+31623224815 mail@ahaerlebizz.nl
Selecteer een pagina
Webinar over Europese subsidie voor bedrijven in grensregio

Webinar over Europese subsidie voor bedrijven in grensregio

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen geven op 15 februari samen met de Eems Dollard Regio (EDR) een webinar over de kansen voor bedrijven en organisaties om gebruik te maken van het nieuwe subsidieprogramma Interreg VI A Deutschland-Nederland.

Aanmelden voor de webinar kan hier via een Google Doc formulier.

Via Interreg VI A Deutschland-Nederland worden samenwerkingsprojecten langs de Duits-Nederlandse grens financieel ondersteund door de EU.

De focus ligt op het versterken van het economische, sociale en culturele potentieel van de grensregio.

Ook speelt de verduurzaming van het Duits-Nederlandse grensgebied een centrale rol.

Het programma is met name interessant voor Noord-Nederlandse mkb’ers, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties.

PROGRAMMA WEBINAR

 • 16.00 uur Start & opening door dagvoorzitters Renate Kern & Erwin Zuidema
 • 16.05 uur Welkomstwoord door gedeputeerde Tjisse Stelpstra, provincie Drenthe
 • 16.15 uur Presentatie Operationeel Programma Interreg VI A
  Door Peter Paul Knol, Gemeenschappelijk Interreg A -Secretariaat
 • 16.25 uur Interreg VI A in de praktijk
  Door Ilona Heijen & Florian Agterhuis, regionaal programma-management Interreg in de Eems Dollard Regio
 • 16.50 uur Vragenronde
Subsidie Nederlands-Duitse projecten in noordelijke grensregio verlengd

Subsidie Nederlands-Duitse projecten in noordelijke grensregio verlengd

De Europese Commissie laat het Interreg VI in het werkgebied van de Eems Dollard Regio (EDR) ongewijzigd. De komende jaren kunnen opnieuw Europese subsidies aangevraagd worden voor grensoverschrijdende Nederlands-Duitse projecten.

Het programmagebied van het Interreg-programma Deutschland-Nederland strekt zich uit van de Waddenzee tot de Niederrhein met een grenslengte van ongeveer 460 kilometer.

Binnen Interreg VI blijft het ook mogelijk Europese financiering te vragen in regio’s die niet direct aan de grens liggen, zoals de provincie Friesland en de Landkreis Vechta.

“We zijn hier erg blij mee, omdat we in de afgelopen jaren hebben gezien dat de grensregio meer is dan alleen de gemeentes die aan de grens liggen”, zegt Ilona Heijen. Zij is hoofd Interreg bij de EDR.

Met het opnieuw vaststellen van het programmagebied wordt de basis gelegd om toekomstige projecten nog concreter te kunnen plannen. “Projectpartners uit het huidige programmagebied kunnen namelijk een rol blijven spelen. Het huidige Interreg-financieringsgebied komt ook overeen met het gebied dat wij cultuurhistorisch als grensgebied zien. Zo zijn er bijvoorbeeld veel contacten tussen Nederlandse Friezen en Duitse (Ost-)Friesen.”

Het Interreg-programmamanagement bij de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans zal zich ook in de toekomst blijven richten op het noordelijke deel van het Nederlands-Duitse grensgebied. In totaal strekt het financieringsgebied van Interreg Deutschland-Nederland zich zo’n 460 kilometer uit vanaf de Noordzee tot en met het Niederrhein-gebied.

Overigens is het niet uitgesloten dat onder bepaalde voorwaarden ook partners, die buiten het programmagebied vallen, kunnen deelnemen aan projecten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer bepaalde vakkennis benodigd is die niet voorhanden is in de grensregio.

“Ik hoop dat we snel groen licht krijgen om de eerste projecten van het nieuwe Interreg VI-programma concreet te kunnen voorbereiden”, vertelt Ilona Heijen. “We kijken uit naar vele innovatieve projecten vanuit onze regio.”

