bild verontwaardigd.

Minder dan zes van de tien gebruikers van mobiele telefoons (58,8%) in Duitsland bereiken het hogesnelheidsnet van LTE wanneer ze dat nodig hebben (LTE: Long Term Evolution).

Toplanden als Zuid-Korea en Japan scoren ruim 90 procent. Op de voet gevolgd door Nederland dat wereldwijd mee voorop loopt.

De slechte verbindingen vormen een groeiend groot probleem voor het bedrijfsleven in Duitsland.

Neem bijvoorbeeld transportondernemingen. “Oproepen met vrachtwagenchauffeurs op de snelweg worden voortdurend onderbroken”, klaagt professor Dirk Engelhardt, hoofd van de logistieke vereniging BGL. “Toegankelijkheid is voor de transportsector essentieel”, zegt hij.

Politici realiseren dit nu bij hun verkiezingscampagnes in Duitsland. “Ik ben onderweg door Duitsland voor de campage verbaasd hoe slecht mobiel radionetwerk is landelijk”, meldt staatssecretaris van Financiën Jens Spahn (37, CDU) op Twitter.

Hoe is het mogelijk dat Duitsland zulke slechte internetverbindingen heeft? Duitsland is toch een van de meest welvarende geïndustrialiseerde landen ter wereld.

Politici en providers geven elkaar de schuld van de problemen.

De federale regering bepaalde de voorwaarden voor de overheidsveiling van LTE-radiofrequenties aan de providers Telekom, Vodafone en Telefonica (O2, E-Plus).

Volgens deze voorwaarden zou 98% van de Duitse huishoudens tegen 2018 LTE moeten kunnen ontvangen.

De providers hebben op de voor hen meest rendabele wijze aan de eisen voldaan. Maar anders dan door de overheid beoogd. Het resultaat: dichtbevolkte steden in Duitsland worden voorzien van LTE (goed voor het percentage), landelijke gebieden met weinig huishoudens worden bijna genegeerd.

Dit betekent dat aan de specificaties wordt voldaan, ook al zijn er nog steeds grote radiogaten in grote delen van het landelijk gebied.

Politiek en bedrijfsleven ruzien nu over wie de kloof moet dichten. Daarbij speelt minister Alexander Dobrindt (47, CSU) – in Nederland ook bekend vanwege zijn veel bekritiseerde tolplan (Maut) voor de Duitse Autobahn – een bedenkelijke hoofdrol.

Katrin Göring-Eckardt (51) van de politieke partij Grünen:”Het digitale beleid van Dobrindt is één groot radiogat: hij heeft gefaald in het uitbreiden van het netwerk en heeft de mensen op het platteland in de steek gelaten.

FDP leider Christian Lindner (38) bij BILD:”In sommige delen van Duitsland zijn we meer een ontwikkelingsland dan een high-tech natie. LTE moet uiteindelijk vanzelfsprekend worden zoals elektriciteit of stromend water.”

Minister Dobrindt wast zijn handen in onschuld. Niet de overheid, maar de providers zijn wat hem betreft aan zet:”Mobiele telefoonmaatschappijen hebben de taak om de lege plekken te sluiten,” vertelt Dobrindt.

Het Federaal Netwerkagentschap houdt de voortgang in de gaten. Dit zal ook het geval zijn voor de veiling van de nog snellere 5G-frequenties volgend jaar.

Volgens een woordvoerder van Telefonica ontbreekt het voor de uitbreiding aan geld vanwege de hoge kosten van radiofrequenties (60 miljard sinds 2000).

Vodafone wijst ook op licentiekosten.

Deutsche Telekom ontkent glashard dat de verbindingen in Duitsland slecht zijn. Een
Telekom-woordvoerder zegt: “We hebben
een van de beste mobiele communicatie-infrastructuren ter wereld.”

Miljoenen mensen ervaren dit elke dag toch echt anders. En politici ontdekken tijdens hun verkiezingstour nu in de praktijk buiten Berlijn dat de mooie woorden van de providers niet gestaafd worden door de werkelijkheid.

De CEO van DIHK (Deutsche Industrielle Handels Kammer), Martin Wansleben, bekritiseert ook de onvolledige netwerkuitbreiding.

“Bedrijven en hun werknemers hebben op veel gebieden nog steeds te kampen met hiaten in de mobiele telefoon. Dit brengt hele businessmodellen in gevaar”, zegt DIHK.

De voorzitter van de federatie van Duitse industrie, Dieter Kempf, roept op tot “aanzienlijk meer snelheid bij de uitbreiding van breedband.

Tegen 2025 moet de gigabit-infrastructuur in het vaste en mobiele communicatienetwerk beschikbaar zijn om in het hele land aan de vraag te voldoen. “Daartoe moeten politici investeringsstimulansen geven en zorgen voor eerlijke concurrentie op het gebied van investeringen en infrastructuur”, aldus Kempf.