+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina

Griekenland, Italië, Spanje. Als we in Europa aan belastingontduiking denken dan denken we vaak eerst aan Zuid-Europa. Dat blijkt een vooroordeel. Duitsland is Europees kampioen zwart werken. Hoe is dat mogelijk?

Volgens cijfers van de Duitse regering is in 2016 over 10,8 procent van het bruto binnenlands product in Duitsland geen belasting betaald. We hebben het dan over maar liefst 336 Miljard Euro zwart geld.

Al jaren probeert de Duitse overheid met strenge wetgeving en controles zwartwerken tegen te gaan. Sinds 2004 geldt het Schwarzarbeitsgesetz.

De Handwerkskammer moet het uitoefenen van het Handwerk (ambacht) zorgvuldig bewaken. Hiervoor verzorgt ze de opleiding, examinering en bijscholing voor alle ambachten.

Voor buitenlandse bedrijven is in het Schwarzarbeitsgesetz vastgelegd dat men een meldingsplicht heeft voor werkzaamheden die zijn vermeld in “Gewerbe der Handwerksordnung, Anlage A“.

Als een buitenlands bedrijf geen melding maakt van werkzaamheden in Duitsland die vallen onder de 41 beschermde ambachten, wordt dit door de Duitse rechter gezien als zwartwerken.

De Duitse douane voert controles uit om te kijken of buitenlandse bedrijven beschikken over de correcte meldingen. In 2016 werden door de Duitse douane meer dan 30.000 controles uitgevoerd.

Wie de regels niet op de juiste manier heeft nageleefd moet rekening houden met hoge boetes van 10.000 tot 50.000 Euro.

De Duitse Handwerkskammer adviseert buitenlandse bedrijven die een beschermd ambacht in Duitsland willen gaan uitoefenen dit te melden bij de Handwerkskammer dat in de buurt ligt van de eerste opdracht in Duitsland.

Hoe streng de Duitse douane momenteel buitenlandse bedrijven controleert blijkt uit een recente actie bij de opbouw van een beurs voor communicatietechnologie, die onlangs plaats heeft gevonden in Frankfurt.

De douane controleerde bijvoorbeeld of een 28-jarige Oost-Europeaan werkte op basis van de geldende wetgeving voor het Mindestlohn und Arbeitnehmer-Entsendegesetzes. Douanebeambten stelden vast dat hij met een toeristenvisum in Duitsland verbleef en daarmee, tegen de regels in, aan het werk was. Er hangt hem nu een strafzaak boven het hoofd vanwege illegaal verblijf en de werkgever wordt verdacht van medeplichtigheid aan illegale arbeid en het onterecht niet afdragen van sociale lasten.

In het afgelopen jaar zijn 2.578 personen door enkel het Hauptzollamts Frankfurt am Main gecontroleerd en in 330 gevallen is een uitgebreide controle gedaan op onderliggende documenten. Daarbij zijn 917 strafrechtelijke en 222 administratieve sancties opgelegd.

De totale schade in boetes en strafrechtelijke sancties die deze controles hebben blootgelegd bedragen ruim € 26,5 miljoen.

Gezien de omvang van de controles, de hoogte van de boetes en het feit dat de Duitse douane de standbouwsector nu ‘op de korrel heeft’, is het dus van groot belang de meldings- en documentatieplicht voor het werken in Duitsland goed te volgen. Denk er daarbij tevens aan om gelet op de wetgeving ketenaansprakelijkheid, ook onderaannemers te informeren en zelf te controleren.