+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina

Uit een enquete van onderzoeksbureau ITEM van de Universiteit Maastricht blijkt dat detailhandel en toerisme in de grensregio klappen krijgen door de invoering van tolheffing op Duitse snelwegen.

40 procent van de inwoners in de grensstreek zegt ‘zo min mogelijk naar Duitsland’ te rijden als er tol betaald moet worden.

De onderzoekers hielden de enquête onder Nederlandse en Belgische automobilisten. Ook werden interviews gehouden met Duitse experts op het gebied van toerisme, marketing en detailhandel.

Uit de enquête komt naar voren dat er nog meer nadelen kleven aan een mogelijke tolheffing op Duitse snelwegen.

46 procent van de respondenten zou gebruik gaan maken van binnenwegen, in plaats van de snelweg. Dit leidt tot meer sluipverkeer en vervuiling binnen de bebouwde kom.

Ook zou door zo’n tolheffing het gevoel van een grens met Duitsland versterkt worden.

Wel of geen tolheffing?

Het is overigens nog altijd niet zeker dat er een tolheffing komt. De Duitse regering ging begin dit jaar akkoord met de vernieuwde tolwet. Deze wet houdt in dat niet-Duitsers moeten betalen voor het gebruik van Duitse autosnelwegen.

In het wetsvoorstel van de Duitse verkeersminister Alexander Dobrindt zou een 10-dagenvignet maximaal 35 euro gaan kosten. Een vignet voor twee maanden zal maximaal 50 euro gaan kosten.

Nog geen definitief akkoord

Een definitief akkoord is er nog niet. Dit komt door de verkiezingen afgelopen september in Duitsland. De nieuwe Duitse regering moet zich straks uitspreken over het tolplan. De kans dat het plan alsnog wordt afgeblazen is reëel. Eigenlijk ziet niemand binnen de Bundestag iets in het plan dat de Beierse CSU er in de oude coalitie met CDU en SPD door heeft gedrukt.

In Duitse tv-shows werd CSU minister Dobrindt belachelijk gemaakt vanwege zijn Mautplan.