Er zijn volgens Heijen inmiddels meerdere projectideeën ingediend bij de EDR. Het indienen van projectideeën kan viia: www.deutschland-nederland.eu/interreg-nach-2020/.

 

Workshop zakelijke etiquette Duitsland

Workshop zakelijke etiquette Duitsland

Hoe moet je je te gedragen in Duitsland? Hoe voorkom je dat een kansrijke zakelijke overeenkomst verloren gaat door een opmerking of handeling die voor Nederlanders heel gewoon is, maar in Duitsland absoluut not done? AhaErlebizz helpt klanten die succesvol willen zijn in Duitsland met een workshop Duitse zakelijke etiquette. De AhaErlebizz Business Knigge.

Knigge

Duitsland is wat etiquette betreft een conservatief land. Ordnung muss sein. En dat al 250 jaar. In 1788 publiceerde de Duitse schrijver en vrijmetselaar Adolf Freiherr Knigge het eerste Benimm-Buch. In dat boek met de titel Über den Umgang mit Menschen beschreef hij de omgangsregels in Duitsland. Knigge is nog altijd een begrip in Duitsland. Knigge is een synoniem voor etiquette.

Reportage van Spiegel TV over de Knigge Kurs für Anfänger: Schüler lernen Tischmanieren.)

De etiquetteregels zijn een praktische handleiding voor het dagelijkse leven in Duitsland. Thuis, op school, op het werk, bij vrienden, in het restaurant, in de omgang met personeel, kelners en buren. De Knigge wordt overal toegepast.

Workshop AhaErlebizz Business Knigge

Astrid Brouwer is behalve Duitser en internet marketeer ook pedagoge en coach. In de workshop AhaErlebizz Business Knigge leert zij Nederlandse ondernemers de belangrijkste Duitse etiquetteregels.

 • Introducties: wie stelt wie voor?
 • Ontmoeting met de baas: wat wordt er van u verwacht?
 • Pikorde: wie schudt als eerste de hand?
 • Begroetingen: wat kun je zeggen?
 • Aanspreken: wanneer Du en wanneer Sie?
 • Geschenken en attenties
 • Duitse uitdrukkingen en gezegden
 • Small talk in Duitsland
 • Zakelijk gedrag
 • Zakelijke diners
 • Telefoneren in Duitsland
 • Presenteren in Duitsland
 • Nettiquette: de e-mailetiquette
 • Comfortzones
 • Wat bedoelt een Duitser als hij zegt…
 • Duitse stereotypen
 • Ongeschreven regels en cultuur in Duitse organisaties
 • Succesvol onderhandelen in Duitsland
 • Omgaan met conflicten
 • Een succesvol netwerk opbouwen in Duitsland

Voor wie is de Workshop AhaErlebizz Business Knigge interessant?

Voor iedereen die succesvol zaken wil doen in Duitsland. Iedereen die beroepsmatig regelmatig communiceert met Duitsers heeft baat bij de Workshop AhaErlebizz Business Knigge.

Als je weet hoe je je moet gedragen en wat er van je verwacht wordt, voel je je goed en vastberaden. En dat straal je uit! Zowel offline als online. Ordnung ist das halbe Leben… De juiste omgangsvormen en stijl zijn de sleutels tot succes.

Dankzij internet lijkt de drempel om in Duitsland zaken te kunnen doen bijzonder laag. Maar feitelijk is er nauwelijks verschil in fysieke handel en ondernemen via internet. Succesvolle ondernemers denken klantgericht. Wie echt online succesvol wil zijn in Duitsland heeft daarom ook bijzonder veel baat bij om zich te kunnen verplaatsen in de Duitse klant.

 • Hoe denkt een Duitse klant?
 • Hoe gedraagt een Duitse klant zich? Online en offline?
 • En waarom doet die Duitse klant dat?
 • Hoe moet je je als ondernemer gedragen om een Duitse klant voor je te winnen?
 • Wat verwacht een Duitse klant als hij contact opneemt. Schriftelijk, telefonisch of per mail?

