+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina
Bijna 50 procent van online ondernemers in Duitsland betaalde duizenden Euro Abmahnboetes

Bijna 50 procent van online ondernemers in Duitsland betaalde duizenden Euro Abmahnboetes

Bijna de helft van alle online ondernemers met een op de Duitse markt gerichte commerciele website heeft de afgelopen 12 maanden minstens één Abmahnung van een Duits advocatenkantoor ontvangen.

Dat kost bedrijven al gauw duizenden Euro, blijkt uit onderzoek van Trusted Shops, een bedrijf dat keurmerken voor Duitse sites levert.

Abmahnung is de Duitse term voor een schriftelijke waarschuwing. Het is een formeel verzoek van één persoon aan een ander om een bepaald gedrag of een overtreding van de wet onmiddellijk te stoppen.

Indien dit formele verzoek wordt gedaan door een Duitse advocaat kan die daar kosten aan verbinden. Het kan dan om duizenden Euro gaan.

Herroepingsrecht

Bijna een kwart (23%) van alle waarschuwingen is het gevolg van inbreuken op het herroepingsrecht. Dit houdt in dat een overeenkomst die tot stand is gekomen via het internet, per telefoon binnen de wettelijke termijn zonder opgave van redenen mag worden geannuleerd.

Duitse webshops moeten hun klanten verplicht, voordat ze een online aankoop bevestigen en betalen, informeren over het herroepingsrecht. Doen ze dat niet, dan is dat voldoende grond voor een Abmahnung.

Ogenschijnlijk pietluttige details

Het gaat meestal om ogenschijnlijk pietluttige details waarvoor een Abmahnung wordt verstuurd.

In veel gevallen zijn de annuleringsinstructies onvolledig of verouderd, ontbreekt een telefoonnummer of kan alleen worden bereikt tegen betaling, een annuleringsformulier bestaat niet of is onjuist.

De Duitse wet biedt aan een breed scala van partijen de mogelijkheid om een rechtszaak aan te spannen om een einde te maken aan een waargenomen fout of overtreding die een derde heeft gemaakt.

Economisch delict

Ondernemers kunnen concurrenten zo dwingen om zich aan de wet te houden, omdat zij anders wellicht oneerlijk voordeel zouden kunnen hebben. Oneerlijke concurrentie wordt gezien als een economisch delict.

In de meeste gevallen staat de Duitse wet toe dat de partij die de brief verstuurt betaling eist van de gerechtskosten die verbonden zijn aan de verzending van de brief.

Iedere Duitser kan Abmahnung laten versturen

In theorie stelt dit iedereen die een overtreding van een wet waarneemt die door een Abmahnung kan worden gedekt dus in staat een advocaat in dienst te nemen, een brief te laten versturen en het honorarium van de advocaat terug te krijgen.

In de praktijk kan een advocaat dit ook doen zonder in dienst te zijn genomen door een cliënt die onrecht is aangedaan. In Duitsland zijn er diverse advocatenkantoren (Kanzeleien) die hier een verdienmodel van hebben gemaakt. Zij gaan zelf online op zoek naar sites die niet voldoen aan de regels en eisen betaling voor het vinden ervan.

Abmahnwelle

Sinds de enorme toename van het aantal websites heeft dit misbruik van de wet geleid tot de zogenaamde Abmahnwelle (waarschueingsgolf), omdat advocaten en auteursrechthebbenden het internet afstruinen op zoek naar zelfs kleine en meestal onbedoelde schendingen van bijvoorbeeld het auteursrecht.

Sommige advocatenkantoren versturen duizenden brieven per jaar en eisen betaling van de door hen gemaakte ‘hoge’ kosten. Wie niet reageert of betaalt wordt voor de rechtbank gesleept en moet in vele gevallen dan nog hogere boetes en advocaatkosten betalen.

Abmahnbrief ontvangen?

Wie een Abmahnbrief ontvangt wordt dringend geadviseerd om meteen zelf ook een advocaat in de arm te nemen, ook (zeker) als het gevoel leeft dat de Abmahnung onterecht is. Nederlandse ondernemers die denken de dans te kunnen ontspringen omdat zij denken ondet Nederlands recht vallen moeten we helaas teleurstellen. Ook zij zijn aansprakelijk in Duitsland. Niet reageren is het domste wat zij kunnen doen.

Gemiddelde boete stijgt naar 4700 Euro

Gemiddeld moesten ondernemers de afgelopen jaren zo’n 1.300 euro per waarschuwing betalen. Daarbij dus ook Nederlandse ondernemers die zich op de Duitse markt richten. Zij vallen al onder de Duitse wetgeving als zij een Nederlandse site hebben met Duitse pagina’s en producten of diensten in Duitsland leveren.

De respondenten in het Trusted Shops onderzoek van dit jaar claimen dat de Abmahnkosten inmiddels fors gestegen zijn tot een gemiddelde van 4.700 euro. Dit is te wijten aan het feit dat verscheidene ondernemers al meermaals Anmahnungen hebben gehad als gevolg daarvan en bijkomende contractuele boetes moesten betalen.

Boete na herhaling al snel 9.000 Euro

De contractuele boetes die verschuldigd zijn in geval van recidive zijn aanzienlijk hoger en kunnen oplopen tot 9.000 euro. Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat 51 procent van de respondenten dit jaar de huidige waarschuwingspraktijk classificeert als een acute bedreiging van hun bestaan.

Volgens Trusted Shops is het een tendens waarneembaar dat steeds meer Abmahnungen worden verstuurd door Abmahnverenigingen. Deze Abmahnverenigingen worden volgens Trusted Shops en de Deutsche Industrie und Handelskammer (DIHK) steeds meer een probleem voor de online handel.

