Selecteer een pagina

Het aantal Nederlanders dat na hun dood organen heeft gedoneerd voor transplantatie is in 2018 tot het hoogste aantal ooit gestegen, meldt Nu.nl. Is dat het effect van de felle discussies in Nederland tussen voor- en tegenstanders van de nieuwe donorwet die is aangenomen? Hoe zit dat eigenlijk in Duitsland? Hoe denken Duitsers over orgaantransplantatie?

AhaErlebizz is geinterresseerd in de verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en Duitsland. We besteden regelmatig aandacht aan een actueel onderwerp dat de samenleving in beide landen bezighoudt. Onderwerpen waarover wordt gesproken.

In december 2018 presenteerde de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn een wetsvoorstel voor betere samenwerking en structuren op het gebied van orgaandonatie (GZSO). De minister pleit sterk voor een “breed maatschappelijk debat over een oplossing voor de tegenstrijdigheid” bij orgaandonatie. Hij kondigde een partijoverschrijdende stemming in het Parlement aan.

Voor veel mensen is een orgaantransplantatie de enige kans om van te leven. Het aantal patiënten dat in Duitsland al jaren op een donororgaan wacht, is hoog.

Volgens het federale ministerie van Volksgezondheid staan al jaren ongeveer 10.000 mensen op de wachtlijst. Het aantal orgaandonaties in Duitsland blijft echter dalen.

Volgens statistieken van Eurotransplant konden in Duitsland in 2017 slechts 769 overleden organen worden getransplanteerd. Waaronder nieuwe longen voor de Oostenrijkse Formule 1 legenda Niki Lauda, die alhoewel hij in Oostenrijk is geopereeerd afkomstig zijn van een Duitse donor.

In het veel kleinere Nederland doneerden in 2018 in totaal 273 overleden mensen hun organen, tegenover 244 Nederlanders in 2017. Nederland doneert dus een derde van het aantal organen ten opzichte van Duitsland. Als er in Nederland al een groot tekort is aan donororganen kun je nagaan hoe groot de wachtlijst in Duitsland wel niet moet zijn.

De grote vraag aan beide zijden van de grens is hoe je de wachtlijsten kunt verkorten. In Nederland heeft het parlement met een zeer krappe meerderheid besloten voor de nieuwe donorwet die bepaalt dat iedereen in principe donor is tenzij je expliciet aangeeft geen donor te willen zijn.

Het Duitse ministerie van Volksgezondheid vindt dat er net als in Nederland en sommige andere Europese landen andere wetgeving moet komen. Er is een wetsvoorstel ingediend dat er voor moet zorgen dat orgaandonatie in Duitsland in de toekomst beter georganiseerd wordt. De ziekenhuizen waar organen worden verwijderd, spelen daarbij een belangrijke rol.

Volgens het nieuwe wetsontwerp moeten de rechten van de transplantatiemedewerkers van de respectieve inzamelingsklinieken worden versterkt en moet er meer tijd worden gegeven om hen in staat te stellen hun taken te vervullen.

Daarnaast zullen klinieken in de toekomst beter worden beloond voor orgaandonaties. Goed functionerende procedures bij het identificeren van potentiële orgaandonoren, meer tijd en goede financiering kunnen helpen meer levens redden, zegt het ministerie.

In verband met de presentatie van het nieuwe wetsontwerp riep minister Spahn echter ook op tot een brede discussie over een nieuwe oplossing voor de wettelijke regeling van de toestemming voor orgaandonatie.

De minister pleit voor de zogenaamde bezwaaroplossing (zoals in Nederland), waarbij de toestemming voor orgaandonatie automatisch als gegeven wordt beschouwd zolang men geen actief bezwaar maakt.

In Duitsland is momenteel de zogenaamde beslissingsoplossing van toepassing.

Het voorstel van Spahn zorgt in Duitsland net als in Nederland tot felle discussies tussen voor en tegenstanders.