Kosten

De Workshop AhaErlebizz Business Knigge duurt een dagdeel. De workshop wordt zowel individueel op maat als klassikaal aangeboden. In de vorm van een presentatie of als training. Bij een workshop op maat bepaal jij als klant in overleg met Astrid Brouwer hoe de training of presentatie er uit ziet.

 • Een individuele workshop op maat kost 850 Euro, exclusief BTW, reiskosten en techniek.
 • Een klassikale presentatie of training kost 75 Euro per deelnemer voor minimaal 10 tot maximaal 20 deelnemers, exclusief BTW, reiskosten, zaalhuur en techniek.

Investeer in u zelf of in uw personeel. Pluk de vruchten van Duitse etiquette.

Neem nu contact op met Astrid Brouwer.

Telefoon: + 31(0)623224815
Mail: mail@ahaerlebizz.nl

Duitse staat verdacht van onrechtmatige staatssteun

Duitse staat verdacht van onrechtmatige staatssteun

De Europese Commissie heeft een diepgaand onderzoek ingesteld om na te gaan of bepaalde steunmaatregelen van Duitsland ten gunste van DB Cargo in overeenstemming zijn met de EU-regels inzake staatssteun.

DB Cargo is een volledige dochteronderneming van de verticaal geïntegreerde Deutsche Bahn AG (“DB AG”), die in handen is van de Duitse staat. DB Cargo boekt voortdurend verliezen die op grond van een tussen DB AG en DB Cargo gesloten overeenkomst inzake onbeperkte winstafdracht volledig en voortdurend door DB AG worden gedekt.

Onderzoek

De Commissie heeft een klacht ontvangen volgens welke de overeenkomst inzake winstoverdracht en andere maatregelen ten gunste van DB Cargo onverenigbare staatssteun vormen.

Volgens de klager geven deze maatregelen DB Cargo een ongerechtvaardigd selectief voordeel ten opzichte van zijn concurrenten, aangezien zij het verliesgevende bedrijf in staat stellen te investeren in de groei en uitbreiding van zijn activiteiten en in de modernisering van zijn rollend materieel zonder rekening te hoeven houden met rentabiliteits- of liquiditeitsaspecten.

De Commissie heeft besloten een diepgaand onderzoek in te stellen omdat zij, op basis van haar voorlopige beoordeling, in dit stadium vreest dat de volgende maatregelen ten gunste van DB Cargo mogelijk niet in overeenstemming zijn met de EU-staatssteunregels:

 • de overeenkomst tussen DB AG en DB Cargo inzake onbeperkte winstafdracht, op basis waarvan DB AG sinds 2012 de verliezen van DB Cargo heeft gedekt,
 • de levering van diensten binnen het concern door DB AG aan DB Cargo tegen mogelijk gunstiger prijzen,
 • de mogelijk voordelige financieringsvoorwaarden voor leningen binnen een groep, en
 • de gedeeltelijke overname door de federale spoorwegactiva van de salarissen van ambtenaren die voorheen in dienst waren bij de Deutsche Bundesbahn en thans bij DB Cargo zijn tewerkgesteld.

Het diepgaande onderzoek moet duidelijk maken of deze eerste bezorgdheid gerechtvaardigd is. De opening van een diepgaand onderzoek geeft Duitsland, de klager en andere belanghebbenden de gelegenheid opmerkingen te maken. De procedure zal op een open manier worden gevoerd.

Achtergrond

Volgens de EU-staatssteunregels kunnen overheidsmaatregelen ten gunste van ondernemingen als vrij van steun worden beschouwd indien zij worden genomen op voorwaarden die aanvaardbaar zouden zijn voor een particuliere marktdeelnemer die volgens de in een markteconomie geldende voorwaarden handelt (het beginsel van de particuliere marktdeelnemer).

Indien dit beginsel niet in acht wordt genomen, bevatten de overheidsmaatregelen steun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, aangezien de begunstigde onderneming een economisch voordeel krijgt ten opzichte van haar concurrenten.

De niet-vertrouwelijke versie van de beschikking zal onder zaaknummer SA.50952 in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar worden gesteld zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost.

