+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina

Nedersaksen gaat de komende jaren fors investeren in de infrastructuur. Er wordt ingezet op verbetering en aanleg van snelwegen, federale wegen, rijkswegen en gemeentelijke wegen. Daarnaast wil Nedersaksen de planning- en bezwaarprocedures naar Nederlands voorbeeld versnellen.

Dat blijkt uit het coalitieakkoord van de nieuwe SPD-CDU regering in Nedersaksen.

De plannen betekenen goed nieuws voor onze klant Koninklijke Oosterhof Holman die momenteel inzet op uitbreiding van zijn activiteiten in Duitsland.

Koninklijke Oosterhof Holman is actief in de grond-, weg-, waterbouw en de milieutechniek. Met specialismen die elkaar effectief en efficiënt versterken in integrale projecten voor totale ontzorging, van ontwerp en advies tot en met innovatie, realisatie en onderhoud.

“De economische ontwikkeling van plattelandsgebieden hangt in belangrijke mate af van moderne vervoersinfrastructuur”, schrijven SPD en CDU in hun coalitieakkoord.

Om een snellere planning en aanleg mogelijk te maken, willen SPD en CDU de plannings- en bouwprocessen evalueren, de verantwoordelijke overheidsinstanties voorzien van passende apparatuur en de nodige prioriteiten stellen.

“Wij pleiten voor een wet ter versnelling van de planning op federaal niveau. Daarnaast moet worden onderzocht of het mogelijk is de beroepsprocedure in te korten tot één instantie.”

De ontwikkeling van nieuwe infrastructuur verloopt in Duitsland in vergelijking met Nederland bijzonder traag door bureacratische drempels en de vele beroep- en bezwaarprocedures.

SPD en CDU onderzoeken of het recht van partijen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij infrastructurele plannen kan worden opgeschort en of de bestaande verkorting van de mogelijkheden voor het plannen van goedkeurings- en goedkeuringsprocedures strikter kan worden toegepast.

SPD en CDU willen de projecten die verankerd zijn in het federale verkeersrouteplan bespoedigen. Dit geldt met name voor de aanleg van de Autobahnvignet A20 en A39, het dichten van de leemtes in de loop van de A26 en A33. De uitbreiding van de belangrijke doorgangsroutes A1, A2, A7 en E233.

De verantwoordelijkheid voor de planning, aanleg en exploitatie van de federale autosnelwegen moet volgens de nieuwer regering van Nedersaksen zo lang mogelijk onder de verantwoordelijkheid van de staat blijven vallen, om de ondernomen projecten zo veel mogelijk tot een goed einde te brengen.

De staat blijft verantwoordelijk voor de federale snelwegen.