+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina
Gaat Duitsland echt een maximumsnelheid van 130 km op de Autobahn invoeren?

Gaat Duitsland echt een maximumsnelheid van 130 km op de Autobahn invoeren?

Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. En dan zo hard mogelijk. Waarom? Omdat het kan, zeggen de fans. Er geldt geen snelheidslimiet. Maar hoe lang nog? Er wordt momenteel stevig gedebatteerd over afschaffing van de Tempolimit en invoering van een maximum van 130 km per uur. In verband met het milieu.

AhaErlebizz is geinterresseerd in de verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en Duitsland. We besteden regelmatig aandacht aan een actueel onderwerp dat de samenleving in beide landen bezighoudt. Onderwerpen waarover wordt gesproken.

De Vervoerscommissie van de Duitse regering onderzoekt momenteel het effect van verschillende maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen door het vervoer tegen 2030 met bijna de helft te verminderen.

Een van de voorstellen is het invoeren van een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur op de Duitse autosnelwegen. Dat zou niet alleen goed zijn voor het milieu, maar ook voor de verkeersveiligheid. Tegenstanders betwijfelen dat ten zeerste.

 

Hoeveel kilometer Autobahn kunnen zonder snelheidslimiet worden bereden?

Op meer dan twee derde van alle autosnelwegkilometers in Duitsland geldt geen snelheidslimiet. Volgens de Bundesanstalt für Straßenwesen (BaSt) is dat precies 70,4 procent. In totaal meer dan 18.000 kilometer zonder limiet, in beide richtingen samen.

Slechts op een vijfde van de routes (20,8 procent) staan snelheidsborden met een maximumsnelheid.

De overige trajecten (8,8 procent) worden geregeld door zogenaamde verkeersregelsystemen, waarvan sommige een snelheidslimiet instellen afhankelijk van het weer en de verkeerssituatie.

Is er een trend naar snelheidsbeperkingen in Duitsland?

Los van de vele wegwerkzaamheden – Baustellen – niet. De laatste tijd zijn er minder stukken Autobahn met een snelheidslimiet dan in het verleden. Volgens een publicatie van de Bundesanstalt für Straßenwesenzijn de trajecten met permanente of tijdelijke snelheidsbeperkingen tussen 2009 en 2015 met ongeveer een vijfde gedaald. Er is echter een trend dat variabele snelheidslimietdisplays de voorkeur genieten boven starre bewegwijzering.

Zou een snelheidslimiet op de Autobahn een bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot?

Volgens een berekening van het Duitse Federaal Milieuagentschap in 1999 (dat is lang geleden…) zou een maximumsnelheid van 120 kilometer per uur de CO2-uitstoot van auto’s op autosnelwegen met bijna een tiende kunnen verminderen.

In absolute termen zou dit neerkomen op meer dan twee miljoen ton CO2 per jaar.

Aangezien autosnelwegen slechts een deel van het verkeer beslaan, zou de CO2-uitstoot van al het wegverkeer volgens dat oude onderzoek met slechts twee procent worden verminderd.

En de impact op de gehele Duitse CO2-productie zou nog kleiner zijn: een min van slechts 0,3 procent.

Is de CO2-uitstoot van auto’s in Duitsland de laatste jaren verhoogd of verlaagd?

Volgens het Federaal Bureau voor de Statistiek is de uitstoot van het broeikasgas CO2 door auto’s de laatste jaren voortdurend gestegen. In 2017 werd in totaal ongeveer 115 miljoen ton CO2 in de atmosfeer geblazen. Bijna zeven miljoen ton meer dan in 2010. Dit als gevolg van een hoger gemiddeld motorvermogen, meer voertuigen en meer kilometers op de Duitse wegen.

Maakt een snelheidslimiet de Duitse Autobahnen veiliger?

Uit een evaluatie van de Duitse Raad voor Verkeersveiligheid bleek dat in 2016 ongeveer 26 procent minder mensen omkwamen op trajecten met een snelheidslimiet dan op trajecten zonder limiet, berekend per kilometer snelweg.

In 2015 was het aantal doden 13 procent lager. Een vergelijkbaar beeld is ook te zien bij de zwaargewonden: in 2016 lag hun aantal bij een snelheidslimiet 17 procent lager dan op de routes zonder snelheidslimiet.

Volgens de Duitse automobielclub ADAC is er echter geen verband tussen de snelheidsbeperkingen en het aantal doden en gewonden bij ongevallen. Voorstanders van de tempolimiet vinden de stelling van de ADAC belachelijk. Ze wijzen er op dat de Duitse autoindustrie een stevige lobby voert tegen invoering van snelheidsmaatregelen en er alles aan doet om onderzoek te dwarsbomen.