Abmahnung verdienmodel

“De meeste fouten die online handelaren maken zijn meestal onbedoeld”, zegt Dr. Carsten Föhlisch, hoofd van de juridische afdeling van Trusted Shops. “De eenvoudigste fouten worden bewust Abgmahnt. Fouten die niet relevant zijn voor de concurrentie, maar in de dagelijkse gang van zaken steeds weer kunnen voorkomen. Het is duidelijk een kwestie van geld verdienen met contractuele boetes voor toekomstige overtredingen.”

AhaErlebizz kan helpen

AhaErlebizz kan Nederlandse ondernemers die zich op de Duitse markt richten helpen om Abmahnungen te voorkomen. Laat uw site door ons doorlichten op risico’s. In geval u al een Abmahnung heeft ontvangen kunnen we u in contact brengen met Nederlandse en Duitse advocaten waar wij mee samenwerken.

Black Friday mag zonder licentie niet gebruikt worden in reclame

Black Friday staat weer voor de deur. Zwarte vrijdag is in de Verenigde Staten de dag na Thanksgiving Day. Dit jaar valt Black Friday op vrijdag 24 november. Denk je erover om in te spelen op deze Amerikaanse traditie? Dat kun je beter niet doen!

Black Friday wordt beschouwd als het begin van het seizoen voor kerstaankopen. Om de mensen naar de winkels en webshops te trekken, adverteren veel ondernemers met speciale aanbiedingen.

Black Friday wordt inmiddels wereldwijd gekopieerd. Dat kan ondernemers duur te staan komen. Een bedrijf uit Hong Kong heeft de handelsmerkrechten voor de term Black Friday geclaimd.

Wie zonder toestemming van het Chinese bedrijf de term Black Friday in reclame gebruikt, kan dit jaar in Duitsland op een kostbare Abmahnung rekenen.

Officieel mag de term Black Friday in Duitsland alleen worden gebruikt door Black Friday GmbH, de exploitant van de pagina’s blackfridaysale.de.

Black Friday GmbH heeft een contract getekend met Super Union Holdings Ltd. – met statutaire zetel in Hongkong – voor het gebruik en de sublicentieverlening van de naam.

Andere ondernemers mogen de benaming Black Friday alleen in reclame gebruiken als een overeenkomst is gesloten met Black Friday GmbH.

Diverse juristen hebben inmiddels bezwaar aangetekend tegen de toekenning van het handelsmerkrecht van de naam Black Friday aan de firma Super Union Holdings Ltd. Zij claimen dat Black Friday net als Moederdag, Vaderdag en Valentijnsdag een algemene dag is waar geen merkbescherming voor zou mogen worden toegekend.

Voor er uitspraak is gedaan in deze procedures is Black Friday 2017 al achter de rug. Voorlopig hangt de dreiging van Abmahnungen dus boven de markt.

Waarschuwing! Arbeidsrecht en fiscaal recht Duitsland anders dan Nederland

Veel Nederlandse ondernemers denken te lichtzinnig over export naar de Duitse markt. Te gemakkelijk wordt gedacht dat dankzij de EU er niet of nauwelijks verschillen zijn met de Nederlandse markt. Een inschattingsfout die duur kan uitpakken.

Nederlandse bedrijven die zaken willen doen in Duitsland doen er verstandig aan zich juridisch en fiscaal juist goed voorbereiden. Zoek een fiscaal adviseur met kennis van internationaal belastingrecht. Het liefst met specialisatie Duitsland.

Een verkeerde interpretatie van de regels kan Nederlandse bedrijven duur komen te staan. De boetes liegen er niet om in Duitsland. En dan praten we verder nog niet over de gerechtskosten en vele eigen uren en stress die gepaard gaan met de verdediging.

Arbeidsrecht en fiscaal recht

Wie zaken doet in Duitsland moet rekening houden met Duitse wetten en richtlijnen. Arbeidsrechtelijk en fiscaal verschilt Duitsland sterk van Nederland.

Bereid het Duitse avontuur zorgvuldig voor. Vraag bij deskundigen met voldoende kennis van Duitse wetgeving antwoord op de volgende vragen:

  • Wil je een vestiging in Duitsland openen? Welke rechtsvorm is dan het meest geschikt?
  • Wat moet er in de statuten van het bedrijf worden vastgelegd?
  • Welke rol speelt de directie in het bedrijf?
  • Hoe moeten Duitse arbeidscontracten worden opgesteld?

AhaErlebizz werkt met een netwerk aan Nederlandse en Duitse juristen, notarissen, en fiscalisten die de verschillen in wet- en regelgeving tussen Nederland en Duitsland zeer goed kennen.

juridisch advies voor Duitsland

Duitse Bundesgerichtshof bestempelt tell-a-friend button als spam. Eigenaar site aansprakelijk

tell a friend button is spam in Duitsland

Privacywetgeving in Duitsland strenger dan in Nederland. Tell a Friend button voor social media volgens Bundesgerichtshof spam.

De Duitse privacywetgeving is veel strenger dan in Nederland. Wees uitermate voorzichtig met elke optie die waarmee uw website ‘ongewenste mail’ kan versturen. Sinds september 2013 is e-mail die via de tell-a-friend button op websites wordt verstuurd door het Duitse Bundesgerichtshof als spam aangemerkt.

De eigenaar van een website is verantwoordelijk voor de verstuurde verdachte email. Consumenten kunnen aangifte tegen hem doen. De website eigenaar kan daarna juridisch aansprakelijk gesteld worden.

Je kunt de tell-a-friend uitspraak van het Bundesgerichtshof hier teruglezen.