Nieuwe Duitse coronarichtlijn zorgt voor problemen bij Nederlanders

Nieuwe Duitse coronarichtlijn zorgt voor problemen bij Nederlanders

Een nieuwe strenge Duitse coronaregel leidt tot veel vragen van Nederlanders die naar Duitsland willen, meldt het Duitsland Instituut Amsterdam. Iedereen moet minimaal drie keer gevaccineerd zijn.

Duitsland eist sinds 14 januari 2022 in navolging van Oostenrijk drie vaccinaties voor een geldige vaccinatiepas.

Wie het Janssen-vaccin heeft gehad, heeft in principe maar één basisvaccinatie gekregen. Als je daarna een boosterprik hebt gekregen met een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna), dan geld je in Nederland als volledig gevaccineerd. Maar niet in Duitsland.

Volgens de Duitse regels moet je nu na Janssen twee extra mRNA-prikken hebben gehad om als geboosterd te worden beschouwd. Alleen dan mag je naar een restaurant of zelfs winkel.

Minister Kuipers (Volksgezondheid) gaat de Gezondheidsraad vragen of mensen die met het Janssen-vaccin zijn ingeënt, alsnog een extra prik kunnen krijgen. Daarmee zouden zij wel aan de Duitse vaccinatie-eisen voldoen.

Nederlandse miljardair Van Poecke investeert in Duitse waterstoffabriek

Nederlandse miljardair Van Poecke investeert in Duitse waterstoffabriek

Tree Energy Solutions (TES), een dochteronderneming van het in België gevestigde AtlasInvest van de Nederlandse miljardair Marcel van Poecke, investeert 2,5 miljard euro in een reusachtige waterstoffabriek in Wilhelmshaven.

Marcel van Poecke maakte zijn fortuin met de verkoop van de olieraffinagegroep Petroplus. Hij is gespecialiseerd in energie-investeringen en heeft uitstekende connecties in de kring van grote investeerders.

Hij is ook verbonden aan de Carlyle Group, een van de grootste investeringsmaatschappijen ter wereld.

Groene stroom

Het basisidee van het project is om met zonnepanelen en windenergie groene stroom op te wekken in het Midden-Oosten. Met die groene stroom wordt waterstof geproduceerd en vervolgens omgezet in synthetisch methaangas. Dat methaan wordt vervolgens verscheept naar Wilhelmshaven waar het weer wordt omgezet in waterstof.

Het voordeel, schrijft Welt am Sonntag, is dat methaan een veel lagere dichtheid heeft dan waterstof. Daardoor kan ongeveer 2,5 keer zoveel worden vervoerd en is er minder koeling nodig. Aan de andere kant kosten de verschillende omzettingen meer geld en gaan ze gepaard met energieverliezen.

Voor het transport wordt gedacht aan vier tot zes supertankers die non-stop heen en weer varen tussen Duitsland en het Midden-Oosten (de havenstad wordt niet genoemd). De installatie moet over vijf jaar klaar zijn. Na verloop van tijd zou ze genoeg waterstof moeten produceren voor 10 procent van de Duitse energiebehoefte.

TES heeft al een fabriek in Wilhelmshaven met 40 werknemers. In totaal zou de waterstoffabriek werk bieden aan 1.200 mensen.

Minister van Milieu van Nedersaksen, Olaf Lies, is enthousiast. Hij noemt het een “gigantische kans voor de hele energietransitie”. De haven van Wilhelmshaven is nu gespecialiseerd in de overslag van olie, kolen en grondstoffen voor de chemische industrie. Er is ook een raffinaderij gevestigd. Waterstof zou dus een welkome aanvulling zijn nu de vraag naar olie en kolen naar verwachting zal afnemen.

Waterstof uit bananenschillen

Van Marcel van Poecke is bekend dat hij hoge verwachtingen heeft van de import van groene energie uit landen ver buiten Europa, zoals Zuid-Amerika, Afrika of het Midden-Oosten. Anderen denken meer in termen van lokale productie.