Sterven er meer mensen op de Duitse autosnelwegen dan in andere Europese landen?

Wat de veiligheid op de autosnelwegen betreft, bevindt Duitsland zich in het midden van de Europese Unie in vergelijking met andere Europese landen, zoals blijkt uit een evaluatie van de Europese Raad voor Verkeersveiligheid (ETSC) voor de jaren 2011 tot en met 2013.

Duitsland is het enige Europese land zonder algemene snelheidslimiet op autosnelwegen.

Volgens het ETSC is het in Denemarken en Groot-Brittannië veel veiliger om op snelwegen te rijden dan in Duitsland.

In Polen daarentegen, waar de algemene snelheidslimiet op snelwegen 140 kilometer per uur bedraagt, sterven meer dan twee keer zoveel mensen per gereden kilometer op snelwegen dan in Duitsland.

Wat vindt de Duitse bevolking van een algemene snelheidslimiet op de Duitse autosnelwegen?

Uit een onderzoek van de Duitse Raad voor Verkeersveiligheid in 2017 blijkt dat iets meer dan de helft van de Duitse automobilisten voorstander is van een algemene snelheidslimiet op autosnelwegen.

Dit wordt echter door 47 procent van de respondenten afgewezen.

Er is een aanzienlijk verschil tussen de geslachten. Terwijl twee derde van alle ondervraagde vrouwen voorstander is van een algemene snelheidslimiet, geldt dat voor slechts iets meer dan een derde van de mannen.

Waarom zijn CDU en FDP tegen een algemene snelheidslimiet?

In tijden zonder hoge verkeersvolumes leidt een algemene snelheidslimiet volgens veel Duitsers tot tijdverlies. Dit verlies kan ook worden berekend op basis van vaste kosten. Daarom zeggen de politieke partijen CDU en FDP tegen een Tempolimiet te zijn.

Volgens een studie van de universiteit van Wuppertal is het tijdverlies als gevolg van een gematigde snelheidslimiet echter klein en heeft het slechts betrekking op een klein deel van het totale verkeer, wat gepaard gaat met een hoog ongevallenrisico.

Een ander argument tegen een snelheidslimiet is de beperking van de individuele vrijheden van de Duitsland burger. Dezelfde argumenatie die Amerikanen gebruiken in het debat over afschaffing van het vrije wapenbezit.

E233 van Randstad naar Bremen en Hamburg wordt definitief verdubbeld in Duitsland

De nieuwe SPD-CDU-regering in de deelstaat Nedersaksen zet versterkt in op de verdubbeling van de E233. Dit is de kortste route van de Randstad naar Bremen en Hamburg. De weg moet in Nedersaksen nog worden verdubbeld.

‘Dat de E233 als een belangrijke route is opgenomen in het regeerakkoord, is een geweldige opsteker in deze laatste fase van de planvorming’, zegt regiomanager Gerhard Roelfes van de Stedenkring Zwolle-Emsland.

Naar verwachting kan over twee a drie jaar met de bouw van het 83 kilometer lange traject tussen Meppen en Cloppenburg worden begonnen.

De Stedenkring lobbyt al vanaf 1993 voor de verdubbeling van de E233.

Sinds bijna tien jaar werkt de Stedenkring samen met de Landkreisen Emsland en Cloppenburg aan de planvorming. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de deelstaat Nedersaksen.

De vorige regering van SPD en Groenen was verdeeld over dit onderwerp.

Door de verdubbeling zal de reistijd in de spits voor vrachtwagens en personenauto’s met bijna driekwartier afnemen.

Het aandeel vrachtverkeer is nu al met percentages van gedeeltelijk bijna 45% uitzonderlijk hoog.

Met name de regio langs de A37 van Emmen tot Zwolle verwacht grote voordelen van het oplossen van deze flessenhals. Veel bedrijven vestigen zich juist langs dit traject om straks optimaal te profiteren van deze sterk groeiende Europese verkeersader.

De nieuwe regering in Hannover wil ook de grensoverschrijdende samenwerking versterken en grensbarrières verder slechten.

‘We merken dat bedrijven en werknemers de grens nog steeds als hindernis zien’, zegt Roelfes.

Uit onderzoek van de Atlas van kansen voor Zuidoost-Drenthe en Emsland blijkt dat het aantal beschikbare banen in Zuidoost-Drenthe met 145.000 toeneemt, als de grensbarrières verdwijnen.

Nedersaksen gaat procedures versnellen en investeren in nieuwe Autobahnen

Nedersaksen gaat de komende jaren fors investeren in de infrastructuur. Er wordt ingezet op verbetering en aanleg van snelwegen, federale wegen, rijkswegen en gemeentelijke wegen. Daarnaast wil Nedersaksen de planning- en bezwaarprocedures naar Nederlands voorbeeld versnellen.

Dat blijkt uit het coalitieakkoord van de nieuwe SPD-CDU regering in Nedersaksen.

De plannen betekenen goed nieuws voor onze klant Koninklijke Oosterhof Holman die momenteel inzet op uitbreiding van zijn activiteiten in Duitsland.

Koninklijke Oosterhof Holman is actief in de grond-, weg-, waterbouw en de milieutechniek. Met specialismen die elkaar effectief en efficiënt versterken in integrale projecten voor totale ontzorging, van ontwerp en advies tot en met innovatie, realisatie en onderhoud.

“De economische ontwikkeling van plattelandsgebieden hangt in belangrijke mate af van moderne vervoersinfrastructuur”, schrijven SPD en CDU in hun coalitieakkoord.

Om een snellere planning en aanleg mogelijk te maken, willen SPD en CDU de plannings- en bouwprocessen evalueren, de verantwoordelijke overheidsinstanties voorzien van passende apparatuur en de nodige prioriteiten stellen.

“Wij pleiten voor een wet ter versnelling van de planning op federaal niveau. Daarnaast moet worden onderzocht of het mogelijk is de beroepsprocedure in te korten tot één instantie.”

De ontwikkeling van nieuwe infrastructuur verloopt in Duitsland in vergelijking met Nederland bijzonder traag door bureacratische drempels en de vele beroep- en bezwaarprocedures.

SPD en CDU onderzoeken of het recht van partijen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij infrastructurele plannen kan worden opgeschort en of de bestaande verkorting van de mogelijkheden voor het plannen van goedkeurings- en goedkeuringsprocedures strikter kan worden toegepast.

SPD en CDU willen de projecten die verankerd zijn in het federale verkeersrouteplan bespoedigen. Dit geldt met name voor de aanleg van de Autobahnvignet A20 en A39, het dichten van de leemtes in de loop van de A26 en A33. De uitbreiding van de belangrijke doorgangsroutes A1, A2, A7 en E233.

De verantwoordelijkheid voor de planning, aanleg en exploitatie van de federale autosnelwegen moet volgens de nieuwer regering van Nedersaksen zo lang mogelijk onder de verantwoordelijkheid van de staat blijven vallen, om de ondernomen projecten zo veel mogelijk tot een goed einde te brengen.

De staat blijft verantwoordelijk voor de federale snelwegen.

Duitse bestuurders overtreden vaker de wet

Onderweg op de Deutsche Autobahn is je vast wel eens een auto voorbijgeflitst met meer dan 200 kilometer per uur. Meestal zijn het Duitse auto’s.

Een recente studie van het verzekeringsportaal www.check24.de bewijst dat Duitse merken auto’s vaker voorkomen in het zogenaamde “file van verkeersovertreders”. Bovenaan staat, hoe kan het anders, Porsche.

“Porsche staat voor meer vermogen, meer vermogen, meer vermogen voor meer snelheid en voor meer punten in Flensburg”, weten Duitsers.

In Flensburg, nabij de Deense grens, is de Duitse tegenhanger van de Nederlandse RDW gevestigd, de KBA. Flensburg is het Veendam van Duitsland. Daar staan alle auto’s geregistreerd. Daar worden ook de strafpunten voor verkeersovertredingen bijgehouden. Wie teveel punten heeft raakt zijn rijbewijs kwijt.

Volgens het onderzoek van www.check24.de hebben chauffeurs van Porsche 49 procent vaker dan het gemiddelde van alle merken meer inschrijvingen in het rijvaardigheidregister van de Federale Autotransportautoriteit (KBA). Hierdoor bevinden ze zich in een poolpositie.

Direct gevolgd door Land Rover-eigenaren (+42 procent) en Saab (+33 procent) de race. Dit is verbazingwekkend, de Zweedse autofabrikant is niet bepaald bekend voor raceauto’ s.

Ook chauffeurs van andere Duitse automerken zoals BMW (+22 procent) en Audi (+21 procent) scoren in Flensburg bovengemiddeld hoog op de ranglijst.

De vraag blijft: bestuurders van welk merk auto’s houden zich wel aan de snelheidslimiet?
Duidelijk antwoord: Nissan chauffeurs! Zij liggen 20 procent onder het gemiddelde van alle merken personenauto’ s.